O PROJEKCIE

XXI Sejm Dzieci i Młodzieży
Czas trwania od: 20 lutego 2015 do 01 czerwca 2015

 

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 r. Od tego czasu Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się co roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka.

Sejm Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Kancelarię Sejmu RP przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Obecnie Sejm Dzieci i Młodzieży to nie tylko posiedzenie 1 czerwca, ale również projekt edukacyjny, który zaczyna się już w połowie lutego.

 

XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

 

Finał Sejmu Dzieci i Młodzieży kończy się zawsze 1 czerwca posiedzeniem w Sejmie.

 

Celem projektu edukacyjnego, a tym samy rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest  zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojej szkoły, swojego najbliższego otoczenia oraz zwiększenie wiedzy na temat dotyczący danej edycji Sejmu. W projekcie biorą udział dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zespoły mają do wykonania zadanie: zorganizowanie debaty we własnej szkole, a następnie przedstawienie i umieszczenie relacji z jej przebiegu i wyniku na platformie konkursowej. Celem debaty jest podjęcie w szkołach konkretnych działań i rozwiązań. Ponadto, debaty są zachętą do refleksji na tematy związane z kolejnym edycjami Sejmu.

Uczestnicy i uczestniczki zamieszczają relacje z przeprowadzonych debat. Najwyżej ocenione prace są podstawą do zakwalifikowania się na listy posłów i posłanek.

Przed posiedzeniem Sejmu w dniu 1 czerwca odbywa się spotkanie komisji sejmowej, która w trakcie obrad opracowuje projekt uchwały sejmowej dotyczący tematu bieżącej edycji. Nad projektem uchwały będą głosować wszyscy posłowie i posłanki Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca, na posiedzeniu w sali plenarnej Sejmu.

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się raz do roku, 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie.

Autorzy: Michał Tragarz, Zbigniew Głąb, Weronika Paszewska

Harmonogram SDiM 2017
20 lutego 2015 - 07 kwietnia 2015- czas na rejestrację zespołu, wykonanie zadania rekrutacyjnego i umieszczenie relacji na platformie
20 lutego 2015 - rozpoczęcie rekrutacji do XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
07 kwietnia 2015 - 16 kwietnia 2015- ocena relacji z zadań rekrutacyjnychczas na ocenę zadań rekrutacyjnych
07 kwietnia 2015 - ostateczny termin opublikowania przez zespoły relacji z zadania rekrutacyjnego na platformie SDiM do godz. 17:00
16 kwietnia 2015 - 30 maja 2015- przeprowadzenie działań zaplanowanych w zadaniu rekrutacyjnym przez posłów i posłanki zakwalifikowanych do XXI sesji SDiM
16 kwietnia 2015 - publikacja listy posłów i posłanek na platformie internetowej SDiM oraz na stronach internetowych partnerów
09 maja 2015 - warsztaty do komisji sejmowej SDiM
10 maja 2015 - posiedzenie komisji sejmowej SDiM
31 maja 2015 - warsztaty dla posłów i posłanek w Warszawie
01 czerwca 2015 - XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży