OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie zgodnie z wymaganiami Przewodnika. WNIOSKI W relacji zapisano konkretne wnioski wynikające z badania, lecz nie mają one charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. organizacja pikniku) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

1001 pomysłów na zmiany
1001 pomysłów na zmiany

W pierwszych dniach wiosny rozpoczęłyśmy działania, których celem było przeistoczenie krotoszyńskich Błoni w atrakcyjny obszar rekreacyjny. Dzięki mieszkańcom tego osiedla udało nam się rozpocząć nowy, obiecujący rozdział w historii tego miejsca. 

W pierwszych dniach wiosny rozpoczęłyśmy działania, których celem było przeistoczenie krotoszyńskich Błoni w atrakcyjny obszar rekreacyjny. Dzięki mieszkańcom tego osiedla udało nam się rozpocząć nowy, obiecujący rozdział w historii tego miejsca. 

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Po pierwsze: Ułożenie i przeprowadzenie badania opinii publicznej – ANKIETA nr 1
W ankiecie zadałyśmy pytania, które pozwoliły nam poznać prawdziwą przyczynę problemu. Dostrzegłyśmy, że mieszkańcy pomimo chęci korzystania z tak atrakcyjnego obszaru, nie robią tego, gdyż wciąż uważają, że brakuje tam nowoczesnych obiektów rekreacyjnych.
 
Po drugie: Zdobycie mapy Błoni i zaznaczenie na niej 30 miejsc w czterech różnych kategoriach
Za pomocą relacji z ankiet ułożyłyśmy listę 30 miejsc i zaznaczyłyśmy je na mapie, dzieląc na kategorie:
 
-najchętniej odwiedzane
-rozwoju młodzieży
- do poprawy
-do utworzenia*
*często wskazywane przez ankietowanych jako miejsca, które byłyby chętnie odwiedzane po utworzeniu ich
 
 
 Po trzecie: Ułożenie i przeprowadzenie badania opinii publicznej – ANKIETA nr 2
W kolejnej ankiecie zadałyśmy bardziej precyzyjne pytania. Poprosiłyśmy ankietowanych o komentarze do miejsc wymienionych przez nas w trzech kategoriach, które pomogły nam w formułowaniu wniosków.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1. Jakie miejsca są zaniedbane, problematyczne, zniszczone?
- Czy poprawa stanu technicznego/użyteczności niektórych obiektów wzmogłaby zainteresowanie nimi?


2. Czy są takie miejsca, którymi można się pochwalić?
- W jakich miejscach najchętniej spędzają Państwo czas i cieszą się, że mają do nich dostęp?


3.Jakiej przestrzeni potrzebuje młodzież?
- Gdzie młodzież może najproduktywniej spożytkować wolny czas na krotoszyńskich Błoniach?


4.Jakich miejsc u nas brakuje?
- Z jakich miejsc i obiektów mieszkańcy korzystaliby najchętniej/jakie atrakcje zwiększyłyby zainteresowanie mieszkańców Błoniami?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Liczba osób, która wzięła udział w badaniu: 41


Młodzież: 18
Osoby dorosłe: 16
Osoby starsze: 7


Badanie przez nas przeprowadzone składało się z wielu elementów, których połączenie dało nam wyraźny obraz istniejącego wśród lokalnej społeczności problemu. Przeprowadziwszy badanie wywnioskowałyśmy, że polega on na niewykorzystywaniu potencjału obszaru krotoszyńskich Błoni. Aby dokładnie poznać przyczynę tego zjawiska, pytania w formie ankiet zadałyśmy przedstawicielom różnych grup wiekowych, kładąc nacisk głównie na młodzież. Ankietowani wzięli udział w badaniu, ponieważ jedyną drogą do zmian jest współpraca z mieszkańcami.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1)Pierwszym i jednocześnie najważniejszym z nich jest konieczność rozmów władz miasta z mieszkańcami, w celu uzyskania informacji na temat postrzegania przez nich obszaru krotoszyńskich Błoni -> zorganizowanie spotkania mieszkańców z władzami zarządzającymi terenem Błoni; przeprowadzenie wśród nich ankiety dot. proponowanych zmian
 
 
2)Angażowanie się mieszkańców w życie lokalnej społeczności, poprzez wysuwanie własnych inicjatyw, dzięki którym mogą poprawić oni standardy miasta, to ważny element -> organizowanie spotkań rady osiedla; pisanie petycji z propozycjami nowatorskich rozwiązań na terenie Błoni
 
 
3)Ostatnim wnioskiem, jaki uważamy za istotny, jest konieczność intensywnej promocji miasta na terenie całej Polski, poprzez utworzenie tu unikalnych miejsc rozrywki i rozwoju, które przyciągną nie tylko mieszkańców Krotoszyna, ale też osoby spoza jego granic -> spoty reklamowe w regionalnych telewizjach internetowych i radiach; materiały promocyjne (długopisy, broszury)
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski, zaraz po przeprowadzeniu badania zostały skierowane bezpośrednio do obecnego burmistrza Krotoszyna w postaci petycji. Ponadto na blogu prowadzonym przez nas od roku dokładnie opisałyśmy wszelkie działania na płaszczyźnie projektu, dzięki czemu zebrałyśmy wiele pozytywnych opinii na temat naszych pomysłów na zmiany. Dodatkowo zorganizowałyśmy spotkanie kilku przedsiębiorców mających siedziby swoich firm na terenie miasta, którzy mieliby możliwość i chęć zainwestować w pomysły takie jak np. utworzenie parku linowego czy sztucznego lodowiska. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wnioski przedstawione we wszystkich punktach są możliwe do zrealizowania wyłącznie przy współpracy z władzami miasta. Mieszkańcy również odgrywają tutaj znaczącą rolę, jako przedstawiciele społeczności dążącej do zmian. My, uczennice, będziemy pełnić funkcję mediatorów między obiema stronami. Zamierzamy:
 
1)Wystosować petycję skierowaną do Burmistrza Krotoszyna, której kopię dołączamy w załączniku - przedstawiłyśmy w niej propozycję atrakcyjnego wykorzystania wolnych obszarów na terenie Błoni. W tym celu przygotowałyśmy dokładną mapę tej okolicy z naniesionymi na nią miejscami, w kilku kategoriach, przedstawionych w opisie naszego badania, wraz z jej objaśnieniem (legendą).
 
2)Zorganizować piknik integracyjny na Błoniach,
zaprosić Burmistrza, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. 
 
3)Organizować regularne spotkania Rady Osiedla i władz z młodzieżą,
by porozmawiać o niewykorzystanym potencjale terenów Błoni.
 
Petycja została wysłana, organizację pikniku planujemy na koniec maja. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze