OCENA ZESPOŁU: 13PKT
Ocena cząstkowa: 3,25PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Z relacji nie wynika, że efektem badania było utworzenie mapy miejsc w badanym terenie, które wymagają zmian itd. Zrealizowane badanie sprowadziło się do przeprowadzenia wywiadów. WNIOSKI Zaproponowane wnioski są bardzo ogólne – nie wskazują pomysłów na konkretne działania, nie dotyczą też pojedynczych miejsc, a całej miejscowości. PLAN DZIAŁAŃ Przygotowany plan działań dotyczy realizacji jednego pomysłu, nie jest jednak kompletny (tj. nie opisano, na czym konkretnie ma polegać realizacja planu), a także szczegółowo opisany (m.in. nie określono ram czasowych). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się od innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem i pomysłowością, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Aktywna - zielona sala.
Aktywna - zielona sala.

Czujemy, że jest potrzeba wykonania w naszej okolicy ustronnego miejsca dla osób które chcą aktywnie spędzać czas wolny, oraz ułatwić dostęp do tej okolicy i hali sportowej osobom niepełnosprawnym.

Czujemy, że jest potrzeba wykonania w naszej okolicy ustronnego miejsca dla osób które chcą aktywnie spędzać czas wolny, oraz ułatwić dostęp do tej okolicy i hali sportowej osobom niepełnosprawnym.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie potrzeb zaplanowania naszej okolicy odbyło się w okresie przed świątecznym. Polegało na przeprowadzeniu sondy wśród mieszkańców centrum miasta i uczniów naszej szkoły. Odpowiedzi, które uzyskaliśmy, pozwoliły dokładnie sprecyzować cel naszego działania. Sonda odbyła się w centrum miasta, zadawałyśmy pytania i prowadziłyśmy rozmowy z przechodniami - mieszkańcami (seniorami, starszymi, dorosłymi, młodzieżą i dziećmi). W szkole przeprowadziłyśmy spotkanie z członkami RSU oraz sondowałyśmy w czasie przerw międzylekcyjnych.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy istnieje potrzeba wygospodarowania terenu w centrum miasta dla osób chcących być aktywne fizycznie?
Gdzie można by było stworzyć teren rekreacyjny w centrum miasta?
Co mogło by się znaleźć na takim terenie?
Kto by mógł z niego korzystać?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Mieszkańcy miasta (20 osób) w szczególności centrum, ponieważ na tym terenie sygnalizowano nam wcześniej potrzebę wykonania miejsca aktywności w czasie wolnym. Drugą grupą byli uczniowie naszej szkoły (60 osób), bo jako przedstawicielki RSU chcemy zrobić coś dla naszych kolegów i koleżanek.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

W trakcie ulicznej sondy, mieszkańcy mieli możliwość wskazania dokładnie miejsca aktywności fizycznej, ponieważ specjalnie przygotowałyśmy na tę okoliczność mapy naszego miasta z zaznaczeniem miejsc już funkcjonujących. Przede wszystkim uzyskane odpowiedzi potwierdziły fakt  zapotrzebowania na zielony, aktywny teren w centrum naszego miasta. Większość naszych ankietowanych podkreślała, że są już w Gostyniu takie miejsca ,ale położone dosyć daleko od ich zamieszkania. Ponadto podkreślano, że Gostyniacy coraz bardziej, zarówno amatorsko jak i zawodowo, angażują się w aktywne spędzanie wolnego czasu. Naszymi ankietowanymi byli również studenci Gostyńskiego Uniwersytetu III Wieku, którzy entuzjastycznie przyjęli na działania, zgłaszając chęć korzystania z takiego centrum dostosowanego do potrzeb seniorów.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski z naszego badania ogłosiliśmy naszym sojusznikom (mailowo i na indywidualnych spotkaniach) i zaproponowaliśmy im realizację kolejnych punktów naszego projektu. Przekazaliśmy informację dyrekcji szkoły, samorządowcom i mediom lokalnym. Społeczności szkolnej i mieszkańcom powiatu poprzez strony internetowe i portale społecznościowe.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Należy zaprojektować miejsce aktywności fizycznej na terenie boiska szkolnego z częściowym przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
Z projektem udać się do naszych sojuszników, w celu przedstawienia projektu
Uzyskać od sojuszników wsparcie w realizacji naszego działania.
O realizacji naszych działań powiadamiamy systematycznie opinię publiczną przez strony internetowe i portale społecznościowe.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze