OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 3PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze są konkretne i dopasowane do badanego miejsca. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, jednakże promocja wydarzenia nie została skierowana do szerokiego grona odbiorców. WNIOSKI Autorki zaproponowały tylko jeden wniosek, co przy dużej liczbie postawionych pytań badawczych zaniża ocenę badania. Wniosek przedstawiony przez autorki jest jednak konkretny i realny do przeprowadzenia. PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował plan działania, który jest ustrukturyzowany i możliwy do wykonania. Założeniem jest również aktywny udział sojuszników i zespołu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

ArtClub - miejsce spotkań mieszkańców Lubaczowa.
ArtClub - miejsce spotkań mieszkańców Lubaczowa.

W marcu sporządziłyśmy mapę miejsc, gdzie młodzież i inni mieszkańcy najchętniej spędzają wolny czas. Na podstawie rozmów oraz mapy ustaliłyśmy, czego najbardziej brakuje w naszym mieście i przystąpiłyśmy do działania.

W marcu sporządziłyśmy mapę miejsc, gdzie młodzież i inni mieszkańcy najchętniej spędzają wolny czas. Na podstawie rozmów oraz mapy ustaliłyśmy, czego najbardziej brakuje w naszym mieście i przystąpiłyśmy do działania.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

W marcu i początkiem kwietnia przeprowadziłyśmy wiele rozmów z różnymi osobami w celu zebrania informacji koniecznych do sporządzenia mapy online. Umawiałyśmy się na spotkania z zainteresowanymi, zadawałyśmy pytania chętnym do rozmowy przechodniom. Mapa stopniowo rozrastała się, urozmaicana o miejsca wskazywane przez badane osoby. Brałyśmy oczywiście pod uwagę przede wszystkim te najczęściej wspominane przez naszych rozmówców. Taka mapa i wywiady pozwoliły nam uzyskać klarowny obraz tego, co w mieście jest, a czego brakuje.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:

 • Gdzie młodzież najchętniej spędza wolny czas?

 • Jakich miejsc brakuje w naszym mieście?


Pytania, które zadałyśmy na ich podstawie (lub na podstawie odpowiedzi mieszskańców):


 • Gdzie najlepiej spędzać czas wolny?

 • Jakie są miejsca, w których młodzież może rozwijać swoje pasje?

 • Czy nasze miasto oferuje przestrzeń dla osób zajmujących się dziedzinami plastycznymi?

 • Czy zaangażowałbyś się w powstanie takiego miejsca i czy korzystałbyś z niego?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 35 osób. Większość z nich, tj. 23 osoby to młodzież, pozostałe - osoby dorosłe i starsze.
Przeprowadzałyśmy rozmowy z zainteresowanymi, którzy chcieli się z nami spotkać w określonym czasie lub chętnymi do odpowiedzi na pytania przechodniami.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wniosek:
Największym problemem poruszanym przez naszych rozmówców okazał się brak konkretnej oferty dla osób o zainteresowaniach plastycznych. Postanowiłyśmy się skupić na tym fakcie i ukierunkować na niego nasze działania.

Pomysł:
Znalezienie atrakcyjnego miejsca, w którym mogłybyśmy urządzić dużą i odpowiednio wyposażoną, ogólnodostępną pracownię artystyczną.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania poprzez rozmowy ogłosiliśmy zainteresowanym znajomym, młodzieży, rodzinie, niektórym nauczycielom, dyrektorowi lubaczowskiego Publicznego Gimnazjum nr 2, a przede wszystkim Burmistrzowi Miasta oraz Młodzieżowej Radzie Miasta. Poinformowaliśmy o nich również osoby uprzednio przez nas badane, z którymi udało się nam nawiązać kontakt i pracownikom Miejskiego Domu Kultury.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Po ogłoszeniu wyników naszego badania Burmistrz zaoferował nam konkretną przestrzeń, a mianowicie starą kotłownię w podziemiach miejskiej przychodni lekarskiej, obecnie wykorzystywaną jako magazyn. Dołączamy zdjęcia, jak jej wnętrze wygląda na obecną chwilę. Przed nami jeszcze sporo pracy, aby to miejsce stało się artystycznym klubem młodzieżowym:

 • Uzyskanie środków finansowych na renowację kotłowni i na odpowiednie wyposażenie i materiały plastyczne.

 • Ogłoszenie szerzej całej inicjatywy i przeprowadzenie głosowania, w wyniku którego z Budżetu Obywatelskiego miasta Lubaczowa pozyskamy środki na nasz projekt. Potrzebne do tego będzie zaangażowanie dużej ilości uprawnionych do głosowania osób dorosłych.

 • Zaangażowanie młodych osób w pomoc w pracach renowacyjnych i urządzenia pracowni.
 • Po powstaniu pracowni, zaangażowanie pracowników MDK oraz lokalnych profesjonalnych artystów w prowadzenie w niej zajęć dla młodzieży.
 • Organizowanie wystaw, spotkań artystycznych.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze