OCENA ZESPOŁU: 2PKT
Ocena cząstkowa: 0,5PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 2PKT
Plan działań: 0PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Do pracy załączono pokaz zdjęć, który w żaden sposób nie przedstawia prowadzonego badania (spaceru), niestety ze względu na jakikolwiek brak dokumentacji nie możemy ocenić czy spacer się odbył. We wnioskach umieściliście kilka pomysłów na działania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Badanie potrzeb Choszczówki
Badanie potrzeb Choszczówki

28 marca zorganizowałyśmy w Choszczówce spacer badawczy. Trzy grupy w różnym wieku dostały kartki z pytaniami. Podczas spaceru robili zdjęcia i pisali odpowiedzi. Z badania wyciągnęłyśmy kilka wniosków i opracowałyśmy plan działania. 

28 marca zorganizowałyśmy w Choszczówce spacer badawczy. Trzy grupy w różnym wieku dostały kartki z pytaniami. Podczas spaceru robili zdjęcia i pisali odpowiedzi. Z badania wyciągnęłyśmy kilka wniosków i opracowałyśmy plan działania. 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Spotkałyśmy się w piątek 27 marca, by wszystko przygotować. Wcześniej rozmawiałyśmy z przewodnikami grup, więc wiedzieli, co będą musieli robić. Tego dnia wymyśliłyśmy i wydrukowałyśmy nasze pytania. Uznałyśmy spacer za najlepszą metodę badawczą, bo pozwala ona zaobserwować miejsca, w których mogłyby powstać jakieś miejsca do spędzania wolnego czasu.
Spacer odbył się 28 marca przed południem. Najpierw przewodnicy odebrali od nas kartki z pytaniami i dokładne instrukcje. Potem poszli na miejsce spotkań z grupami. Każdy zespół przeszedł przez Choszczówkę wybrana przez siebie trasą. Po drodze robiono zdjęcia, które również odpowiadały na nasze pytania. Po zakończeniu spaceru kartki wracały do nas, a zdjęcia dostałyśmy mailem. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Z badania chciałyśmy dowiedzieć się, czy w okolicy znajdują się miejsca do spędzania wolnego czasu i czy potrzeba jakiś innych. Uczestnikom zadałyśmy pięć pytań :
- Czy są w okolicy miejsca, w których przyjemnie spędza się czas?
- Czy są one w dobrym stanie?
- Czy w naszej okolicy potrzebne są pilne zmiany?
- Jakie obiekty przydałyby się w okolicy?

- Czy są jakieś puste miejsca, w których mogłyby powstać?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

w badaniu brało udział 15 osób : 3 grupy po pięć osób. Oprócz tego każda grupa miała jednego przewodnika-lidera. Pierwszą grupą byli uczniowie podstawówki. Zgodzili się wziąć udział w badaniu, bo uznali to za odmianę od codzienności i chcieli nam pomóc. Gimnazjaliści biorący udział w spacerze byli naszymi kolegami ze szkoły. Uznali, że z chęcią pomogą nam przy projekcie. Oni przecież też chcą zmian Choszczówki na lepsze. Dorosłych zaangażowali nasi rodzice. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Na podstawie naszego badania wyciągnęłyśmy kilka wniosków :
- Choszczówka ma kilka miejsc, w których można spędzać wolny czas i są one (w większości) w dobrym stanie.
- Wszystkie grupy wiekowe, które wzięły udział w naszym badaniu, chciałyby, by w okolicy powstały jakieś obiekty
- Mieszkańcy najbardziej chcieliby, by powstał basen, skate park i plac zabaw.
- W okolicy znajdują się tereny, na których można by stworzyć takie miejsca.
- Dorośli chcieliby, by pilnie wylano asfalt w kilku miejscach i naprawiono chodnik.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki na razie zachowałyśmy dla siebie. Dały nam obraz dalszych działań. Wnioskami podzielimy się z nauczycielką i razem podejmiemy decyzję, co dalej zrobić. Nasz wstępny plan opisany jest w punkcie plan działania.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zorganizujemy ankietę. Nie potrzebujemy do tego zbyt dużo. z podanych odpowiedzi ludzie wybiorą, czego im najbardziej na Choszczówce brakuje. Gdy będziemy już wiedziały, czego dokładnie potrzeba mieszkańcom, napiszemy do radnych dzielnicy Białołęka. Jeśli zobaczą, że ludziom naprawdę potrzeba jakiś miejsc, to może znajda się środki na ich wybudowanie.

 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze