OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem, zaangażowano w nie wiele osób. W przyszłości z pewnością warto dać osobom badanym więcej swobody i nie ograniczać się do ankiety (warto skorzystać z bardziej rozbudowanych kart badawczych). Mocną stroną badania była jego wcześniejsza promocja. Wnioski są konkretne, cześć z nich ma postać konkretnych pomysłów (zawartych w planie działań). Plan działań ma postać jedynie pomysłów na działania, jednak żadne z nich nie zostało skonkretyzowane w formie planu działania. Za szczególną wartość pracy należy uznać pozyskanie sojuszników i sponsorów.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

,,Barcin- miasto, w którym chce się żyć
,,Barcin- miasto, w którym chce się żyć

Spacer odbył się 22.03. Według nas  to najlepszy sposób, aby przeanalizować przestrzeń w naszym mieście. Z ankiet wypełnionych przez mieszkańców wynika, że w Barcinie brakuje dosłownie drobiazgów, aby stał się idealnym miejscem dla młodzieży.

Spacer odbył się 22.03. Według nas  to najlepszy sposób, aby przeanalizować przestrzeń w naszym mieście. Z ankiet wypełnionych przez mieszkańców wynika, że w Barcinie brakuje dosłownie drobiazgów, aby stał się idealnym miejscem dla młodzieży.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Spacer badawczy zaplanowaliśmy zgodnie z instrukcją:
*przemyśleliśmy, co chcemy zdziałać naszym projektem, 
*ułożyliśmy pytania badawcze,
*ustaliliśmy plan, godzinę i datę spaceru, 
*zrobiliśmy plakaty i ulotki, 
*zaprosiliśmy mieszkańców Barcina i wywiesiliśmy informacje,
*poprosiliśmy wybranych sojuszników i sponsorów o pomoc, 
*przygotowaliśmy skrytkę geocachingową jako niespodziankę dla spacerowiczów,
*przeprowadziliśmy spacer badawczy,
*przeanalizowaliśmy ankiety, 
*wyciągnęliśmy konkretne wnioski,
*przedstawiliśmy wyniki badania mieszkańcom Barcina.

Do wykonania projektu przystąpiliśmy 22 marca w naszym mieście- Barcinie. W związku z tym, że nasza miejscowość jest stosunkowo mała, zaplanowaliśmy krótką trasę. Wybraliśmy naszym zdaniem najbardziej optymalny wariant spaceru. Wszystko przebiegło po naszej myśli. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni, a my otrzymaliśmy potrzebne informacje.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Po przemyśleniach doszliśmy do wniosku, że chcemy, aby każda z osób odpowiedziała na te same pytania. Poznajemy wtedy  opinie na dany temat. Pytania:
*Jakiej przestrzeni potrzebuje młodzież? 
-Czy młodzież ma gdzie spędzać czas w Barcinie?
-Co można byłoby zmienić, zbudować w mieście, aby młodzież czuła się lepiej?
*Czy są takie miejsca, którymi możemy się pochwalić?
-Dlaczego akurat tym miejscem możemy się pochwalić?
-Czy te miejsca mają jakieś wady?
*Czy są takie rzeczy, których u nas brakuje?
-Czy mamy wystarczająco koszy na śmieci?
-Czy mamy wystarczająco lamp oświetlających drogi i chodniki?
-Czy przydałyby się u nas toalety publiczne?

Zapytaliśmy też o inne uwagi dotyczące Barcina.
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Do badania zaprosiliśmy ludzi o różnym wieku (6-70 lat), wykształceniu, poglądach. Udało nam się również zachęcić  do przyjścia wolontariusza z Ugandy pracującego w naszym mieście- Emmę. Chcieliśmy, aby opinie, oraz zdania były dość zróżnicowane, by można było wyciągnąć jak najlepsze wnioski. Na spacer przybyli więc: nauczyciele, przedstawiciele szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele największej firmy w gminie- Lafarge Cement S.A.. Łącznie 29 osób. Osoby, które chciały wziąć udział w badaniu, lecz nie mogły przyjść z różnych przyczyn, mogły wypełnić ankietę drogą internetową (32 osoby).

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

*90% ankietowanych stwierdziło, że młodzież ma gdzie spędzać czas w Barcinie.
*Pomimo dynamicznego rozwoju miasta mieszkańcy podali konkretne propozycje na to, co można jeszcze zmienić, wyremontować, zbudować: kawiarenkę, kino, park linowy, motocyklowy, drogę rowerową łączącą Stary Barcin i Nowy Barcin.
*100% ankietowanych odpowiedziało, że w Barcinie mamy miejsca, którymi możemy się pochwalić i nie mają one wad (biblioteka, basen, 3 orliki, MDK, stanica żeglarska, promenada, kościoły, Góra św. Wojciecha).
*100% przybyłych napisało, że mamy dość koszy na śmieci i lamp.
*87% ankietowanych stwierdziło, że w Barcinie przydałyby się toalety publiczne.


Podsumowując: 
1.W Barcinie, jak na tak małe miasto, mamy dużo miejsc, którymi możemy się pochwalić.

2.Wspólnie z mieszkańcami mamy jednak jeszcze więcej pomysłów, jak dążyć do tego, żeby zwiększyć ilość mieszkańców, inwestorów i turystów.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiliśmy:
*na spotkaniu RSU z przewodniczącymi klas,
*na Radzie Pedagogicznej 1 kwietnia, 
*na spotkaniu pod fontanną z grupą spacerowiczów w drugi dzień świąt,
*w poście na facebooku, 
*ogłosimy na zebraniu z rodzicami 8 kwietnia, 
*na stronie naszej szkoły.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Działania, które podejmiemy, aby zrealizować propozycje, które narodziły się podczas spaceru:
*skonsultowanie z trzema radnymi, którzy są nauczycielami w naszej szkole,
*udział w komisji budżetowej w celu zapoznania się z planami finansowymi na najbliższe lata,
*umówienie się na wizytę do Burmistrza Barcina i przedyskutowanie propozycji mieszkańców,
*przygotowanie petycji dla mieszkańców gminy i zebranie pod nią podpisów,
*wystąpienie na Sesji Rady Miejskiej i wygłoszenie swoich postulatów,
*posprzątanie terenów pod inwestycję,
*pomoc w odnowieniu miejsca na kawiarenkę.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Na początek porozmawialiśmy z naszym nauczycielem, który jest jednocześnie radnym miejskim, aby dowiedzieć się, jak szeroki jest nasz wachlarz w zakresie działań po przeprowadzeniu ankiet.Następnie udaliśmy się do Burmistrza Barcina, Pana Michała Pęziaka. Później udaliśmy się do telewizji w celu poinformowania mieszkańców o naszych działaniach. Po ustaleniu wnioskach złożyliśmy petycję o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym największym sukcesem było poinformowanie mieszkańców:
*o umiejscowieniu toalet. Według ankietowanych był to największy problem. Okazało się, że jak na takie małe miasto mamy ich aż trzy, jednak nie wszyscy wiedzą o ich istnieniu. 
*o tym, gdzie można znaleźć informacje na temat planowanych prac w naszej gminie.
*o naszych działaniach.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się wprowadzić w życie pomysłu:
*o zagospodarowania parku miejskiego, ponieważ gmina już ma plany co do niego.
*o utworzeniu ścieżki rowerowej na obwodnicy miasta, ponieważ województwo uprzedziło nas w tych planach.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

W naszych działaniach brali udział:
*Burmistrz Barcina, który poinformował nas o planach miasta i gminy Barcin.
*Miejski Dom Kultury, który pozwolił nam przedstawić streszczenie naszych działań w telewizji lokalnej.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

*Radny Miejski Pan Hubert Łukomski pomógł nam napisać petycję w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy.
*Uczniowie naszej szkoły podpisali petycję i przygotowują kosztorys związany z domem młodych.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Po 31 maja 2015 r. mamy zamiar:
*zakończyć tworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej.
*otworzyć  'dom młodych', w którym młodzież będzie mogła się spotkać, porozmawiać, odrobić lekcje i spędzić swój czas.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze