OCENA ZESPOŁU: 8PKT
Ocena cząstkowa: 2PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 0PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie na wymaganej liczbie osób. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Jednocześnie zdaniem sprawdzającego przeprowadzone badanie miało charakter sondy ulicznej, a nie było badaniem „telewizja przyjechała” (mającym charakter stacjonarny i animacyjny – nie stworzono atmosfery studia telewizyjnego, a raczej wywiadów ulicznych). Wobec tego sposób badania znacząco odbiega od tego przedstawionego w Przewodniku. WNIOSKI Wnioski są konkretne i opierają się na przeprowadzonym badaniu, nie mają jednak charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W relacji nie przedstawiono jakiegokolwiek planu działań. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Bezpieczna podróż komunikacją miejską
Bezpieczna podróż komunikacją miejską

W pracy postaramy sie zadbać o bezpieczeństwo uczestników komunikacji miejskiej, w której znaczna jej część na młodzież. Skupiłyśmy się na niebezpieczeństwie na przystanku przy ul. Wieprawskiej w kierunku Spławia.

W pracy postaramy sie zadbać o bezpieczeństwo uczestników komunikacji miejskiej, w której znaczna jej część na młodzież. Skupiłyśmy się na niebezpieczeństwie na przystanku przy ul. Wieprawskiej w kierunku Spławia.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie zaczęłyśmy  trzeciego kwietnia, pytając podróżujących komunikacji miejskiej,  czy ich zdaniem przystanek jest bezpieczny. Zapytaliśmy o opinie 36 osób, 31 z nich przyznało, że miejsce to jest niebezpieczne, co bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że walczymy w słusznej sprawie. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania, które zadaliśmy ankietowanym to:
1. Czy uważasz, że przystanek na ul. Wieprawskiej jest bezpieczny?
2. Co można by było zrobić by był bezpieczniejszy?
3. Czy zdarzyło Ci się, że samochód wyprzedzający autobus mógłby Ciebie potrącić?
4. Czy uważasz, ze sygnalizacja świetlna, sprawiła by że to miejsce byłoby bezpieczniejsze?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Udział w naszym Badaniu, brała głównie młodzież, łącznie osób przepytanych było 36, w tym 32 osoby poniżej dwudziestego roku życia.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Przystanek na ul. Wieprawskiej jest niebezpieczny.
2. Nieuważni kierowcy, często narażają uczestników ruchu drogowego na niebezpieczne wypadki drogowe.
3. Przystanek, należy odsunąć od jezdni.
4. Wybudować specjalny zjazd dla autobusów.
5. Zainstalować sygnalizacje świetlną przy przejściu, blisko przystanku autobusowego.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki przeprowadzonego badanie ogłosiłyśmy na jednym z portali społecznościowy facebook-u. Uważamy, ze ludzie którzy powinni o tym wiedzieć, to w większej części młodzież, do których w najłatwiejszy i najskuteczniejszy sposób trafimy przez wspomniany portal.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Naszą rolą w tym zadaniu było zebranie głosów ludzi którzy nie mieli odwagi  "walczyć" o bezpieczeństwo na ulicy, chcemy zwrócić uwagę radnych na istniejące niebezpieczeństwo.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Komentarze