OCENA ZESPOŁU: 9PKT
Ocena cząstkowa: 2,25PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „spaceru badawczego” – nie przeprowadzono spaceru, lecz ankiety i wywiady. Przypominamy, że to badani mieli przejść wytyczoną trasą i podczas niej dokonać obserwacji, której wyniki zapisaliby na kartach odpowiedzi. WNIOSKI Wnioski są konkretne i wynikają z badania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. Jednocześnie nie jest jasne, czy wymienione w podsumowaniu miejsca już istnieją (odpowiedzi na 6 pytanie), czy też można je zbudować (pytania 2, 3, 5). Obniża to poziom jakości wniosków. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. organizacja biegu) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się spośród innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Biegnij po sport...
Biegnij po sport...

23 marca przeprowadziłyśmy wśród uczniów badanie ankietowe. Jednogłośnie wybrano aktywność fizyczną. 3 kwietnia przeprowadziłyśmy wywiady z mieszkańcami naszej gminy oraz władzami. Dzięki informacji do rekrutacji do XXI sdim podjęłyśmy działania.

23 marca przeprowadziłyśmy wśród uczniów badanie ankietowe. Jednogłośnie wybrano aktywność fizyczną. 3 kwietnia przeprowadziłyśmy wywiady z mieszkańcami naszej gminy oraz władzami. Dzięki informacji do rekrutacji do XXI sdim podjęłyśmy działania.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nie tak dawno zorientowałyśmy co tak naprawdę jest ważne w życiu młodych ludzi. Nie są to złe czyny, które ciągną za nami odpowiedzialność karną, jedyne czego tak naprawdę chcemy to rozwijać się w swoich pasjach. Dorośli nie zawsze akceptują nasze wybory i hobby. Jakie są tego przyczyny? Niekiedy brakuje środków, przestrzeni, instruktorów, miejsca czy też słowa otuchy. Chcemy czuć wsparcie ze strony rodziców czy osób sprawujących władze nad nami. Nie chcemy aby nasze talenty nie zostały odkryte. Dzięki tym refleksjom zagłębiłyśmy się w temacie. Dla młodzieży liczy się sport. A skąd to wiemy? Z przeprowadzonych badań: 1. Dnia 23 marca w godzinach 10-12 w Zespole Szkół  w Prusicach przeprowadzona została ankieta na temat przestrzeni publicznej jakiej potrzebuje młodzież; 2. Dnia 3 kwietnia w godzinach 10-12 przeprowadzone zostały wywiady z wybranymi przedstawicielami – mieszkańcami Gminy Prusice.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Uczniowie,nauczyciele oraz mieszkańcy odpowiadali na następujące pytania:
1. Wypisz, wymień, najistotniejsze formy spędzania wolnego czasu według własnych poglądów?
2.W jaki sposób zagospodarowałbyś teren gminy dla potrzeb młodzieży?
3. Jakie zmiany wprowadziłbyś w naszej gminie w celu lepszego zorganizowania czasu młodzieży?
4. Z czego jesteś i z czego nie jesteś zadowolony w gminie dla potrzeb spędzania wolnego czasu?
5.Jakie działania wprowadziłbyś w naszej gminie w celu lepszego zorganizowania czasu młodzieży?
6.Jakie znasz miejsca w naszej gminie, w których mógłbyś spędzić swój czas?
7. Jak oceniasz naszą gminę pod względem działalności władzy lokalnej dla młodzieży?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

 Badaniem objęci zostali uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum, ok.300 osób, oraz lokalna społeczność licząca ok.10 osób w tym  dzieci w wieku przedszkolnym. Uczniowie brali udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ chcieliby także mieć głos w sprawie zmian w najbliższej okolicy mimo tak młodego wieku. Pragnęli wykazać się odpowiedzialnością napisanych słów oraz pokazać, że wolny czas kształtuje ich charakter i życie w społeczeństwie. Czas po za szkołą i obowiązkami to przeróżne formy aktywności fizycznej.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski są następujące: mieszkańcy swój czas spędzają  aktywnie i większość przestrzeni publicznej przeznaczyliby na obiekty sportowe oraz tereny zielone. Najważniejsze obiekty, wymienione przez ankietowanych:
-boiska
-basen w miejscu zniszczonego poniemieckiego kąpieliska
-fitness, siłownie na świeżym powietrzu
-skatepark
-lodowisko
-ścieżki rowerowe i rolkowe łączące „tereny zielone”  w gminie
-tory wyścigowe, „wspinaczki”
-parki, w których mieszkańcy mogliby spacerować, odpoczywać z dziećmi, podziwiać piękne krajobrazy
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

 W dniu zebrania z rodzicami przedstawiłyśmy prezentacje pod tytułem "Jak aktywność fizyczna wpływa na poszczególne układy człowieka". Powiadomiłyśmy także o wynikach naszych badań społeczność lokalną.Na stronie internetowej naszej szkoły zamieściłyśmy informacje z wynikami naszych badań.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Celem jest uświadomienie mieszkańcom gminy, że sport jest czymś ważnym. Hasło "sport to zdrowie" nie jest rzucone na wiatr. Chciałybyśmy zaangażować społeczność lokalną do codziennego wysiłku fizycznego. Zaangażowałyśmy w nasze plany władze gminne- odbywają się 5km biegi. Raz w miesiącu jest zorganizowany "Tydzień Zdrowia". Ponadto podczas przerw prowadzimy 15minutowe ćwiczenia oddechowe, rozciągające i wzmacniające mięśnie oraz przedstawiamy filmiki o zdrowym trybie życia. Sprzedajemy wodę mineralną i zdrową żywność. Na potrzeby naszego zadania ogłosiłyśmy konkurs na plakat o tej samej tematyce co filmiki.  Raz na jakiś czas będziemy stosować zasadę "zdrowego stołu".

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze