OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Zdaniem sprawdzającego przeprowadzone badanie miało charakter sondy ulicznej i ankiety, a nie było badaniem „telewizja przyjechała” (mającym charakter stacjonarny i animacyjny – nie stworzono atmosfery studia telewizyjnego). Wobec tego sposób badania znacząco odbiega od tego przedstawionego w Przewodniku. WNIOSKI Wnioski są konkretne i wynikają z badania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań, które należy podjąć w ramach przywrócenia jakości boiska. Nie wskazano jednak, co należy zrobić, by m.in. przygotować się do tego (np. zakup narzędzi itd.), zebrać ekipę remontującą, uzyskać niezbędne zgody) itd. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się spośród innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Boisko na osiedlu Słonecznym
Boisko na osiedlu Słonecznym

Dziesięcioletnie boisko znajduje się na os. Słonecznym. Jest zaniedbane przez mieszkańców, jak i władze miasta. Zostało zbudowane ze środków mieszkańców naszego osiedla. Naszym celem jest odbudowanie boiska i przywrócenie jego dawnego blasku.

Dziesięcioletnie boisko znajduje się na os. Słonecznym. Jest zaniedbane przez mieszkańców, jak i władze miasta. Zostało zbudowane ze środków mieszkańców naszego osiedla. Naszym celem jest odbudowanie boiska i przywrócenie jego dawnego blasku.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Boisko znajduje się na osiedlu Słonecznym, dlatego przeprowadziliśmy badania w jego okolicy. Formą badania była ankieta, a także wywiad z młodymi bywalcami boiska. Naszym priorytetem było zebranie informacji na temat wyglądu tego miejsca. Badania odbyły się w połowie marca. Wyciągnięcie wniosków pozwoliło nam zobrazować stan rzeczywisty i stwierdzić jakie działania powinny być przeprowadzone. Stan Boiska udokumentowaliśmy w formie zdjęć oraz filmu.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy boisko na osiedlu Słonecznym wygląda źle na tle innych boisk w Świebodzicach? 

1. Na jakim osiedlu boisko wygląda najgorzej? 
*Os.Piastowskie 
*Os.Sudeckie 
*Os.Słoneczne 

2. Czy boisko na osiedlu Słonecznym potrzebuje renowacji? 
*Tak, pilnie 
*Tak, w późniejszym czasie 
*Nie 

3. Czy boisko na osiedlu Słonecznym wygląda źle? 
*Tak 
*Nie 

4. Jakie zmiany powinny zostać przeprowadzone? 
*Przebudowa 
*Drobne poprawki 
*Budowa nowego boiska 
*Pozostawienie boiska 

5. Czy psy powinny mieć własny teren? 
*Tak, na boisku 
*Tak, ale nie na boisku 
*Nie
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Osobami realizującymi projekt są Aleksandra i Maciej Śliwowscy. Ankietę przeprowadziliśmy z 24 osobami, natomiast video wywiad z młodym mieszkańcem naszego os. Słonecznego: Brygidą P. (12 lat). Zostaliśmy zaproszeni do ratusza w Świebodzicach na spotkanie z trzema osobami zasiadającymi w radzie miasta. Wraz z dyrekcją Gimnazjum Akademickiego prezentowaliśmy nasz projekt multimedialny. Naszą prezentacje także oglądało 20 uczniów gimnazjum. Ogólna ilość osób zaangażowanych w nasz projekt to 52 osoby.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Ankieta pomogła nam wyciągnąć wnioski, boisko jest zaniedbane. Nasz plan działania opierać się będzie właśnie w tym kierunku. Chcemy powrócić blask naszemu boisku, czyli obmalować linię, pomalować ławki, skrzynie, tablice informacyjną, a także skosić trawę i zgrabić liście. Boisko zostało zaniedbane, mieszkańcy osiedla w ciągu dziesięciu lat przeprowadzili tylko drobne poprawki . Dlatego, właśnie my postaramy się przywrócić dawny wygląd boiska. Boisko jest jedynym miejscem na osiedlu, które może powstrzymać młodzież od ciągłego siedzenia przed komputerem i uzależniania się od gier pełnych przemocy i wulgaryzmów.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Jednym ze sposobów jest zorganizowanie otwarcia sezonu, w ten sposób pokażemy wygląd boiska i zachęcimy do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. Zorganizujemy osiedlowy turniej wakacyjny w badmintona o tytuł osiedlowego badmintonisty. Boisko znajduje się na osiedlu słonecznym, dlatego wszystkie nasze działania zostaną skierowane do mieszkańców osiedla. Nasze wyniki ogłosiliśmy radnym miasta, zarządu boiska oraz dyrekcji szkoły.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Działania: 
*Wygrabienie liści, 
*Skoszenie trawy, 
*Wertykulacja trawnika, 
*Wyplewienie chwastów, 
*Pomalowanie linii na boisku, 
*Pomalowanie ławek, 
*Naprawienie i odmalowanie skrzyni, 
*Pomalowanie tablicy informacyjnej, 
*Pomalowanie bramek, koszy i tablic do gry, 
*Przywrócenie regulaminu 
*Postaranie się o kupno stojaków dla rowerów 
*Zorganizowanie otwarcia sezonu,

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze