OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z metodą "spacer badawczy". W badaniu wzięli udział przedstawiciele tylko jednej grupy ze społeczności lokalnej. W punkcie pierwszym komisja odejmuje 4 punkty za brak filmu zgodnego z wytycznymi (dołączony materiał jest jedynie prezentacją zdjęć). Sformułowano kilka ciekawych wniosków z obserwacji, wśród których znalazły się także pomysły na konkretne działania. Nie wskazano jednak, kto poniesie koszty zatrudnienia animatora na boisku. - nie wiadomo zatem czy ten pomysł jest realny. Plan działań jest konkretny i możliwy do realizacji. Bardzo fajnie, że zaplanowane działania angażują zarówno uczestników projektu jak i sojuszników.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Boisko sportowe miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych
Boisko sportowe miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych

Jesteśmy uczennicami II gimnazjum. Zajęłyśmy się problemem obiektu boiska szkolnego z zapleczem i placem zabaw. Jest to miejsce gdzie wolny czas spędzają dzieci, młodzież a także dorośli. Chciałybyśmy więc zmienić organizację tego miejsca.

Jesteśmy uczennicami II gimnazjum. Zajęłyśmy się problemem obiektu boiska szkolnego z zapleczem i placem zabaw. Jest to miejsce gdzie wolny czas spędzają dzieci, młodzież a także dorośli. Chciałybyśmy więc zmienić organizację tego miejsca.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

           Spacer badawczy przeprowadziłyśmy 29 i 30.03.2015 na boisku w naszej miejscowości. W niedziele w spacerze udział wzięła nasza rodzina oraz nasz sojusznik- właściciel firmy Woj-Meb. Natomiast w poniedziałek w badaniu uczestniczyli wcześniej zaproszeni uczniowie naszego gimnazjum. W obu dniach przebiegało ono tak samo. Na początku wspólnie rozglądaliśmy się poszukując najważniejszych problemów tego obiektu. Zauważyłyśmy, że jest bardzo zniszczony. Brak siatek w koszach, podziurawione ogrodzenie, wyrwana furtka, brak siatki do gry w siatkówkę, zepsuta zjeżdżalnia na placu zabaw, nieskoszona trawa. Wszędzie porozrzucane śmieci oraz brak oświetlenia i nie działający monitoring to nie jedyne mankamenty tego miejsca. Mimo, iż zaplecze zostało otwarte we wrześniu 2012 r. do tej pory nie zostało udostępnione. A przecież inwestycja ta pochłonęła 396 tys. złotych. Po tej części badania przeprowadziłyśmy ankietę, w której ankietowani mogli przedstawić swoje zdanie na temat obiektu.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

           Mieszkańcom wsi zadałyśmy pytania w formie ankiety. Oto kilka z nich:
 
Dla młodzieży:
-Czy korzystasz z boiska szkolnego? Jeśli nie to dlaczego?
-Czy obiekt jest przystosowany do potrzeb wszystkich?
-Czy według Ciebie założenie oświetlenia jest dobrym pomysłem?
-Czy brak skorzystania z szatni i toalet znajdujących się w zapleczu sportowym jest dla Ciebie problemem ?
Dla dorosłych:
-Czy uważa Pan/Pani, że obiekt jest przystosowany do potrzeb dzieci i młodzieży ?

-Czy zatrudnienie animatora, który organizował by dzieciom czas na boisku jest według Pana/Pani dobrym pomysłem ?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

           W spacerze badawczym łącznie wzięło udział jedynie 21 osób czego powodem była przedświąteczna spowiedź. W większości byli to chłopcy, z racji tego iż korzystając z boiska sportowego najlepiej znają jego zalety i wady. To oni chcieliby otwarcia zaplecza w celu skorzystania z szatni i toalet. Dziewczyny również chętnie wypowiadały się na temat tego obszaru. Razem z nimi zauważyłyśmy potrzebę założenia siatki do gry w siatkówkę czy Badmintona, ponieważ rzadko która dziewczyna lubi grać w piłkę nożną czy ręczną. Następnie uczestnicy badania mogli przedstawić swoje zdanie biorąc udział w ankiecie. Na pytania odpowiedziały nam również osoby nie biorące udziału w tym zdarzeniu.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

           Na podstawie badania wysunęłyśmy następujące wnioski:
 
1.Boisko nie jest przystosowane dla wszystkich.
2.Toalety są zamknięte.
3.Nie ma szatni.
3.Zjeżdżalnia na placu zabaw jest zepsuta.
4.Brak oświetlenia uniemożliwia korzystanie z boiska wieczorem.
5.Na boisku nie ma działającego monitoringu.
6.Boisko jest zniszczone, brakuje furtki, ogrodzenie jest podziurawione, nie ma siatek w koszach.
7.Brak odpowiedniej ilości koszów na śmieci.
 

          Naszym pomysłem na adaptację tego obiektu jest zatrudnienie w nim animatora, który organizowałby czas wolny dzieciom i młodzieży. On także udostępniałby szatnie i toalety znajdujące się w budynku. Chciałybyśmy, aby w zapleczu znalazł się sprzęt sportowy. Wtedy można by było wygospodarować pomieszczenie w którym znajdowałby się stół do tenisa stołowego oraz stół i ławeczki, aby młodzież mogła mile spędzić czas na graniu lub rozmawianiu z przyjaciółmi. Można byłoby coś zjeść i napić się oraz odpocząć po wysiłku fizycznym.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

          Wyniki naszego badania przedstawiłyśmy osobom, które uczestniczyły w spacerze badawczym oraz ankiecie. Zaprezentowałyśmy je również naszym sojusznikom: rodzicom, kolegom i koleżankom, właścicielowi firmy stolarskiej WOJ-MEB. Wyniki przekazałyśmy osobiście, ponieważ w naszej miejscowości nie działa żadna lokalna telewizja ani prasa. Mieszkańców wsi poinformowałyśmy wywieszając kartkę z wynikami badania na tablicach informacyjnych przy głównej drodze oraz na ogrodzeniu boiska sportowego. Będą mogły je zobaczyć osoby korzystające z niego. Chciałybyśmy dotrzeć do mieszkańców poprzez ogłoszenia parafialne oraz Facebooka, którego w dzisiejszych  czasach posiada większość osób.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

           Nasz plan działań :
 
1.Zatrudnienie animatora, który organizowałby młodzieży czas wolny, a także otwierał i zamykał zaplecze.
2.Skierowanie do burmistrza Starego Sącza petycji o udostępnienie zaplecza mieszkańcom Przysietnicy.
3.Znalezienie sponsorów na wyposażenie zaplecza w sprzęt sportowy.
4.Naprawa  ogrodzenia i zjeżdżalni, założenie nowej furtki.
5.Zamontowanie siatek w koszach.                            
6.Zakup przez gminę stołu do tenisa stołowego oraz siatki do gry w piłkę siatkową..
7.Ustawienie ławeczek i stołu przed zapleczem i w zapleczu sportowym.
8.Montaż półek na sprzęt sportowy w zapleczu.
9.Przygotowanie pisma do burmistrza gminy Stary Sącz z prośbą o założenie oświetlenia i naprawę monitoringu.
Nasza rola będzie polegała na szukaniu sponsorów, wnioskowaniu do burmistrza oraz ogłaszaniu akcji związanych z oczyszczaniem  terenu boiska. W te działania chciałybyśmy włączyć naszego sojusznika, rówieśników, rodziców i wszystkich mieszkańców Przysietnicy.

 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze