OCENA ZESPOŁU: 0PKT
Ocena cząstkowa: 0PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 0PKT
Plan działań: 0PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Relacja nie zawiera filmu ani zdjęć dokumentujących badanie, przez co nie jesteśmy w stanie ocenić czy i w jaki sposób przebiegło badanie. Powstanie orlika to dobry wniosek. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Borszowice-pragną orlika.
Borszowice-pragną orlika.

W miejscowości Borszowice przeprowadziłyśmy ankietę na temat wykorzystania opuszczonego boiska. Celem naszej ankiety było zbadanie  jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież.

W miejscowości Borszowice przeprowadziłyśmy ankietę na temat wykorzystania opuszczonego boiska. Celem naszej ankiety było zbadanie  jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badanie odbyło się 1 kwietnia 2015r w miejscowości Borszowice. Spacerując po naszej okolicy znalazłyśmy zaniedbane boisko znajdujące się w pobliżu placu zabaw, można go wykorzystać jako miejsce spotkań młodych osób. W naszej okolicy brakuje właśnie takich miejsc, w których można by spędzać aktywnie czas. Postanowiłyśmy namówić młodych mieszkańców na aktywny tryb życia. Na początku zorganizowałyśmy spotkanie z młodzieżą, którego celem było przedstawienie naszych pomysłów na temat orlika i poddanie ich ocenie. Zdaniem badanych na naszym terenie brakuje właśnie takiego miejsca w którym młodzież nie tylko aktywnie będzie spędzać czas ale także będzie rozwijać swoją pasję.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.Czy myślisz, że boisko to dobre miejsce na dokonanie zmian ?
2.Co mieszkańcy chcieliby aby powstało na tym miejscu ?
3.Co można zrobić, by ten teren był przyjaźniejszy i więcej osób z niego korzystało?
4.Czy Państwa zdaniem orlik jest korzystnym rozwiązaniem problemów młodych ?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Badaniu zostali poddani młodzi ludzie oraz rodzice z naszej miejscowości. Ankietę wypełniło 30 osób, to właśnie oni podjęli jednoznaczną decyzję o powstaniu orlika. Niestety nie wszyscy wyrazili zgodę na publikowanie ich wizerunku więc nie mogliśmy umieścić ich w naszych zdjęciach.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
1.Zaniedbane boisko stwarza niebezpieczeństwo dla młodzieży.
2.Brak miejsca na spędzanie czasu.
3.Brak miejsca, gdzie można spędzić aktywnie wolny czas.

Pomysły:
1.Powstanie nowego miejsca spotkań młodzieży
2.Miejsce, w którym będziemy mogli spędzać aktywnie czas
3.Rozwijanie swojej pasji dzięki orlikowi.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiłyśmy na spotkaniu wszystkich mieszkańców naszej miejscowości wraz z Radnym i Sołtysem.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Nasz rola w wykonaniu zaplanowanych działań będzie polegała na zdawaniu relacji mieszkańcom. Pragniemy, aby orlik który powstanie w naszej miejscowości był dziełem wszystkich mieszkańców. Nakłonimy osoby starsze ale też młode do aktywnego trybu życia, do spędzania więcej czasu na świeżym powietrzu. Dzięki budowie orlika młodzi sportowcy będą wkładać w swoją pasję nie tylko serce,ale będą też mogli powiedzieć, że pomagali przy budowie tego obiektu. Osoby starsze nie tylko będą mogły spędzać czas ze swoimi wnukami, ale też aktywnie uczestniczyć w treningach dzieci. Młode osoby będą mogły się wykazać sprawnością fizyczną poprzez organizowane tam turnieje i inne zawody sportowe.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze