OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie na wymaganej liczbie osób. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Zadano w większości konkretne pytania, które dotyczyły tematu. Pytania nie miały jednak charakteru innowacyjnego. WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawione wnioski są konkretne, lecz sformułowano je jedynie na podstawie odpowiedzi na kilka z wielu postawionych pytań – nasuwa się pytanie, dlaczego nie wykorzystano innych zebranych danych. Ponadto nie jest zrozumiałe, na jakiej podstawie stwierdzono, że miejsce nadaje się na skatepark – żadne z zadanych pytań nie dotyczyło tego aspektu. PLAN DZIAŁAŃ Przygotowany plan działań dotyczy realizacji jednego pomysłu, nie jest jednak szczegółowo opisany (m.in. nie określono ram czasowych dla innych niż pierwsze działanie). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Trudno wskazać elementy wyróżniające wykonane zadanie w porównaniu do pozostałych zespołów. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Budujemy SKATEPARK!
Budujemy SKATEPARK!

26 marca nasz zespół przeprowadził spacer po naszym mieście – Strzelinie, którego celem było znalezienie miejsca na wybudowanie „miejsca przyjaznego dla młodzieży”.

26 marca nasz zespół przeprowadził spacer po naszym mieście – Strzelinie, którego celem było znalezienie miejsca na wybudowanie „miejsca przyjaznego dla młodzieży”.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Zastanawialiśmy się czy coś w naszym mieście można zmienić, ulepszyć, stworzyć, aby egzystencja młodego człowieka była barwniejsza, lepsza, bezpieczniejsza. Znaleźliśmy świetny, opuszczony, bezużyteczny teren- miejsce przy ul. Wojska Polskiego. Miejsce to położone w centrum miasta, blisko jest park, dużo zieleni, w pobliżu parking, niedaleko szkoła (nasze gimnazjum). Umówiliśmy się z przyjaciółmi oraz ludźmi dorosłymi -którym sposób spędzania czasu wolnego młodzieży nie jest obojętny - na spacer po najbliższej okolicy. Przed spacerem uczestnicy zostali zapoznani z celem spotkania oraz jego dokładnym harmonogramem, który zawierał pytania badawcze. Uczestnicy badania zostali podzieleni na grupy oraz dostali karty z przygotowanymi wcześniej pytaniami. Każda drużyna miała zwracać uwagę na inny aspekt (sport, ekologia, przyroda, funkcjonalność).Wyniki były jednoznaczne: skatepark to miejsce, które spełni swoją role pod każdym z założonych aspektów. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

-Czy skatepark to dobry pomysł na rozrywkę dla młodego człowieka?
-Czy twoim zdaniem skatepark zapobiegnie demoralizacji młodzieży?
-Czy taka forma spędzania czasu jest bezpieczna dla młodzieży?
-Czy teren koło skateparku można posadzić więcej drzew, krzewów, roślin?
-Czy plac zabaw znajdujący się na ulicy Wojska polskiego można odrestaurować?
-Jak podoba się Pani/Panu pomysł spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu?
-W podoba się Pani/Panu pomysł zbudowania skateparku na miejscu starego lodowiska?
-Czy uważasz, że młodzież w twoim mieście ma wystarczająco zaadoptowanych miejsc, aby spędzać czas wolny.
-Czy twoim zdaniem miasto skorzysta na budowie takiej formy wypoczynku dla młodzieży?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 87 osób (61 nastolatków- kolegów i koleżanek z naszej szkoły, 17 dzieci w wieku 6-8 lat, 6 dorosłych- 2 nauczycieli, 2 rodziców. 2 studentów oraz 3 osoby starsze – 2 babcie i 1 dziadek naszych kolegów).

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Lodowisko przy ul. Wojska Polskiego jest doskonałym terenem, który nadaje się do zaadoptowania na skatepark, miejsce rozrywki dla młodzieży. Skatepark będzie walorem, atutem miasta. Miejsce to urozmaici ofertę spędzania wolnego czasu przez młodzież zarówno Strzelina jak i okolic. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki badania zostaną ogłoszone i przekazane Młodzieżowej Radzie Gminy i Pani Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorocie Pawnuk. Będą one również dostępne dla wszystkich uczestników spaceru, jak i innych zainteresowanych mieszkańców naszego miasta.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zaplanowane działania wynikające z zebranych wniosków:

-maj 2015 przedstawienie projektu budowy skateparku na posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy
-przekazanie wniosku o budowę skateparku Pani Burmistrz Dorocie Pawnuk
- zorganizowanie gminnej debaty z przedstawicielami władz Strzelina jak również mieszkańcami miasta
- założenie strony internetowej, profilu na Facebooku promującego pomysł budowy skateparku( szukanie sponsorów dodatkowych, którzy wesprą oprócz gminy projekt)

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Nasz projekt został przedstawiony na sesji Młodzieżowej Rady Gminy. Wysłuchały go władze Miast i Gminy Strzelin wraz z panią burmistrz Dorotą Pawnuk na czele. W rozmowach z władzami swój projekt argumentowałyśmy następującymi aspektami:
- skatepark jest miejscem do uprawiania ciekawego i rozwijającego sportu,
- jeżdżąc na ulicy młodzież jest bardziej narażona na wypadki,
- na wytyczonym miejscu uniknęlibyśmy niepotrzebnego zagrożenia,
- młodzież nie będzie niszczyć miejskich chodników, schodów.
Zwieńczeniem prac na sesji było opracowanie przez młodych radnych postulatu do władz miasta o ujęcie budowy skateparku w przyszłorocznym budżecie.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Do programu włączyli się uczniowie wszystkich szkół powiatu strzelińskiego. W swoich szkołach przeprowadzali akcje poświęcone stworzeniu miejsca dla młodzieży. Podczas spotkania uczniowie promowali sport, zapraszali mieszkańców do poparcia projektu oraz zbierali podpisy.
Co się NIE udało i dlaczego?

Wraz z uczniami innych szkół pracowaliśmy nad zorganizowaniem pikniku, który miał na celu nagłośnienie naszego projektu. Na to wydarzenie zostali zaproszeni mieszkańcy Strzelina oraz władze miasta, które poparły nasz projekt. Niestety z powodów pogodowych piknik musiał zostać odwołany.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Naszymi największymi sojusznikami zostali uczniowie i mieszkańcy, którzy pomagali w promowaniu projektu. Dzięki nim i ich zaangażowaniu nasz pomysł dotarł (oraz co najważniejsze) zyskał poparcie w bardzo dużej ilości osób, czego się nie spodziewałyśmy.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy miasta łączyli swe siły w taki pracach jak roznoszenie ulotek i rozwieszanie plakatów na terenie całego miasta, czego nie byłybyśmy w stanie zrobić same. Dzięki tej współpracy dorośli lepiej zrozumieli potrzeby młodzieży i ideę całego projektu.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

We wrześniu wraz z Młodzieżową Radą Gminy będziemy pracowały nad realizacją całego projektu.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze