OCENA ZESPOŁU: 21PKT
Ocena cząstkowa: 5,25PKT
Przeprowadzenie badania: 8PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie przeprowadzono zgodnie z poradnikiem. Mocną stroną było przeprowadzenie dwóch badań, co zwiększa jakość pracy. WNIOSKI Wnioski są konkretne i wynikają z badania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. postawienie koszy do koszykówki) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca wyróżnia się poprawnością metodologiczną. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Być albo nie być - młodzi szukają swojego miejsca. Spacerem zmieniamy okolicę.
Być albo nie być - młodzi szukają swojego miejsca. Spacerem zmieniamy okolicę.

Badanie przeprowadziliśmy dnia 1 i 2 kwietnia 2015 roku w parku na osiedlu Kruczkowskiego w Kłodzku. Uczestnikami byli mieszkańcy osiedla (głównie młodzież). Rozdaliśmy badanym ankiety, które skrupulatnie wypełniali. Ich wyniki bardzo nas zaskoczył.

Badanie przeprowadziliśmy dnia 1 i 2 kwietnia 2015 roku w parku na osiedlu Kruczkowskiego w Kłodzku. Uczestnikami byli mieszkańcy osiedla (głównie młodzież). Rozdaliśmy badanym ankiety, które skrupulatnie wypełniali. Ich wyniki bardzo nas zaskoczył.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badanie odbyło się 1 i 2 kwietnia 2015 roku. Wybranie odpowiedniego terenu zajęło nam sporo czasu. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na park znajdujący się na osiedlu Kruczkowskiego pomiędzy ulicami Witolda Pileckigo i Przyjaciół Dzieci w Kłodzku. Akcję rozreklamowaliśmy za pomocą ulotek, które rozdaliśmy mieszkańcom. Ogłoszenie o tym wydarzeniu wywiesiliśmy w okolicznym sklepie. Pierwszy spacer rozpoczęliśmy koło godziny 10:45. Rozdaliśmy uczestnikom wcześniej przygotowane przez nas ankiety i mapki oraz zaczęliśmy powoli oglądać naszą okolicę. Podczas spaceru mieszkańcy skrupulatnie wypełnianie ankiety. Całe spotkanie zajęło nam tylko pół godziny ze względu na niekorzystną pogodę.
Drugie badanie zaczęło się ok. godziny 9:00 spod osiedlowego przedszkola. Tak jak poprzednio rozdaliśmy uczestnikom ankiety. Drugi spacer trwał równie krótko, ponieważ było zimno i nie chcieliśmy, aby nasi ankietowani zachorowali. Następnie rozstaliśmy się z uczestnikami i podziękowaliśmy im za udziału.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Uczestnicy spaceru odpowiadali na 6 pytań dotyczących naszego parku:
1. Czy chętnie spędza Pan/Pani czas w tym parku?
2. Czy według Pana/Pani dane miejsce jest funkcjonalne?
3. Czy park jest odpowiednio dostosowany do Pana/Pani potrzeb?
4. Czy według Pana/ Pani młodzież ma szansę spędzania aktywnie wolnego czasu w tym miejscu?
5. Czy nie uważa Pan/Pani, że w parku jest za mało ścieżek rowerowych oraz innych udogodnień sportowych?
6. Co przeszkadza Panu/Pani w tym miejscu? Co Pana/Pani zdaniem należy zmienić, aby ten park stał się bardziej użyteczny?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszych badaniach wzięło udział łącznie 32 osoby. Głównie była to młodzież z osiedla, ale także przyszło kilku rodziców z dziećmi. Zapraszając młodzież na spacer chcieliśmy pokazać im, że mogą wyjść z inicjatywą i zmieniać świat zaczynając od swojego otoczenia.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski z ankiety są następujące:
1. większość osób z chęcią spędza czas w parku
2. wg 1/3 ankietowanych wybrane przez nas miejsce jest funkcjonalne
3. połowa badanych uważa, że park jest dostosowany do ich potrzeb
4. z parku korzystają główne rodzice z małymi dziećmi (plac zabaw). Wg badanych młodzież nie ma stworzonych odpowiednich warunków do spędzania aktywnie czasu w tym miejscu.

Większość uczestników badania narzekała się na:
1. psie odchody zostawiane na trawie (wynika to z braku odpowiednich pojemników na nie oraz braku zainteresowania miasta tą sprawą)
2. niewyrównane boisko do piłki nożnej (postulowali o odnowienie go)
3. brak boiska do koszykówki
4. brak kwietnych rabat i drzewek owocowych
5. niewystarczającą ilość ławek (część z nich mogłaby być zadaszona)
6. brak wydarzeń dla młodzieży
7. brak siłowni na świeżym powietrzu.
Niektórzy z nich domagali się też rozbudowy mini zoo i placu zabaw.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania opublikowaliśmy w naszej szkole, ponieważ większość uczestników spaceru uczęszcza do naszej szkoły. Nasze spostrzeżenia wywiesiliśmy też w miejscowym sklepie.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Nasz plan działania jest następujący:

1. rozmowa z Zarządem Spółdzielni na temat modernizacji boiska oraz postawienia koszy do koszykówki
2. przygotowanie prezentacji zachęcającej władze miasta do poparcia naszej inicjatywy
3. pozyskanie funduszy na powyższe cele z Urzędu Miasta
4. afisze namawiające właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach
5. rozmowa z radnym z danego okręgu na temat przebudowy placu zabaw
6. rozmowa z radnym na temat postawienia pojemników na psie odchody, zwiększenie liczby ławek (niektóre mogą być zadaszone)

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Na podstawie wniosków z naszego badania przeprowadziliśmy kilka istotnych rozmów. Najpierw napisaliśmy list do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku z prośbą o spotkanie. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Kolejnym punktem było spotkanie z radnym. W sumie rozesłaliśmy 3 maile do 3 radnych z tą samą prośbą co do Prezesa. Odpisał nam tylko jeden – p. Jacek Banecki. Spotkaliśmy się z nim w piątek 22.05.2015. Na miejsce spotkania wybraliśmy skwer, o którym była mowa w badaniu. Na miejsce dotarł też drugi radny – p. Zbigniew Nowak. Z radnymi rozmawialiśmy na temat zmian, które chcemy przeprowadzić. Ku naszemu zaskoczeniu radni odnieśli się do naszego pomysłu bardzo entuzjastycznie. Okazało się również, że p. Zbigniew Nowak jest też członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku. Pan Nowak zaproponował, że poruszy nasz temat na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Postanowiliśmy też napisać list otwarty do mieszkańców Kłodzka (list głównie dedykowany dla mieszkańców os. Kruczkowskiego). Zanieśliśmy go lokalnej gazety - ,,Bramy”. List umieściliśmy też na stronie internetowej naszej szkoły.
Spotkaliśmy się też z p. Aleksandrą Gwizdowską, która pomogła nam dowiedzieć się więcej na temat Funduszy Europejskich, ponieważ chcieliśmy się sprawdzić czy proponowane przez nas inwestycje będą mogły być dofinansowane ze środków unijnych.   
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym największym sukcesem było spotkanie z radnymi. Nie sądziliśmy, że nasza prośba będzie potraktowana poważnie. Spotkanie trwało nie całe 45 minut. Dowiedzieliśmy się na nim wiele istotnych rzeczy. Panowie zaproponowali też, aby nasz projekt przedstawić na Radzie Miejskiej (najprawdopodobniej spotkanie odbędzie się w czerwcu).   
Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety nie udało nam się jeszcze wydrukować afiszy reklamujących sprzątanie po swoich pupilach. Jednakże mamy już przygotowany projekt ulotek, które chcielibyśmy porozdawać mieszkańcom osiedla. Nie udało się nam również przygotować festynu, na którym mieliśmy sprzedawać ciasta, aby zebrać fundusze na proponowane inwestycje. Chcieliśmy go przygotować pod koniec maja, bo w Kłodzku są organizowane Dni Kłodzka. Niestety jest to nasza wina, ponieważ nic nie zrobiliśmy w tej sprawie.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

W naszym działaniu brało udział kilka osób:
  • p. Jacek Banecki – jest naszym reprezentantem w Radzie Miasta
  • p. Karolina Opalińska – była naszą opiekunką podczas spotkania z radnymi, pomagała nam również umówić się z p. Aleksandrą Gwizdowską w sprawie Funduszy Europejskich
  • p. Aleksandra Gwizdowska - dzięki niej dowiedzieliśmy się więcej na temat Funduszy Europejskich oraz o możliwości dofinansowania naszego pomysłu
  • Martyna Łazikowska – wspierał nas również podczas przeprowadzania ankiety, a w tym przypadku pomagała nam przygotować projekt ulotek.
    Oprócz tego tak jak w pierwszej części projektu wspierali nas rodzice i nasi przyjaciele.

W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Niestety póki co nasze działania nie aktywizowały naszej lokalnej społeczności, jednak mamy nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Po 31 maja mamy nadzieję, że uda nam się przedstawić nasze pomysły na Radzie Miasta i zostaną one zaakceptowane przez radnych. W najbliższym czasie chcielibyśmy też rozdać ulotki zachęcające mieszkańców do sprzątania po swoich pupilach.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze