OCENA ZESPOŁU: 4PKT
Ocena cząstkowa: 1PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 1PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone w kilku formach, jednak żadna z nich nie była zgodna z przewodnikiem. Wnioski mają postać ogólną, większość z nich dotyczy poważnych zmian i inwestycji, jest mało realna do wprowadzenia w krótkiej perspektywie. Plan działań nie przedstawia pomysłu na konkretne działanie młodzieży, które odpowiadałoby na przedstawione we wnioskach problemy. Debatę należy uznać za kolejny krok badania, jednak nie jest to działanie bezpośrednio powodujące konkretną zmianę. Za dodatkową wartość należy uznać zaangażowanych sojuszników oraz wykonanie ankiety internetowej. Praca nie zawiera filmu, a jedynie pokaz zdjęć, przez co odjęte zostało 5 punktów. Widać, że włożyliście sporo pracy w wykonanie zadań. Następnym razem spróbujcie skupić się na jednym badaniu, ale bardziej szczegółowo. Pamiętajcie, że małe działania również mogą prowadzić do skutecznych zmian.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Bydgoski Stary Rynek - niepełne serce naszego miasta
Bydgoski Stary Rynek - niepełne serce naszego miasta

Wybraliśmy bydgoski Stary Rynek jako przestrzeń, w której warto coś zmienić i ożywić. Jest to miejsce o niewykorzystanym potencjale.

Wybraliśmy bydgoski Stary Rynek jako przestrzeń, w której warto coś zmienić i ożywić. Jest to miejsce o niewykorzystanym potencjale.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Zaczęliśmy od przeprowadzenia sondaży, pytaliśmy o obecny wygląd Starego Rynku i miejsca spotkań młodych. Spotkaliśmy się z panią Agnieszką Bąk, która opowiedziała nam o aktualnych planach co do bydgoskiego rynku. Zapytaliśmy przechodniów co sądzą o planach zabudowy Starego Rynku. Następnie dokładnie obejrzeliśmy Stary Rynek, weszliśmy do kawiarenek, oglądaliśmy pokaz Pana Twardowskiego i obserwowaliśmy czy na rynku spotykają się młodzi. Udaliśmy się też do WiMBP w Bdg i przeglądaliśmy zbiory dotyczące Starego Rynku. 
Ostatnim etapem naszych badań była wizyta w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy. Stamtąd przekierowano nas do biura cenionego znawcy Bydgoszczy pana Stefana Pastuszewskiego. 2 kwietnia w redakcji literackiego miesięcznika AKANT spotkaliśmy się aby omówić kwestie dotyczące naszego projektu. Pan Stefan opowiedział, co jego zdaniem powinno powstać na Starym Rynku, dlaczego nie jest on teraz oblegany przez mieszkańców i jak wprowadzić w centrum miasta życie.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

PYTANIA BADAWCZE: Co należy zrobić by ożywić bydgoski Stary Rynek? 
Jakie miejsce dla młodzieży przydałoby się w naszym mieście?


Pytania do uczestników ankiety:
1. Czy uważasz, że w Bydgoszczy są miejsca dla młodzieży, w których można ciekawie spędzić czas? 
2. Jak, według Ciebie powinien wyglądać bydgoski rynek? a. nowocześnie b. historycznie c. tak jak teraz 
Pytania do radnych:
1. Co jest w planach jeśli chodzi o zach. pierzeje?
2. Jakie są w Bydgoszczy miejsca spotkań dla młodzieży, o które władze miasta dbają?
3. Czy w planach jest stworzenie takich miejsc w najbliższych latach?
4. Czy Stary Rynek nie byłby dobrym miejscem do tego typu inwestycji?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Przeprowadziliśmy 3 sondy. 1) internetową, zamieszczoną na Facebooku w grupie BYDGOSZCZANIE; wzięło w niej udział 40 internautów.
2) uliczną, zapytaliśmy 25 młodych osób o ich pomysły co do miejsca dla młodych na Starym Rynku. 3) ankietę szkolną, zapytaliśmy 2 klasy (razem 49 osób) w naszej szkole o miejsca spędzania czasu, których powstanie w Bydgoszczy ucieszyłoby ich.

 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

 1. Uważamy, że należy stworzyć nowe miejsca dla młodych.
2. Stary Rynek w Bydgoszczy nie jest przyjaznym miejscem.
 3. Należy odbudować katedrę na Bydgoskim Rynku a w środku stworzyć Centrum Wiedzy o Regionie i Informację Turystyczną.
4. Młodzież jest podzielona prawie równo. Część chce zmienić wizerunek rynku na nowoczesny, a druga część chce odbudowy zburzonej w przeszłości katedry.
5. Młodzi nie lubią spotykać się na rynku, często przez niego przechodzą w drodze na bydgoską Wyspę Młyńską.
6. Aby wprowadzić życie na Stary Rynek można otworzyć domy studenckie w otaczających go kamienicach.

7. Należy prowadzić do historycznej odbudowy Starego Miasta i okolic, dzięki czemu będzie ono przyciągać więcej turystów.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Ogłosiliśmy trzykrotnie wyniki naszych obserwacji. Zrobiliśmy to podczas trzech godzin lekcyjnych. Dwóch lekcji wychowawczych naszych klas (2 i 3 gimnazjum) oraz godzinę projektu z WOSu w naszej szkole. 
W formie prezentacji pokazaliśmy co już zrobiliśmy i co jeszcze chcemy zrobić dwóm klasom wioślarskim oraz szesnastoosobowej grupie projektowej. Napisaliśmy też krótkie sprawozdanie, które przesłaliśmy pani Agnieszce Bąk, która bardzo interesowała się naszymi działaniami

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

-Wysłanie listu do prezydenta miasta Bydgoszczy w celu powiadomienia go o wynikach naszego badania oraz zaapelowaniu
aby w projekcie zostały uwzględnione elementy małej architektury czyli ławki i kwietniki.
-Urządzenie debaty z udziałem lokalnych mediów, której celem będzie ustalenie w jakim stylu powinien zostać zagospodarowany Stary Rynek

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze