OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie na wymaganej liczbie osób. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Jednocześnie zdaniem sprawdzającego przeprowadzone badanie miało charakter sondy ulicznej, a nie było badaniem „telewizja przyjechała” (mającym charakter stacjonarny i animacyjny – nie stworzono atmosfery studia telewizyjnego, a raczej wywiadów ulicznych). Wobec tego sposób badania znacząco odbiega od tego przedstawionego w Przewodniku. WNIOSKI Wnioski są konkretne i wynikają z badania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. oznaczenie odblaskami wybranych miejsc) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się spośród innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Chrząstawa na lepsze!
Chrząstawa na lepsze!

My jesteśmy młode, Ty też? Super! Nie? Wystarczy, że jesteś młody duchem!  Przeprowadziłyśmy badania, tj.19 marca, mamy wyniki, wiemy, co trzeba zmienić i zorganizujemy miejsca dla młodych w naszej okolicy! Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok!

My jesteśmy młode, Ty też? Super! Nie? Wystarczy, że jesteś młody duchem!  Przeprowadziłyśmy badania, tj.19 marca, mamy wyniki, wiemy, co trzeba zmienić i zorganizujemy miejsca dla młodych w naszej okolicy! Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok!

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło naszej okolicy- Chrząstawy Wielkiej i Chrząstawy Małej. Na początku ułożyłyśmy pytania badawcze, na podstawie, których powstały karty obserwacji. Następnie pozyskałyśmy wszystkich partnerów i sojuszników. W dalszym ciągu przeprowadziłyśmy ankietę. Badanie ankietowe przeprowadziłyśmy w filii Biblioteki  Publicznej w Chrząstawie Wielkiej, przy sklepie spożywczym i w domach prywatnych. Pytania zadałyśmy młodzieży, ludziom dorosłym, emerytom, osobom działającym społecznie w naszej miejscowości.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze1:  Czy lubisz spacerować/jeździć na rowerze lub inaczej spędzać czas w naszej okolicy?
- Dlaczego?
- Czy czujesz się bezpiecznie jeżdżąc/spacerując po naszej okolicy?
- Jakich miejsc brakuje ludziom młodym w naszej miejscowości?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 31 osób ( 18 ludzi młodych, 12 dorosłych, 1 emeryt). Wcześniej ogłosiłyśmy mieszkańcom (znajomym rodziców, młodzieży, osobom starszym, radnym, sołtysom, nauczycielom) z naszej miejscowości, że bierzemy udział w projekcie edukacyjnym Sejmu Dzieci i Młodzieży i będziemy starać się o zakwalifikowanie na listę posłów i posłanek. Opowiedziałyśmy o zadaniu rekrutacyjnym i o tym, że zamierzamy przeprowadzić w naszej bibliotece ankietę. Wszyscy wyrazili chęć współpracy. Przeprowadziłyśmy także ankietę na zewnątrz, zadając pytania przypadkowym osobom, chcąc poznać ich zdanie na podane tematy.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Rowerzyści nie mają ścieżki rowerowej, a piesi chodników- brak poczucia bezpieczeństwa. Należy wybudować chodniki i ścieżkę rowerową, a w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo korzystających z dróg ( odblaski, nauka odpowiednich zachowań).
2. W naszej miejscowości nie ma boiska z prawdziwego zdarzenia, profesjonalnego miejsca do grania. Są dwa miejsca w których młodzież „kopie” piłkę, ale są to tereny bez specjalistycznego sprzętu i wymiarów, jest również jeden teren ogrodzony, ale zarośnięty i nie można tam wejść. Doprowadzenie do wybudowania boisk przez gminę to działanie, które rozwiązałoby nasz problem.
3. W miejscowości jest tylko jeden budynek „dla ludzi”- świetlica, ale młodzież właściwie z niego nie korzysta. Młodzi mogliby się tam spotykać, rozmawiać i rozwijać swoje pasje- grać w tenisa stołowego, organizować wystawy czasowe, imprezy muzyczne itp. Będziemy dążyć do zaangażowania młodzieży w organizację takich działań.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wynikami naszego działania podzieliłyśmy się z przedstawicielem Towarzystwa Miłośników Chrząstawy i Rady Sołeckiej Chrząstawy Wielkiej, nauczycielom z Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej oraz umieściłyśmy je na internetowym forum grupy skupiającej młodzież.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Oprócz przekazania informacji, o wynikach badania przedstawicielowi lokalnego stowarzyszenia ( Tow. Miłośników Chrząstawy ) oraz sołectwa, wystosujemy list otwarty do przedstawicieli naszych miejscowości, tj. radnych i sołtysów, którzy mają realny wpływ na inwestycje w Chrząstawie Małej i Wielkiej. W ten sposób staniemy się inicjatorami działań oraz pośrednikami między lokalną społecznością, a organami decyzyjnymi w naszej gminie.

Zebrane dane przekażemy również nauczycielom z naszej szkoły i wspólnie podejmiemy skuteczne działania dotyczące bezpieczeństwa w naszej miejscowości: odblaski dla dojeżdżających do szkoły, kościoła i do przystanków autobusowych, plakaty na temat bezpiecznego poruszania się, pogadanki na lekcjach.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze