OCENA ZESPOŁU: 20PKT
Ocena cząstkowa: 5PKT
Przeprowadzenie badania: 8PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze były innowacyjne i bardzo dobrze dopasowane do specyfiki miejsca. Ponadto wydarzenie było dobrze wypromowane. WNIOSKI Autorzy badania sformułowali wiele wniosków, które mają charakter konkretnego i realnego pomysłu na działanie w przestrzeni publicznej. Ponadto wnioski odpowiadają na postawione pytania badawcze. PLAN DZIAŁAŃ Autorzy zaproponowali kilka działań, jednakże ich opis jest bardzo ogólny. W tym punkcie należało wybrać działanie (działania) i opisać je w sposób szczegółowy. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Autorzy projektu zaproponowali innowacyjną propozycję działania (zorganizowanie otwartych zajęć sportowych dla mieszkańców), dzięki której zespół wyróżnia się na tle innych. Ponadto w badanie byli zaangażowani sojusznicy KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

CZAS NA ZMIANY
CZAS NA ZMIANY

Dnia 30 marca mieszkańcy Pisza wzięli udział w spacerze badawczym, który miał na celu poznanie opinii ludzi o tym miejscu, by wspólnie zmienić go na lepsze. Więcej informacji o tym wydarzeniu poniżej. Zapraszamy do przeczytania! :)

Dnia 30 marca mieszkańcy Pisza wzięli udział w spacerze badawczym, który miał na celu poznanie opinii ludzi o tym miejscu, by wspólnie zmienić go na lepsze. Więcej informacji o tym wydarzeniu poniżej. Zapraszamy do przeczytania! :)

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Miejscem, które wybraliśmy do zbadania był PARK MIEJSKI. Jako formę badania wybraliśmy SPACER BADAWCZY. Na samym początku ułożyliśmy pytania, na podstawie których mieliśmy przeprowadzić rozmowy z uczestnikami spaceru badawczego i wypełnić karty obserwacji-dotyczyły one bezpieczeństwa w parku, rekreacji, sportu i edukacji. Spacer  zorganizowaliśmy 30.03.2015r. o godzinie 14.10.  Zebraliśmy się wszyscy w jednym miejscu i ruszyliśmy w stronę parku. Gdy już się tam znaleźliśmy, uczestnicy wyciągnęli telefony komórkowe, by móc robić zdjęcia. Jedna osoba została wyznaczona do kręcenia filmu. Podzieliliśmy się na 3 grupy: jedni zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa, druga grupa zajęła się kwestią rekreacji i sportu a ostatnia edukacji. W trakcie podchodziliśmy do ludzi i zadawaliśmy pytania. Po  spacerze badawczym zebraliśmy się wszyscy razem i przeprowadziliśmy krótką debatę na temat tego miejsca.

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
-Co zrobić by park pełnił rolę edukacyjną, rekreacyjną i był miejscem, gdzie chętnie uprawia się sport?( każda z grup pytała się o jedną funkcję)?
-W jaki sposób park może być miejscem integrującym całą społeczność?
-Co możemy zmienić w parku by stał się miejscem bezpiecznym i funkcjonalnym?
-Co trzeba zmienić pilnie, a no co można poczekać ?
-Co zrobić by park stał się ” miejscem młodych” ?
Pytania szczegółowe, które  zadawaliśmy uczestnikom:
-Czy park jest dobrze oświetlony?
-Czy chodniki są bezpieczne?
-Czy ławki są wygodne?
-Czy jest wystarczająca ilość koszy na śmieci?
-Czy pamiętają jakieś wydarzenie, które było zorganizowane w parku?
 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W spacerze badawczym wzięło udział 25 osób. Najwięcej pojawiło się nastolatków ( 15 osób ), gdyż to głównie ich dotyczyło. Przyszły też 3 osoby dorosłe,  2 matki z dzieckiem i 3 emerytów. Osobom, które wzięły udział w badaniu nie jest obojętny los naszego miasta. O wydarzeniu informowaliśmy na stronie internetowej naszej szkoły i szkolnym Facebooku. Ta forma szczególnie trafia do ludzi młodych. Ogłoszenia wywiesiliśmy na słupach ogłoszeniowych, w muzeum, domu kultury, bibliotece miejskiej.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

- Teren parku nie jest w pełni wykorzystany, powinny być organizowane tu różne wydarzenia kulturalne i sportowe, bookcrossing,, koncerty, pikniki, lekcje.
-Młodzieży brakuje form aktywnego wypoczynku połączonego ze sportem, chcemy by odbywały się tu zajęcia sportowe i była siłownia na wolnym powietrzu.
-Dla dzieci jest w parku niewielki plac zabaw, jednak na przykład piaskownica, nie jest zakrywana, co grozi zanieczyszczeniem piasku, na przykład przez psy i jest mało higieniczne.
-Są miejsca w parku, które wymagają sprzątnięcia.
-Schody, którymi schodzi się do parku są dosyć strome i niezbyt wygodne dla wózków i osób niepełnosprawny
ch, można pomyśleć o ich remoncie(tak jak i chodników).


 

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wynik naszych badań umieściliśmy na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB. Przekazaliśmy też administratorom stron pisanin.pl i gazetapiska.pl. W następnym tygodniu ukaże się artykuł w „Tygodniku Piskim”, dzięki wsparciu redaktora Łukasza Szymańskiego, który obiecał wspierać nasze działania.
https://www.facebook.com/pages/II-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-w-Piszu-nowy/512547055462590?fref=ts
http://zs1.pisz.pl/index.php/8-strona-startowa/218-wnioski-ze-spaceru-badawczego

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

-Posprzątamy park w kwietniu i zorganizujemy tu bookcrossing, razem z piskimi bibliotekami będziemy walczyć z nudą i zachęcać do czytania.
- Zainspirujemy nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych w parku i poprowadzimy zajęcia przyrodnicze dla przedszkolaków.
-Poprosimy Muzeum Ziemi Piskiej poprosimy o kontynuację organizowanych tu dawniej spotkań historycznych i przekażemy władzom miejskim wnioski ze spaceru w formie prezentacji multimedialnej.
-Zorganizujemy z pomocą trenerów  parkowe zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców ( zumba, Cardio, aeorobik, joga).


Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Na początku maja przeprowadziliśmy aerobik, który poprowadziła nasza koleżanka oraz posprzątaliśmy park. W tych akcjach uczestniczyli uczniowie 3 gimnazjum z Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu. Od 22 maja w parku zorganizowaliśmy bookcrossing, dzięki któremu ludzie mieli "uwolnić" swoje nieczytane książki. Akcja przebiegła pomyślnie. Ludzie w różnym wieku chętnie przychodzili do parku, aby znaleźć coś dla siebie.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Najbardziej dumni jesteśmy z przeprowadzonego aerobiku na świeżym powietrzu. Osoby uczestniczące w nim były zadowolone. Wszyscy chcieli, by taki aerobik odbył się jeszcze raz. Ponadto uczniowie innych klas, gdy zobaczyli na czym to polega powiedzieli,że chętnie też wezmą w tym udział.
Co się NIE udało i dlaczego?

Brookcrossing trwał za krótko i wiele osób nie miało szansy wziąć w nim udział. Wynikało to z tego, że mieliśmy za mało książek, a za duża chętnych osób do wzięcia w tym udziału. W czerwcu chcielibyśmy zorganizować bookcrossing jeszcze raz na większą skalę.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

- Zespół Szkól Nr 1 w Piszu
- Biblioteka Miejska - dołączyli się do bookcrossing'u
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

We wszystkich naszych akcja brała udział młodzież. Chcieli oni, aby miejsce , w którym często spędzają czas było przyjemniejsze.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

W czerwcu chcemy zorganizować lekcje biologii i wychowania fizycznego na świeżym powietrzu w parku, aby młodzież aktywniej spędziła czas.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze