OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Przeprowadzenie spaceru badawczego nie polegało na zrobieniu ankiety z przechodniami. Ze zdjęć, opisu i filmu nie wynika, że zabrałyście na spacer grupę osób, które otrzymały wskazówki na co mają zwracać uwagę itp. (dlatego straciłyście punkty za przeprowadzenie badania ponieważ znacząco odbiega ono od sposobu zaprezentowanego w Przewodniku). Wasze pytania badawcze w małym stopniu dotyczyły badanego terenu. Zaangażowałyście za to sojuszników, którzy pomogli Wam wykonaniu zadania i sprawili, że miało ono większy zasięg. Odbyła się promocja wydarzenia, stworzyłyście plakaty. Wywiady z władzami to ciekawy, dodatkowy pomysł. Wasz plan działań jest interesujący i macie ambitne plany, których powodzenia Wam życzymy ale ma mały związek z pytaniami badawczymi, które postawiłyście. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Czego brakuje w Goleniowie???
Czego brakuje w Goleniowie???


Tu Ola i Patrycja - jesteśmy uczennicami Technikum Nr 1 w Goleniowie. W piątek 27 marca br.po lekcjach postanowiłyśmy przejść się ulicami Goleniowa i sprawdzić jak młodzież naszego miasta spędza swój wolny czas. A wiele się tu dzieje…


Tu Ola i Patrycja - jesteśmy uczennicami Technikum Nr 1 w Goleniowie. W piątek 27 marca br.po lekcjach postanowiłyśmy przejść się ulicami Goleniowa i sprawdzić jak młodzież naszego miasta spędza swój wolny czas. A wiele się tu dzieje…

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)


Badanie dotyczyło tego jak młodzież goleniowska spędza swój wolny czas. Najpierw ułożyłyśmy pytania badawcze, na podstawie których powstały ankiety. Zaplanowałyśmy mapę spaceru. Zaprosiłyśmy do współpracy informatyka, fotografa, Radę Rodziców, SU, Dyrekcję Szkoły,2 nauczycieli, umówiłyśmy się na wywiady z władzami miasta. Dzień przed wydarzeniem, z pomocą SU, zaprosiłyśmy uczniów mieszkających w Goleniowie do udziału w naszym spacerze, w szkole powiesiłyśmy plakaty informujące o nim. W piątek 27 marca br. w godzinach popołudniowych wybrałyśmy się na spacer po Goleniowie. Odwiedziłyśmy Plac Rotmistrza Pileckiego, Galerię Mini Park, Zespół Boisk, Goleniowski Dom Kultury, Centrum Animacji Młodzieży, OSiR, Park 30-lecia, basen Fala, Teatr Brama dając do wypełnienia ankiety przypadkowo spotkanej młodzieży. Podchodząc do przechodniów przedstawiałyśmy się, pytałyśmy czy chcą wypełnić ankiety, czy zgadzają się na nagrywanie i umieszczenie swojego wizerunku w naszej relacji

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze: Jakie młodzież ma możliwości spędzania wolnego czasu w Goleniowie?

Pytania pomocnicze:

  • Jak spędzasz swój wolny czas?
  • Czy są takie miejsca w Goleniowie, którymi mógłbyś się pochwalić?
  • Czy bierzesz udział w imprezach organizowanych w Goleniowie np. Mikołajki, Bramat, Dni Hanzeatyckie?
  • Czego brakuje Ci w Goleniowie?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu ankietowym wzięło udział 45 osób w wieku 14-20 lat, przypadkowo spotkanych w czasie spaceru. Na termin naszego spaceru wybrałyśmy piątkowe popołudnie (27 marca br., w godz.16-18), ponieważ wtedy najwięcej młodzieży można spotkać w centrum miasta - nie tylko uczęszczającej do naszej szkoły, ale tej wracającej na weekend do domu ze szkół w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim.
W wywiadzie wzięli udział; Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz, Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury Aleksandra Holz oraz ksiądz Tomasz Pietrzak.
Łącznie badaniem objęłyśmy 49 osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.    Młode osoby uznały za niedogodności w Goleniowie:
·         niedostępność darmowego Wi-Fi  - choćby w centrum miasta,
·         za krótko otwarte Orliki
·         konieczność remontu osiedlowych placów zabaw
·         zamknięcie kina (na czas wieloletniego remontu)
·         brak ścieżek rowerowych połączonych w jeden ciąg komunikacyjny
·         brak zadaszonych ławek
2.    Miasto Goleniów jest atrakcyjnym miejscem dla młodych ludzi, oferuje różnorodne formy spędzania wolnego czasu: jazda na rowerze i hulajnodze w skate parku, gra w piłkę na boiskach wielofunkcyjnych, zajęcia organizowane przez GDK i CAM, pływanie na basenie
3.    Część młodzieży woli przesiadywać w galerii handlowej niż korzystać z proponowanych im form spędzania wolnego czasu.
4.    Ankietowani wskazywali miejsca, z których są dumni w naszym mieście – m.in. plac Rotmistrza Pileckiego, pływalnia Fala, imprezy plenerowe: Bramat, Festiwal Hanzeatycki czy Mila Goleniowska.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski zostały przekazane w czasie rozmowy Burmistrzowi Gminy Goleniów panu Robertowi Krupowiczowi, Dyrektorowi Goleniowskiego Domu Kultury pani Aleksandrze Holz i Goleniowskiemu Staroście Tomaszowi Kuliniczowi, Samorządowi Uczniowskiemu naszej szkoły, Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 Małgorzacie Wojtysiak.
Wyniki naszego badania udostępniłyśmy osobom, z którymi była przeprowadzona ankieta.
Efekty naszej pracy ukazały się na stronie internetowej naszej szkoły oraz Starostwa Powiatowego i Gazety Goleniowskiej

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Naszym celem będzie stworzenie projektu obywatelskiego o udostępnienie darmowego Wi-Fi na Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego w Goleniowie. Jest to szczególne miejsce, ponieważ uchwałę nadania miejscu w centrum miasta nazwy „Plac Rotmistrza Witolda Pileckiego” Rada Miejska podjęła dnia 29 stycznia 2014 r. Wniosek w tej sprawie, poparty przez 662 osób, głównie młodzież, złożyły Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (informacja pochodzi ze strony www.goleniow.pl). Dla młodzieży w Goleniowie plac to miejsce spotkań, spędzania wspólnie wolnego czasu. Brak Internetu często uniemożliwia dostęp do bieżących informacji, utrudnia komunikację. Podpisy będą mogli składać mieszkańcy powiatu Goleniowskiego, którzy ukończyli 16 lat. Zbieranie podpisów będzie trwało przez 10 dni i będzie się odbywało tylko w przestrzeni miejskiej Goleniowa, zbierać je będą również tylko młodzi ludzie, nie będziemy angażować osób dorosłych. Petycja pod koniec kwietnia trafi do Starosty Goleniowskiego.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze