OCENA ZESPOŁU: 3PKT
Ocena cząstkowa: 0,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 1PKT
Plan działań: 0PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Przeprowadziliście debatę i ankietę, są to formy badania znacząco odbiegające od wymagań przewodnika. Wniosków jest niewiele (dwa), są bardzo ogólne, pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta nie został powiązany z przestrzenią publiczną. Plan działań nie przedstawia pomysłu na realizację żadnego działania. Szczególną wartością pracy jest publikacja informacji o debacie na portalu http://www.tvswietokrzyska.pl. W organizację debaty włożyliście z pewnością bardzo wiele pracy, jednak nie była ona w tym roku zadaniem rekrutacyjnym.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

,,Czy my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole?
,,Czy my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole?

Reprezentanci Gimnazjum Numer 1 Jakub Graczyk Oraz Daniel Paz Plucner, przygotowali debatę,, CZY my i inni Młodzi Mamy Gdzie spędzać Czas po Szkole "Debata odbyła Się 31 marca  Przeprowadziliśmy Rozmowy z samorządowcami i politykami..

Reprezentanci Gimnazjum Numer 1 Jakub Graczyk Oraz Daniel Paz Plucner, przygotowali debatę,, CZY my i inni Młodzi Mamy Gdzie spędzać Czas po Szkole "Debata odbyła Się 31 marca  Przeprowadziliśmy Rozmowy z samorządowcami i politykami..

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Jakub Graczyk i Daniel Paz Plucner wraz z Posłem na XX SDIM przeprowadzili w klasach na Ankiety Temat narzucony. Uczniowie mieli na kartkach napisać Jedna z Trzech odpowiedzi- TAK, NIE LUB Nie wiem.Wyniki Ankiety: tak-Nie-15% 64% nie wiem, 21% Po przeprowadzeniu Ankiety, została utworzona prezentacja multimedialna, ktora wykorzystaliśmy podczas debaty.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.Czy w najbliższych latach planowane żart stworzenie MIEJSCA w ktorým Młodzi Beda Mogli spędzać Czas? 2.Czy wedlug Panstwa w naszym Mieście SĄ MIEJSCA w ktorých Młodzież Moze spędzać Czas wolny?
3.Czy MIEJSCA dla Młodych SĄ przystosowane zrobić aktywnego korzystania Z NICH?
4.Dlaczego wedlug Panstwa Młodzież Myśli, Ze Nie ma Gdzie spędzać Czasu po Szkole?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Wiceprezydent Miasta P.Andrzej Brzeziński
Posel na Sejm RP P.Marzena Okła-Drewnowicz
Posel na XX SDIM Bartosz Młynarczyk
Radny rady Miasta Adam Ciok
Członek ZARZĄDU Powiatu Skarżyskiego Katarzyna Bilska
Telewizja Dami

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Budowa skateparku
2. Utworzenie Młodzieżowej rady Miasta
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki głosowania dodaliśmy zrobić prezentacji, ktora specjalnie przygotowaliśmy na debaty. Przedstawiliśmy je władzom, dyrekcji, uczniom i Telewizji

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Rola nasza polegała na rozdaniu zaproszeń, czyli zaproszeniu samorządowców i politykę, na przeprowadzeniu debaty i ankiet. Instytucje Które zangazowalismy się przede Wszystkim Urząd Miasta i Urząd Powiatu, a ośrodki także Które nagłośnily sprawę i oczywiscie nasza szkoła.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze