OCENA ZESPOŁU: 13PKT
Ocena cząstkowa: 3,25PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Opis spaceru, który przeprowadziliście jest niezgodny ze sposobem opisanym w Przewodniku (spacer polegał na zaproszeniu uczestników do spacerowania z Wami, Wy piszecie, że przepytywaliście przechodniów czyli prowadziliście sondę). Poza tym na filmie ani zdjęciach nie ma żadnej dokumentacji badania tzn. nie wiemy jak wyglądał Wasz spacer (dlatego musimy odjąć Wam punkty za przeprowadzenie badania). Dodatkowa ankieta w szkole to ciekawy pomysł. Wasze pytania są dosyć ogólne ale poprawne. We wnioskach zawarliście dużo ciekawych pomysłów i debata była dobrym ich podsumowaniem. To ważne, że udało Wam się rozprzestrzenić wyniki Waszego badania i przekazać je osobom decyzyjnym. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Czy my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole?
Czy my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole?

1. kwietnia w I LO w Nowogardzie Maciek i Natalia przeprowadzili debatę, na którą przybyli lokalni politycy oraz uczniowie. Dyskusja ustaliła czy młodzież ma możliwość spędzania aktywnego czasu w mieście. Wnioski usprawnią współpracę młodzież-gmina.

1. kwietnia w I LO w Nowogardzie Maciek i Natalia przeprowadzili debatę, na którą przybyli lokalni politycy oraz uczniowie. Dyskusja ustaliła czy młodzież ma możliwość spędzania aktywnego czasu w mieście. Wnioski usprawnią współpracę młodzież-gmina.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badanie składało się z dwóch części, pierwszą była ankieta przeprowadzona w szkole. Drugą częścią natomiast był spacer badawczy. Trasa odbyła się 21 marca i obejmowała wszystkie obiekty przeznaczone dla młodzieży. Dużą pomocą przy tworzeniu planu badania okazał się film przygotowany przez naszych kolegów z pierwszej klasy, w którym pokazali jak zmieniło się nasze miasto po wejściu Polski do UE. Rano spotkaliśmy się pod szkołą i ruszyliśmy na zwiedzanie naszego miasta. Pierwszym przystankiem było kąpielisko miejskie, później poszliśmy na skate-park i pytaliśmy ludzi o to czy korzystają z obiektów dostępnych w naszym mieście. Młodzież uznała, że skate-park jest jedną z lepszych inwestycji naszego miasta i chętnie z niego korzystają. Kolejnym przystankiem była „siłownia na dworze”, niestety nie spotkaliśmy zbyt wielu młodych ludzi. Wybraliśmy się również na ścieżkę rowerową na której było wielu mieszkańców w różnych przedziałach wiekowych. Zwiedziliśmy także wiele innych obiektów.

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Naszym podstawowym pytaniem było:
+ Jak i gdzie młodzież spędza czas wolny?
Pytania jakie zadaliśmy uczestnikom:
+ Jak często korzystasz z dostępnych obiektów w Nowogardzie?
+ Czy sądzisz, że Nowogard jest miastem przyjaznym i bezpiecznym dla rowerzystów?
+ Z jakiej formy ruchu korzystasz najczęściej?
+ Czy chciałbyś/chciałabyś brać udział w zawodach/konkursach organizowanych w naszej gminie?
+ Jaki sposób spędzania czasu wolnego preferujesz?
+ Czy chętnie bierzesz udział w warsztatach organizowanych po szkole (np.w Nowogardzkim Domu  Kultury)?
+ Jak spędzasz czas wolny w gronie kolegów/koleżanek?+ Czy uważasz, że nasze miasto oferuje ciekawe formy spędzania czasu?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W pierwszym etapie tzn. ankiecie wzięło udział 49 osób. Byli to uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie ponieważ do naszej szkoły uczęszczają osoby bardzo aktywne fizycznie i społecznie. Są to także nasi znajomi więc chętnie wzięli w tym udział i pomogli nam w zebraniu wyników. Resztę odpowiedzi uzyskaliśmy podczas spaceru badawczego. Do rozmowy zaprosiliśmy 9 osób. Młodzież, którą spotkaliśmy była zaskakująco chętna do  współpracy i rozmawiali z nami bez żadnych oporów. Podsumowaniem naszych badań była debata, która odbyła się 1. kwietnia. Zaprosiliśmy na nią wszystkich ankietowanych, lokalną władzę i zainteresowanych tym tematem. Ogółem na debacie było nas ok. 150 osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski jakie wysnuły się podczas ankiet oraz debaty:
1.       Mamy dużo możliwości spędzania wolnego czasu. Nowogard jest miastem rozwiniętym społecznie. Młodzież ma wiele obiektów na których może aktywnie spędzać czas wolny. Takimi obiektami są: skate-park, ścieżka rowerowa, kompleks boisk, siłownia na dworze, atrakcyjne zajęcia w Nowogardzkim Domu kultury.
2.       Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora. Powstała myśl, aby ścieżka rowerowa została rozbudowana dookoła jeziora.
3.       Powołanie pełnomocnika do spraw młodzieży.
4.       Młodzież wyraziła chęć w dalszym uczestnictwie w konkursach i zawodach organizowanych przez gminę (maraton rowerowy i biegowy).
5.       Otwarta sala dla młodzieży w Nowogardzkim Domu Kultury i zapoczątkowanie nocnych maratonów filmowych.
6.       Przeprowadzanie spotkań edukacyjnych w ratuszu naszego miasta. Pierwsze spotkanie odbędzie się 29.04.2015r.
7.       Chęć stworzenia nowego miejsca w celu organizowania koncertów i spotkań dla młodzieży.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki ogłosiliśmy młodzieży, uczniom i zgromadzonym gościom na debacie w formie prezentacji. Prezentację przeprowadziła posłanka z XX Sesji SDiM, Hanna Komisarz. Niektóre wyniki bardzo nas zdziwiły i wzbudziły chęć do dyskusji. Odpowiedzi ankietowanych przyczyniły się w dużej mierze do powstania wniosków. Stworzyliśmy wydarzenie na facebook’u na którym ogłosiliśmy wyniki ankiet i wnioski z debaty. W filmie załączonym niżej znajdują się wnioski i odczucia jakie wynieśli z naszej debaty. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Po przeprowadzonej debacie wybraliśmy się do Pani dyrektor NDK, Anety Drążewskiej. Trwają właśnie rozmowy, których celem jest organizacja nocy filmowych na jednej z sal. Pani Drążewska bardzo pozytywnie rozpatruje naszą propozycję. Podczas debaty pokazaliśmy ofertę warsztatów oraz zajęć dla młodzieży, organizowanych w NDK. Chcieliśmy pokazać innym, że w naszym mieście mamy dużo możliwości spędzania wolnego czasu. Kolejnym działaniem jakie zaplanowaliśmy wraz z Panem burmistrzem, Robertem Czaplą jest spotkanie młodzieży w ratuszu naszego miasta. Spotkanie ma na celu ulepszenie współpracy pomiędzy młodzieżą, a gminą. Następnym działaniem jest prośba o powołanie pełnomocnika do spraw młodzieży, którego zorganizuje Pan burmistrz. Podtrzymaliśmy coroczną organizację konkursów, zawodów sportowych i maratonów w Nowogardzie. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze