OCENA ZESPOŁU: 20PKT
Ocena cząstkowa: 5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Dobrze przygotowane i zorganizowane badanie, widać sporo pracy włożonej w realizację, konkretne i odnoszące się do miejsca pytania badawcze. Niejasne jest dla mnie jedynie któe z pytań były zadawane mieszkańcom i na które odpowiadali na pocztówkach - na wszystkie wpisane w formularzu? czy wybierali jedno z kilku? Sugerowałbym w przyszłości nie zadawać pytań "Z tezą" - czy zauważyła pani problem nieczystości pozostawionych przez psy - naprowadza to na odpowiedź, co może wpłynąć na wyniki. Sformułowano 3 konkretne wnioski wynikające z badania i odnoszące się do pytań badawczych. Do wniosków dopisano propozycje działań będących odpowiedzią na nie. Jeden konkretny i realny do wykonania przez uczestników pomysł - happening odnoszący się do problemu sprzątania po psach. Pomysł odnosi się do wniosków i zakłąda udział społeczności, jedynie zabrakło mi bardziej konkretnego harmonogramu działań - co krok po kroku. Punkt za szczególną wartość pracy za oprawę i rapową piosenkę :)

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Czy ''niespodzianki'' pozostawione przez naszych czworonogów to plaga dzisiejszych czasów?
Czy ''niespodzianki'' pozostawione przez naszych czworonogów to plaga dzisiejszych czasów?

Celem naszego projektu jest zainicjowanie konkretnych działań na rzecz naszego środowiska lokalnego (miasto Będzin). W pierwszej kolejności zbadałyśmy przestrzeń wokół nas, jaki jest jej potencjał, potrzeby, plusy i minusy mieszkania w niej.

Celem naszego projektu jest zainicjowanie konkretnych działań na rzecz naszego środowiska lokalnego (miasto Będzin). W pierwszej kolejności zbadałyśmy przestrzeń wokół nas, jaki jest jej potencjał, potrzeby, plusy i minusy mieszkania w niej.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Uczestnictwa w pracach Sejmu Dzieci i Młodzieży podjęłyśmy się na początku marca z zamysłem przeprowadzenia badania wybranej przez nas części miasta Będzin, Starego Miasta wraz z przyległymi ulicami – 11-go listopada, Podzamcze. Do realizacji projektu potrzebowałyśmy zaangażowania uczniów naszego liceum, którzy pomagali nam w urzeczywistnieniu naszych planów. Wspierali nas w tworzeniu filmu, fotorelacji, banerach z hasłami ,,Norwid startuje do Sejmu’’, a także brali udział w ankietowaniu mieszkańców. Badanie odbyło się na terenie marketu ,,Kaufland’’ 2.04.2015 r. Przebiegało następująco: zaproszona do naszego stanowiska ankietowana osoba otrzymywała pocztówkę z wizerunkiem Wzgórza Zamkowego za czasów panowania Kazimierza Wielkiego, wypełniała, adresując ją do króla, który nadał Będzinowi status miasta i jest odpowiedzialny za największą atrakcję – zamek. Opiniodawcy odpowiadali na przygotowane przez nas pytania, podawali swój wiek oraz imię, co ułatwiło nam późniejszą klasyfikację.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy ''niespodzianki'' pozostawione przez naszych pupilów na prywatnych posesjach, chodnikach i w parkach to plaga dzisiejszych czasów, czy normalne zachowanie każdego posiadacza czworonoga?
Czy możemy mieć wpływ na wygląd i estetykę naszej przestrzeni publicznej?

Z czego Będzin powinien być dumny, a co jeszcze powinno ulec poprawie?
Czy zauważyła Pani/Pan problem nieczystości pozostawionych przez psy?
Czy według Pani/Pana władze, mieszkańcy dbają o czystość miejsc publicznych?
Czy zdaniem Pani/Pana w badanym przez nas obszarze brakuje miejsc, w których młodzież, dzieci, dorośli, mogą aktywnie spędzać czas?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu udział wzięło łącznie 38 respondentów. 3 dzieci w wieku przedszkolnym przenosząc swoje odpowiedzi na kartkę papieru, przedstawiając nasze miasto widziane ich oczami, tworząc pracę plastyczną, 15 osób w wieku szkolnym (zarówno szkoła podstawowa, gimnazjalna, jak i średnia) oraz 20 osób dorosłych. Celem przeprowadzonego przez nas badania miał być wniosek, który mogłyśmy stworzyć zasięgając opinii różnych grup pokoleniowych z badanego przez nas obszaru.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Mieszkańcy nie dbają o czystość, wyprowadzając swoje czworonogi w miejsca, które nie są do tego przeznaczone. => Pozyskanie większej ilości tabliczek informujących o zakazie wyprowadzania psów w miejscach, które wskazali ankietowani.
Społeczność nie korzysta ze specjalnych koszów, worków na psie odchody. => Umieszczenie dodatkowych informacji przy koszach, które będą nakłaniać właściciela psa do zadbania o estetykę odwiedzanego miejsca, lub dołożymy wszelkich starań, by wcześniej wspomniane kosze były w widocznych i łatwo dostępnych miejscach. 
Zbiorowość nie jest uświadomiona o potrzebie sprzątania po swoim zwierzaku. => Wręczenie ulotek, które będą informować właściciela psa o konieczności porządkowania po nim uczęszczanego miejsca, a także udamy się z tym problemem do lokalnej gazety w celu nagłośnienia tej sprawy.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Relacje wraz z wynikami przeprowadzonego badania zamieścimy na profilu III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie na facebooku w albumie ‘’Norwid do Sejmu’’, a także na oficjalnej stronie naszego liceum. Dla zainteresowanych respondentów, którzy nie mają możliwości odwiedzenia naszych stron internetowych, sekretariat szkoły umożliwił dostęp do wyżej wymienionych informacji wywieszając je na głównych drzwiach wejściowych III LO.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Działania oparte będą w dużej mierze na koncepcji przeprowadzenia na jednym ze wskazanych miejsc badanego obszaru happeningu. Uważamy, iż ta właśnie forma przekazu jest jedną z najwłaściwszych, która trafia nie tylko do ludzi młodych, lecz ma w sobie również zwolenników reprezentujących nieco starszą grupę pokoleniową. Chcemy, aby głoszone przez nas hasła, które będą nakłaniać mieszkańców do dbałości o estetykę miejsc zamieszkania, poparte przez odpowiednie organy przyniosły zamierzone rezultaty. Z naszymi pomysłami udamy się do władz miasta Będzina, zgromadzimy młodzież, która w ramach wolontariatu przeprowadzi rozmowy z mieszkańcami, pokaże w jaki sposób można przeprowadzać ekologiczne i ‘’pachnące’’ spacery ze swoimi pupilami, a każda zauważona przez nas akcja właścicieli zostanie nagrodzona naklejkami z wizerunkiem milusińskich.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Tak jak zaplanowaliśmy wcześniej przeprowadziliśmy happening. 18 maja o godzinie 10:30 my - posiadające mandaty poselskie wraz z orszakiem wolontariuszy rozpoczęliśmy happening. Nasza impreza polegała na podzieleniu się na dwie grupy - stacjonarną i "obwoźną". Grupa stacjonarna usytuowana była przy wejściu do najpopularniejszego wśród mieszkańców parku na Dolnej Syberce - dzielnicy Będzina. Odbywają się tam wszystkie ważne imprezy takie jak pikniki rodzinne czy Dni Miasta. Grupa "obwoźna" poszukiwała milusińskich i uświadamiała ich właścicieli w ich obowiązku - sprzątaniu po swoim piesku. Obie grupy uświadamiając właścicieli piesków wręczała im zestaw składający się z woreczka na psie odchody oraz karnej naklejki ,którą mieli obdarowac przy najbliższej okazji właściciela psa który nie wypełnia swoich obywatelskich obowiązków. Kilka dni po przeprowadzeniu happeningu i zebraniu usłyszanych opinii udaliśmy się do władz Będzina zajmujących się sprawami czystości w miejscach publicznych. W Urzędzie dowiedziałyśmy się, że nasza akcja nie była tylko zwykłą prośbą o zachowanie czystości w parkach ale także  zwróceniem uwagi na problem i jego możliwe konsekwencje prawne. Z Regulaminu dot. utrzymania miasta w czystości wynika, że za niesprzątanie po swoim psie można dostac nawet mandat ,a więc to nie przelewki! Organy zajmujące się utrzymaniem czystości pochwaliły nasze działania na rzecz miasta i zapewniły nas, że pomogą nam w rozwinięciu naszej inicjatywy w swego rodzaju akcję uświadamiającą odbywającą się raz do roku za pośrednictwem Naszego liceum.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Jesteśmy dumne z takich osiągnięc jak:
- wywiad w gazecie "Dziennik Zachodni" dodatek - "Tygodnik Będziński". Poniżej link do zdjęcia:
https://www.faceb.../?type=1&theater

- wprowadzenie w kalendarz szkolny dorocznego dnia uświadamiania co może spotkac ludzi za niesprzątanie po psie oraz jak to robic,

-przeprowadzenie prelekcji dotyczącej sprzątania po psie w grupie dzieci w wieku przedszkolnym.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się wpłynąc na wszystkich. Nie każdy z mieszkańców rozumiał dlaczego trzeba posprzatac po psie. Często wypierano się tym, że w okolicy nie ma przeznaczonego do tego sprzętu czyli oznakowanego kosza z woreczkami i łopatką. Po dostarczonych przez mieszkańców informacjach postanowiłyśmy to sprawdzic w Urzędzie oraz na własną rękę. Oczywiście tak jak zakładałyśmy kosze są w pełni sprawne i gotowe do użytku, są na terenie parku. W całym mieście jest ich około 60 a to dużo jak na wcale nieduże miasto jakim jest Będzin. Podsumowując: argumentacja ludzi była bezpodstawna ,a jednak nie udało nam się do nich dotrzec.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Naszymi sojusznikami byli:
- mgr Beata Polaniecka (dyrektor III L.O.),
- mgr Robert Kocjan (wsparcie merytoryczne i pomoc w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia),
- mgr Agata Abram ( pomoc przy zorganizowaniu prelekcji dla dzieci),
- mgr Jacek Pawełek (spojrzenie na nasza inicjatywę ze strony prawnej, wsparcie merytoryczne),
- mgr Teresa Orłowska (wsparcie merytoryczne, pomoc w dotarciu do władz miasta),
- uczniowie i uczennice naszej szkoły: Paulina Widera, Magdalena Kotela,Julia Bączkowska, Angela Frej, Sabina Krzyżanowska (pomoc w organizacji happeningu, pomoc przy fotodokumentacji).
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Nasze działania aktywizowały społecznośc lokalną w sposób niecodzienny ,a mianowicie każda osoba prze nas spotkana otrzymywała naklejkę i instrukcję jaka jest jej idea i jej prawidłowe przeznaczenie. Wiele osób reagowało bardzo pozytywnie na naklejki promujące sprzątanie po pupilach. Wierzymy, że jeśli co roku będzie przeprowadzana taka akcja to społeczeństwo zacznie baczniej się przykładac do tego typu spraw.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Nasze plany polegają głównie na wprowadzeniu w życie miasta tego typu akcji promującej czystośc oraz inncyh, o podobnej tematyce ale także promujących ważny choc pomijany celowo lub w wyniku niewiedzy społeczeństwa aspekt.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze