OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przedstawione pytania badawcze mają charakter konkretny. Jednakże uczestnicy badania reprezentowali tylko jedną część społeczności lokalnej a promocja wydarzenia nie została skierowana do szerokiego grona odbiorców. WNIOSKI Autorzy badania sformułowali wiele wniosków, które mają charakter konkretnego i realnego pomysłu na działanie w przestrzeni publicznej. Ponadto wnioski odpowiadają na postawione pytania badawcze. PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował kilka działań, które zostały jednak opisane w sposób ogólny. W punkcie tym należało skupić się na wybranym działaniu (działaniach) i opisać je w sposób szczegółowy. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Czy piski dworzec zacznie prawidłowo funkcjonować?
Czy piski dworzec zacznie prawidłowo funkcjonować?

23 marca 2015 roku o 14.10 po lekcjach wracamy do domów. Idziemy na dworzec. Naszym celem jest  przyjrzenie się temu, w jakich warunkach młodzież i inni podróżni muszą czekać na swój transport. Od kilku lat teren piskiego dworca straszy.

23 marca 2015 roku o 14.10 po lekcjach wracamy do domów. Idziemy na dworzec. Naszym celem jest  przyjrzenie się temu, w jakich warunkach młodzież i inni podróżni muszą czekać na swój transport. Od kilku lat teren piskiego dworca straszy.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przeprowadzone badanie dotyczyło dworca w Piszu-miejsca w które codziennie przychodzi wielu uczniów naszej szkoły.Stworzyłyśmy ankietę i nawiązałyśmy współpracę z lokalnymi mediami,sojusznikami.Szczegółowo zaplanowałyśmy trasę spaceru pewnego dnia po szkole wyruszyłyśmy ją przetestować.Przez szkolny radiowęzeł zapraszałyśmy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszej inicjatywie,informacja o spacerze widniała na stronie internetowej szkoły.W badaniu wzięli też udział przechodnie.23 marca wyjaśniłyśmy uczestnikom na czym polega nasz spacer.Następnie rozdałyśmy ankiety i podzieliłyśmy obecnych na grupy.Pierwsza grupa miała za zadanie znaleźć mocne i słabe strony piskiego dworca, druga natomiast miała zastanowić się,które elementy dworca wymagają natychmiastowej wymiany,naprawy.Po przeprowadzonym badaniu podziękowałyśmy uczestnikom za poświęconą nam uwagę i czas.Na zakończenie badania zrobiłyśmy zestawienie procentowe wyników ankiety które pomogło nam wyciągnąć konkretne wnioski.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Zadałyśmy 12 pytań. M. in.:
Jak często przebywa Pan/Pani na terenie dworca PKS w Piszu?
Czy Pana/Pani zdaniem dworzec dobrze spełnia swoje zadanie ?
Co Pana/Pani zdaniem jest mocną, a co słabą stroną dworca?
Na co
Pana/Pani zdaniem należy zwrócić szczególną uwagę przy ewentualnych działaniach?
Czy Pana/Pani zdaniem okolica dworca i sam dworzec swoim wizerunkiem zachęcają nas do przebywania tam?
Czy Pana/Pani zdaniem na dworcu i w jego okolicy jest bezpiecznie?
Czy będąc na dworcu czuje się Pan/Pani komfortowo?
Czy według Pana/Pani dworzec powinien być miejscem które jest wizytówką miasta? I dlaczego?
Czy Pana/Pani zdaniem na terenie dworca panuje ład i porządek ?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W  badaniu brali udział głównie dojeżdżający do piskich szkół uczniowie. Na ich opinii zależało nam najbardziej - to oni spędzają w tym miejscu najwięcej czasu, to ich zdanie jest najbardziej wiarygodne. Chciałyśmy aby jak najwięcej ludzi wypełniło ankietę, bo wierzymy, że nasze działania mogą coś zmienić! Łącznie w badaniu 23 marca wzięło udział 120 osób, z czego w ankiecie 100. Była to: dojeżdżająca młodzież z naszej szkoły, uczniowie z internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu oraz napotkani przechodnie. Ankietowani mieli odpowiedzieć na 12 pytań zamkniętych i półotwartych. Badanie zostało przeprowadzone na piskim dworcu, w jego okolicy oraz internacie Zespołu Szkół Zawodowych.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

57 % respondentów nie lubi przebywać na terenie dworca.
30 % badanych musi tu przychodzić, bo nie ma innego wyjścia, korzystają z niego tylko dlatego, że na inne przystanki w mieście ich autobus po prostu nie przyjeżdża.
Na dworcu jest niebezpiecznie.Brakuje oświetlenia,odpowiedniej ilości ławek jest brudno. Sam budynek dworca jest zamknięty, a podróżni muszą czekać pod gołym niebem na autobus lub pociąg. Brakuje baru, w którym można kupić coś do jedzenia.Brakuje toalet. Wygląd wizualny dworca pozostawia wiele do życzenia.
POMYSŁY:
Zwiększenie zainteresowania stanem dworca lokalnych władz i mieszkańców.
Wymiana ławek, zadaszenia i oświetlenia
częstsze patrole policji w okolicach dworca
Zakup monitoringu
Powstanie baru z jedzeniem
Remont i otwarcie budynku dworca, remont kasy biletowej PKS
Zadbanie o zaniedbane trawniki itp.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

1.       Wyniki naszego badania ogłosiłyśmy społeczności szkolnej na lekcjach wiedzy o społeczeństwie
2.       Zaprezentowałyśmy na stronie szkoły i na fan page facebookowym szkoły.
3.       Informacje o badaniu przesłałyśmy również do piskich mediów i czekamy na publikację artykułów w prasie lokalnej. Mieszkańcy dowiedzą się o naszym działaniu dzięki   współpracy z portalem piszanin.pl i gazetą piską

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

- nagłośnienie informacji w piskich mediach poprzez artykuły napisane przez nas
Przygotowanie prezentacji multimedialnej o stanie piskiego dworca i wynikach z przeprowadzonej ankiety
- zorganizowanie debaty w szkole z zaproszonymi władzami powiatu, miasta i gminy, przedstawienie prezentacji i dyskusja.
- zaprezentowanie wyników na sesji Rady Powiatu władzom samorządowym – chcemy przekonać lokalne władze do wydzielenia z budżetu kwoty dzięki której można było by poprawić stan dworca.
- stworzymy prezentację multimedialną na debatę i na sesję Rady Powiatu


Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze