OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie na wymaganej liczbie osób. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Zadano konkretne pytania na temat. Zastanawiające jest jednak dla sprawdzającego, jak osoby nieznające ofert CKZ miały odpowiedzieć na trzecie i czwarte pytanie – obniża to jakość przeprowadzonego badania. WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawione wnioski są konkretne (tj. dotyczą konkretnego projektu) i zawierają pomysłu na konkretne działania. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz wymieniono listę różnych działań dot. różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. przygotowanie projektu otwartej siłowni) i opisać szczegółowo wszystkie działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Pracę wyróżnia bardzo rzetelne przygotowanie badania oraz zaangażowanie sojuszników. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem i pomysłowością, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Damy i rycerze na Zamku
Damy i rycerze na Zamku

Czy na zachodnim krańcu Wrocławia młodzież ma swoje miejsce spotkań? Czy XII-wieczny Zamek zainteresuje swoją ofertą dzisiejszą młodzież? Czy MY możemy coś zrobić, aby nudne miejsce zamieniło się w idealne miejsce spotkań? Odpowiadamy 'TAK'!

Czy na zachodnim krańcu Wrocławia młodzież ma swoje miejsce spotkań? Czy XII-wieczny Zamek zainteresuje swoją ofertą dzisiejszą młodzież? Czy MY możemy coś zrobić, aby nudne miejsce zamieniło się w idealne miejsce spotkań? Odpowiadamy 'TAK'!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Dnia 27.03.2014 przeprowadziliśmy spacer badawczy na temat oferty kulturalnej Centrum Kultury Zamek w Leśnicy i terenów parku przylegających do Zamku. Zanim jednak przeprowadziliśmy spacer, przeprowadziliśmy wywiad z p. Dyrektor Centrum i p. Radną Rady Osiedla Leśnica, oraz razem z p. Nauczycielką WOSu przeprowadziliśmy w szkole zajęcia „Miejsca młodzieży w mojej dzielnicy”. Zrobiliśmy również ankietę online, aby sprawdzić wiedzę mieszkańców Wrocławia na temat oferty Centrum. Na podstawie odpowiedzi i postawionych pytań badawczych powstała karta badawcza, którą wypełnili uczestnicy podczas spaceru. Promowaliśmy nasz spacer na plakatach, Facebooku, lekcjach w szkole, wśród znajomych, na sesji Rady Osiedla Leśnica oraz w ogłoszeniach Librus e-Dziennik.  
Spotkaliśmy się wszyscy w holu Zamku o godzinie 16:30. Rozdaliśmy uczestnikom karty z mapkami terenu i poprosiliśmy, aby podczas przechadzki alejkami parku zapisali swoje uwagi i propozycje dotyczące parku oraz oferty Zamku.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze: 
 • Jakich miejsc u nas brakuje, czego nie ma?  • Czego mieszkańcy i mieszkanki oczekują od danego miejsca?  • Jakie są możliwości i szanse danego miejsca, czyli jaki ma potencjał? 


Pytania zadane uczestnikom: 
 • Czy orientuje się Pan/Pani w propozycjach kulturalnych/edukacyjnych Centrum Kultury Zamek?  • Czy uczestniczył/a Pan/Pani kiedyś w zajęciach/imprezach/spotkaniach organizowanych przez Centrum Kultury Zamek?  • Czy Centrum Kultury Zamek jest aktualnie dobrym miejscem dla spotkań młodzieży?  • Jakie są Pana/Pani propozycje i uwagi związane z ofertą Centrum Kultury Zamek?  • Jakie są Pana/Pani propozycje i uwagi związane z terenami parku?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W całym naszym badaniu wzięło udział ponad 80 osób. W spacerze wzięło udział 18 osób. Uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 18 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 3 we Wrocławiu, rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach Centrum, Nauczycielka WOSu oraz Radna Rady Osiedla Leśnica. Wzięli oni udział w naszym badaniu, ponieważ mieszkają we Wrocławiu i jako jego mieszkańcy są zainteresowani ofertami rekreacyjno-kulturalnymi, możliwością miłego spędzenia wolnego czasu i wpływu na przestrzeń publiczną. Ankietę on-line wypełniły 54 osoby w wieku 12-59 lat. Przeprowadziliśmy też wywiad z p. Dyrektor centrum oraz zorganizowaliśmy warsztaty w szkole, w których wzięło udział 29 osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

 1. Promocja Centrum Kultury Zamek zamyka się na niewielu płaszczyznach - mniej niż połowa biorących udział w badaniu słyszała o ofercie Centrum -> należy przeprowadzić promocję Centrum 
 2. Dojazd do Centrum jest utrudniony z powodu zakorkowanej ulicy. 
 3. Oferta Centrum Kultury Zamek jest dla wielu ludzi zbyt wąska -> należy udać się na spotkanie z dyrekcją Centrum 
 4. Centrum Kultury Zamek nie jest popularnym miejscem spotkań dla młodzieży -> należy przeprowadzić promocję Centrum i spotkać się z dyrekcją Centrum 
 5. Potrzeba zagospodarowania terenu parku (miejsce do uprawiania sportu, rekreacji, spotkań) 
 6. Plac zabaw na terenie parku potrzebuje odnowy -> należy podjąć współpracę z Radą Osiedla i/lub złożyć projekt w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
 7. Na terenie parku znajduje się zbyt mało ławek -> ad. 5 
 8. Oświetlenie na terenie parku jest niewystarczające -> ad. 5 

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

W czasie zajęć WOSu ogłosiliśmy wyniki badania uczniom naszej szkoły. Rozmawialiśmy o badaniu ze swoimi znajomymi - często sami okazywali duże zainteresowanie wynikami badania, pierwsi podejmując temat rozmowy. Wyniki i wnioski zostały przekazane również Radzie Osiedla Leśnica. W ciągu najbliższego tygodnia mamy zamiar udać się do pani Dyrektor Centrum Kultury Zamek, aby porozmawiać z nią o wynikach przeprowadzonego badania i omówić dalszą współpracę.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

 • Po wyciągnięciu wniosków z naszego badania, zaplanowaliśmy zorganizowanie akcji promującej Zamek - w to działanie zamierzamy zaangażować szkoły w okolicy (Szkoły Podstawowe nr 95 i nr 51, Gimnazjum nr 12) i w mieście (Gimnazjum nr 1), Radę Osiedla Leśnica, Gazetę Leśnicką i umieścić informacje o Zamku na portalach społecznościowych. W tych miejscach chcemy utworzyć własny kącik na temat Zamku. Chcemy w ten sposób informować młodzież i dorosłych o wydarzeniach kulturalnych.  
 • Zamierzamy zaangażować się w złożenie projektu do Rady Miasta o postawienie otwartej siłowni w parku w ramach corocznego Budżetu Obywatelskiego. Ponieważ projekt musi być złożony przez osobę pełnoletnią, znaleźliśmy już dorosłego chętnego na lidera projektu. Będziemy zbierali podpisy mieszkańców, wymaganych do wygrania projektu.
 • Chcemy zwrócić się do: p. Dyrektor centrum w sprawie zorganizowania pokazu kina letniego, Rady Osiedla w sprawie zorganizowania zajęć sportowych z trenerem osiedlowym.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Po przeprowadzeniu badania i ankiety badawczej doszliśmy do wniosku, że Centrum Kultury Zamek jest niezbyt popularnym miejscem wśród młodzieży. Jest ono głównie znane wśród uczniów szkół, które znajdują się w pobliżu CK Zamek. Postanowiliśmy więc to zmienić. Do tej pory zorganizowaliśmy promocję na mniejszą skalę - zaczęliśmy od naszej szkoły. Umieściliśmy zakładkę na stronie szkoły, by informować uczniów i ich rodziców o imprezach i zajęciach prowadzonych w Centrum Kultury Zamek. Informowaliśmy swoich znajomych o wydarzeniach w CK Zamek. Jak już wcześniej wspominaliśmy w relacji, nawiązaliśmy współpracę z Radą Osiedla Leśnica, która wydaje gazetkę, w której są zamieszczone informacje na temat zajęć i świąt organizowanych przez CK Zamek.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym największym sukcesem jest zaintrygowanie naszych znajomych w związku z naszymi działaniami. Często słyszeliśmy pytania "Co się dzieje w najbliższym czasie na Zamku?", "Jak wam idzie przygotowywanie pokazu kina letniego?". Jesteśmy dumni, że zainteresowaliśmy swoich rówieśników wydarzeniami w Centrum Kultury. O ile wcześniej mało kto wiedział, że na Zamku coś się dzieje, to teraz nasi znajomi sami się dopytują o najbliższe zajęcia i wydarzenia.
Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety z przyczyn niezależnych od nas, nie udało się nam jeszcze ustalić szczegółów z dyrekcją Centrum Kultury. Nadal staramy się przekonać ją do zorganizowania letniego wieczoru filmowego w parku. W ciągu tygodnia po Bożym Ciele udajemy się na spotkanie z P. Dyrektor Zamku. Najtrudniejsza część tego zadania polega na znalezieniu dofinansowania tego przedsięwzięcia, lecz mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się znaleźć sponsorów. Ponadto Rada Osiedla Leśnica wstępnie zapewniła nas o możliwej dotacji na ten cel.

Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Najważniejszym partnerem, który bardzo nam pomaga jest nasza szkoła Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu im. Hugona Dionizego Steinhausa. Udostępniła nam ona stronę szkoły i pomogła zorganizować promocję zamku. Nie możemy zapomnieć o Radzie Osiedla Leśnica, która również bardzo nam pomaga w promocji i nadal będzie pomagać w realizacji dalszych działań. 
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Społeczność lokalna wzięła udział w promocji Centrum - w ramach tzw. 'poczty pantoflowej'. Rozmawiając ze swoimi znajomymi i prezentując im najbliższe wydarzenia kulturalne na Zamku, poprosiliśmy ich o przekazywanie dalej tych informacji. Poprzez to, nie tylko nasi rówieśnicy, ale także ich rodziny i znajomi wiedzieli o tym, co w Centrum Kultury się dzieje. 
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Mamy wiele planów do zrealizowania po 31 maja 2015r., m.in. musimy odbyć spotkanie z panią dyrektor Centrum Kultury Zamek, na którym postaramy się ustalić szczegóły w związku z możliwością poszerzenia oferty, zwiększeniu promocji i zorganizowania kina letniego. Ponadto zobowiązaliśmy się napisać projekt siłowni miejskiej, którą chcielibyśmy postawić w Parku Leśnickim przy CK Zamek, w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego (na 2016r.). Do tego jest potrzebna osoba dorosła i możemy śmiało powiedzieć, że udało nam się zdobyć osobę, która postanowiła nam pomóc zrealizować to działanie (a jest nią radna Rady Osiedla Leśnica). Przed nami jeszcze ogrom pracy! :)

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze