OCENA ZESPOŁU: 6PKT
Ocena cząstkowa: 1,5PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 3PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „zaplanujcie okolicę” – w relacji nie wynika, że efektem badania było utworzenie mapy miejsc w badanym terenie, które wymagają zmian itd. Zrealizowane badanie sprowadziło się do przeprowadzenia wywiadów. Ponadto do relacji nie został dołączony film. WNIOSKI Przedstawiono konkretne propozycje działań, lecz zabrakło przedstawienia wniosków z badania. PLAN DZIAŁAŃ Plan działań jest niekompletny (nie ma informacji o organizacji np. worków na śmieci), a jego opis nie jest wystarczają szczegółowy (np. nie wskazano terminów realizacji poszczególnych działań). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się od innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem i pomysłowością, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Dążymy do lepszej przyszłości!
Dążymy do lepszej przyszłości!

Przeprowadziłyśmy ankietę wśród mieszkańców naszej wsi, na temat jakie miejsce chcieliby ulepszyć, a jakie ich zdaniem są dogodnym miejscem dla zamieszkałych. Opinie mieszkańców, pomogą nam zmienić na lepsze  w małym stopniu naszą małą okolice.

Przeprowadziłyśmy ankietę wśród mieszkańców naszej wsi, na temat jakie miejsce chcieliby ulepszyć, a jakie ich zdaniem są dogodnym miejscem dla zamieszkałych. Opinie mieszkańców, pomogą nam zmienić na lepsze  w małym stopniu naszą małą okolice.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na samym początku spotkałyśmy się i omówiłyśmy nasz plan działania.Jako cel postawiłyśmy sobie przeprowadzenie ankiety wśród  osób w naszej okolicy. Ustaliłyśmy,że nazajutrz napotkanym osobom w naszej wiosce zadamy kilka pytań.Po naszym spotkaniu, zaczęłyśmy działać.
Następnego dnia wyszłyśmy na ulice Morakowa w celu przeprowadzenia wcześniej zaplanowanej, sondy z mieszkańcami naszej wsi. Każdej napotkanej osobie zadałyśmy wcześniej ustalone pytania ankietowe, które następnie notowałyśmy.
Z odpowiedzi mieszkańców wynika, że część z nich jest zadowolona z miejsc publicznych w naszej miejscowości i czują się tam bezpiecznie. Natomiast druga grupa osób ankietowanych odpowiedziała, że zmieniliby je na lepsze, np.posprzątaliby je, zasadzili więcej zieleni miejsca aktywnego spędzania czasu mieszkańców.
 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.Jakie miejsce publiczne w naszej wsi pani/pana zdaniem są bezpieczne i przyjazne?
2.Co pan/pani zmieniłby/zmieniłaby w Morakowie i dlaczego?
3.Co pana/pani zdaniem jest mało bezpieczne i przyjazne w naszej wsi i jak można temu zapobiec?
4.Co pan/pani zrobiłby (wybudował) w naszej okolicy dla komfortu mieszkańców?
5.Jak można ulepszyć miejsca publiczne w Morakowie?
6.Z jakich miejsc pan/pani najczęściej korzysta i dlaczego?
7.Jakie miejsca są pana/pani zdaniem niekorzystne dla mieszkańców?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 100 osób zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Byli to przypadkowi ludzie, ale mieszkańcy naszej wsi. Postawiłyśmy na taką ilość osób, ponieważ chciałyśmy wysłuchać różnych opinii, bo wiemy, że ile osób tyle różnych zdań. Wybrałyśmy przypadkowe osoby, ponieważ ich zdanie może liczyć się bardziej niż osób bardzo angażujących w życie Morakowa. Mimo tego w tych stu osobach znaleźli się: Sołtys wsi, Radny, Przewodniczący Rady Sołeckiej, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Dyrektor Szkoły, Prezes Kółka Rolniczego.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.Posprzątanie wsi.
2.Pomalowanie ławek nad stawem i bramek na boisku wiejskim.
3.Posadzenie kwiatów i drzew.
4.Zamontowanie pojemników na śmieci przeznaczonych do segregacji odpadów.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki badania ogłosiłyśmy: Sołtysowi, Radzie Sołeckiej, Zarządowi KGW i OSP oraz mieszkańcom obecnym na zebraniu wiejskim.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zaplanowałyśmy zorganizowanie akcji pn. "Posprzątaj naszą wieś". Chcemy w to zaangażować organy władzy czuwające nad naszą wsią, oraz mieszkańców wsi. Nasza rola będzie polegała na zaangażowanie w tą akcje dużej ilości osób oraz rozpowszechnianie jej.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Komentarze