OCENA ZESPOŁU: 28PKT
Ocena cząstkowa: 7PKT
Przeprowadzenie badania: 9PKT
Wnioski: 9PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
Przeprowadzone badanie zasługuje na uznanie. Zostało dokładnie zaplanowane, przygotowane i zrealizowane, a także zaangażowało licznych sojuszników. Badanie osiągnęło spory zasięg. Odbyła się promocja wydarzenia. Wnioski są konkretne i dotyczą omawianego obszaru. Przedstawiono pomysły na działania w przestrzeni publicznej, które angażują społeczność lokalną. Plan działań jest jasny i zrozumiały, jedynie nie określono ram czasowych, a także możliwości zaangażowania młodzieży do współdziałania. Zespół podszedł do realizacji zadania w wybitnie ciekawy sposób. Informacje o wynikach badania ukazały się w mediach lokalnych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Deptakowy koncert życzeń
Deptakowy koncert życzeń

Co się zmieniło, co trzeba zmienić na deptaku zielonogórskim?  Zorganizowałyśmy akcję pisania pocztówek przez mieszkańców. Efekty są zaskakujące! Pocztówki różnorodne, a społeczeństwo zainteresowane! Teraz czas na realne działania!

Co się zmieniło, co trzeba zmienić na deptaku zielonogórskim?  Zorganizowałyśmy akcję pisania pocztówek przez mieszkańców. Efekty są zaskakujące! Pocztówki różnorodne, a społeczeństwo zainteresowane! Teraz czas na realne działania!

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie przeprowadziłyśmy 27 marca br. w godz. 13:00 do 15.00  w centrum miasta koło pomnika słynnego Bachusa, podczas jarmarku wielkanocnego. Naszym terenem badawczym był obszar od ul. Mariackiej do Bankowej. Zadbałyśmy o promocję. Zorganizowałyśmy media. Poinformowałyśmy mieszkańców oraz swoich znajomych o naszej inicjatywie przez wydarzenie na Facebook’u. Nasi rodzice ogłosili przedsięwzięcie w zakładach pracy. Pojawili się również nasi sojusznicy. O akcji wiedzieli też uczniowie liceów. Uzyskaliśmy pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. Aktywizowałyśmy mieszkańców chodząc po deptaku z plakatem i rozmawiając z nimi. Nasze zaangażowanie, uśmiech i wcześniej przygotowane ulotki spowodowały szeroki odzew przechodniów. Wprowadzałyśmy zainteresowanych w temat naszego projektu, a oni chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. W zamian za wypełnioną pocztówkę otrzymywali cukierki i ulotkę z informacjami o adresatach. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
 • Jakie obszary są zaniedbane na deptaku? 
 • Jakie miejsca są atrakcyjne dla młodych ludzi?
 • Czego oczekujemy od zielonogórskiej starówki?
 • Jakiej przestrzeni potrzebuje młodzież?
 •  Co możemy zrobić, aby zrealizować ciekawe pomysły?

 
Pytania zadane uczestnikom:
 • Czy deptak jest ciekawym miejscem? Co należy zmienić?
 • Co cenisz na deptaku zielonogórskim?
 • Czy i dlaczego uczestniczysz w życiu kulturalnym Starówki?
 • Co byś zmienił na Starówce?
 • Jak wyobrażasz sobie to miejsce za 20 lat?
 • Jakie są Twoje ulubione miejsca na deptaku, które najczęściej odwiedzasz?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu wzięło udział 50 osób w różnym przedziale wiekowym, co dało nam szersze spojrzenie na zielonogórską Starówkę. 
Pocztówki wypisywali studenci, młodzież szkolna, dorośli, a także osoby starsze. Dzięki takiej różnorodności mamy porównanie jak widzą deptak starsi po wielu latach mieszkania w Zielonej Górze, a jak młodzi, którzy mają świetne pomysły na miejską przestrzeń. Warto zauważyć, że w badaniu wzięli udział nowi mieszkańcy miasta, którzy stali się nimi dzięki połączeniu miasta z okalającą go gminą. Pozwoliło nam to na poznanie świeżych i nowych opinii.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski i pomysły, które nakłaniają nas do zmian: 
 • Na deptaku brakuje wydarzeń kulturalnych, w szczególności dla grupy wiekowej 13-18 lat (Plan działań),
 • Stare budynki powinny być wyremontowane, psują krajobraz Starówki – należy zachęcić mieszkańców do działania w Budżecie Obywatelskim,
 • Straż Miejska powinna bardziej przyłożyć się do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców i gości miasta – zachęcanie do kontaktu z SM,
 • Na deptaku powinno znaleźć się więcej zieleni - Kwiaty umilą spędzany tam czas, będzie można poczytać książkę w przyjemnym otoczeniu (Plan działań).

Wnioski, które budzą dumę: 
 • Winobranie to najbardziej lubiana impreza w mieście(Jest to świetna okazja, by pochwalić się specyfiką Zielonej Góry).
 • Na deptaku jest przyjazny plac zabaw, z którego chętnie korzystają dzieci.
 • Teatr staje się coraz częściej odwiedzanym miejscem (szerzej uczestniczymy w życiu kulturalnym).
 • Nasze „Bachusiki” są lubiane przez mieszkańców.
 • Ratusz jest bardzo charakterystyczną i piękną budowlą. 


Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

 • wnioski osobiście przedstawione radnemu Pawłowi Wysockiemu, przedstawicielowi Komisji Edukacji w RM,
 • przekazanie drogą mailową wyników badań prezydentowi Januszowi Kubickiemu oraz wiceprezydent Wiolecie Haręźlak,
 • poinformowanie o wnioskach Rady Miasta poprzez przedstawiciela Komisji Edukacji,
 • ogłoszenie wyników badań w Radiu Plus,
 • opublikowanie wyników badań na stronie naszego wydarzenia na Facebook’u,
 • opublikowanie wniosków na oficjalnym profilu NGI "Młodzi Razem - Zielona Góra",

 
O wynikach powiadomiłyśmy również naszych sojuszników i potencjalnych sponsorów.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

 • Wspólne sadzenie kolorowych kwiatów w donicach, przy ławkach oraz na terenach między kamienicami w ramach inicjatywy społecznej – współpraca: ZGKiM, Hurtownia Sadzonek, NGI „Młodzi Razem – Zielona Góra”. Zorganizujemy sadzonki po atrakcyjnej cenie, zgromadzimy potrzebne zgody, kampanię medialną i zaprosimy mieszkańców miasta,
 • Organizacja flash-mobów, spektakli i warsztatów z młodymi tancerzami, aktorami i artystami  w celu zwiększenia ilości i jakości wydarzeń kulturalnych na Starówce – współpraca z ZOK, Teatrem Lubuskim, grupą taneczną, przyszłą Młodzieżową Radą Miasta i NGI „Młodzi Razem” oraz lokalnymi stowarzyszeniami,
 • Cykl Gier miejskich na starówce – współpraca z kawiarniami, ZOK, UM, MRM oraz grupami hobbystów,

 
Do udziału w tych i innych przedsięwzięciach zaprosimy zielonogórzan, stowarzyszenia, Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz przedstawicieli Rady Miasta.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Na podstawie wniosków zaplanowałyśmy, że wraz z mieszkańcami miasta posadzimy kwiaty na deptaku. Udało nam się tego dokonać przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pomocni okazali się także mieszkańcy Zielonej Góry oraz młodzież. Wspólnie przygotowaliśmy sadzonki, umieściliśmy je w ziemi i podlaliśmy. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania i mamy nadzieję, że podczas realizacji drugiego wniosku, który jest związany z życiem kulturalnym w mieście spotkamy się z jeszcze większym gronem odbiorców.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym sukcesem było to, że władze miasta oraz mieszkańcy zauważyli, że młodzież chętnie angażuje się w życie miasta i chce wprowadzać zmiany. Jesteśmy dumne z tego, że mogłyśmy ukwiecić teren przed Zielonogórską Palmiarnią – najbardziej charakterystycznym elementem naszego miasta. Powodem do zadowolenia była również przychylność naszych sojuszników, mieszkańców Zielonej Góry oraz młodzieży.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało się posadzić kwiatów w wymarzonym przez nas miejscu, ponieważ jedna z zielonogórskich firm wygrała przetarg i nie było możliwości byśmy mogły uczestniczyć w pracach na danym terenie.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Najważniejszym sojusznikiem był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który załatwił wszystkie formalności związanie z miejscem sadzenia kwiatów oraz pokryciem ich kosztów. Współpraca układała się bardzo dobrze i zapowiedziałyśmy swój udział w kolejnych akcjach. Przedstawiciel Rady Miasta Paweł Wysocki, Nieformalna Grupa Inicjatywna „Młodzi Razem – Zielona Góra” oraz zespół innych posłów z Gimnazjum Nr 6 aktywnie uczestniczyli w naszym wydarzeniu. Miałyśmy również wsparcie od strony lokalnych mediów: RTV Lubuska, Radio Zielona Góra, Radio Plus na bieżąco śledzili nasze działania i nagłaśniali inicjatywę.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W akcji sadzenia kwiatów wzięła udział młodzieżowa grupa inicjatywna Młodzi Razem, przedstawiciel Rady Miasta Paweł Wysocki oraz kilku mieszkańców Zielonej Góry. Wszyscy włączyli się w przygotowanie sadzonek oraz wykazywali aktywną postawę podczas całego wydarzenia. Posadzone kwiaty zostały podlane przez zaprzyjaźnioną panią ogrodnik. Mieszkańcy, którzy nie uczestniczyli w przedsięwzięciu uważnie się przyglądali naszym działaniom i zadawali liczne pytania. Warto wspomnieć, że podczas naszej akcji odbywały się Mistrzostwa Polski w Wyścigach Ślimaków.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Mamy w planach realizację drugiego wniosku, czyli organizację wydarzeń kulturalnych na zielonogórskim deptaku. Jesteśmy w trakcie rozmów z organizacjami zajmującymi się takimi wydarzeniami. Planujemy zaangażować aktorów oraz tancerzy, aby zaprezentowali swoje umiejętności i poprowadzili ciekawe warsztaty. Mamy nadzieję przyciągnąć mieszkańców teatrem ulicznym oraz flash mobem. Działania zostaną wykonane w okresie wakacyjnym.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze