OCENA ZESPOŁU: 7PKT
Ocena cząstkowa: 1,75PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 2PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Opis badania jest bardzo lakoniczny i ogólny, przez co nie można ocenić, czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wymaganiami przewodnika. Wnioski są ogólne, nie przedstawiają propozycji zmian w przestrzeni publicznej. Plan działań jest bardzo skrótowy, nie przedstawia etapów realizacji jednego z wniosków. Szczególna wartość: praca nie wyróżnia się na tle innych zespołów. Na filmie widać, ze włożyłyście w realizację badania wiele pracy. W przyszłości spróbujcie popracować nad formą i treścią relacji.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Dlaczego warto upiększyć park?
Dlaczego warto upiększyć park?

14 marca nie marnowałyśmy czasu i od razu zabrałyśmy się do działania. Dzień zaczęłyśmy od przeprowadzenia spaceru badawczego. Pytałyśmy mieszkańców jak oni by chcieli żeby wyglądał park. Zobaczcie, co wywnioskowałyśmy.

14 marca nie marnowałyśmy czasu i od razu zabrałyśmy się do działania. Dzień zaczęłyśmy od przeprowadzenia spaceru badawczego. Pytałyśmy mieszkańców jak oni by chcieli żeby wyglądał park. Zobaczcie, co wywnioskowałyśmy.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Sugerując się rozmowami z mieszkańcami postanowiłyśmy przeprowadzić badanie dotyczące parku suchedniowskiego, który znajduje się na ul. Bugaj, przy zalewie. Chcemy upiększyć to miejsce poprzez sadzenie w nim kwiatów, krzewów itd. Nasza praca zaczęła się od skonstruowania  oraz przeprowadzenia pytań badawczych wśród mieszkańców, aby dowiedzieć się czy taka inicjatywa się powiedzie.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

-Czy podoba się Pani/Panu taki projekt?
-Czy upiększenie parku poprzez sadzenie w nim roślin wpłynie na mieszkańców naszego miasta?
-Czy unika Pan/Pani chodzenia do parku?
-Czy kwiaty mogą poprawić nastrój?

-Czy dołączy się Pan/Pani do projektu?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 30 osób (8 osób starszych, 6 gimnazjalistów, 12 dorosłych i 4 dzieci w wieku podstawowym). Większość naszych ankietowanych młodych jak i starszych o parku mówią jako ,,przelotówce”. Daje nam to do myślenia, że wygląd parku nie jest przyjazny dla oka oraz mało osób spędza w nim czas wolny. Osoby starsze jak i dorośli zasugerowały nam aby posadzić w parku drzewa bądź jakieś krzewy. Natomiast gimnazjaliści i dzieciaki uważali, że wystarczą tylko kwiaty, bo pozytywnie wpłyną na nastrój oraz ubarwią to szare miejsce. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

-chęć zmiany otoczenia parku przez mieszkańców,
-pomoc zadeklarowana dzięki wielu inicjatywom,
-wsparcie sponsorów, sojuszników i partnerów,
-zaproszenie na sesje rady miejskiej do Urzędu Miasta i Gminy,
-problemy z zanieczyszczeniem parku,
-wiele pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Bardzo nam zależało na tym, aby o naszym wydarzeniu dowiedziała się jak największa liczba osób. Poszłyśmy do miejscowych szkół, tam opisałyśmy im pomysły nasze jak i mieszkańców. Udałyśmy się do Urzędu Miasta, do Nadleśnictwa i do Biblioteki Publiczne. Naszą relację przekazałyśmy redaktorom, aby umieścili ją w lokalnej gazecie, w radio oraz na stronie naszej szkoły: Nasz Suchedniów, Suchedniów.org. Wielką pomocą udzieliła się w każdy możliwy sposób nasz opiekun projektu - Pani Anita Sołkiewicz, za którą Dziękujemy! 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Odnowa parku to ogromne wyzwanie, ale jak zawsze lubmy rzucać się na głęboką wodę. . Planujemy wykonać wszystkie zasugerowane pomysły przez naszych ankietowanych tj. posadzenie kwiatów, krzewów, drzew, ścięcia trawnika, usunięciu chwastów. Dzięki takiej inicjatywie ludzie nie będą już z góry patrzeć i wytykać palcami miejsca, które powinny być wizytówką miasta. W trudniejszych pracach pomoc zadeklarowali: burmistrz Suchedniowa jak i zastępca, radny Pan Krzysztof Adamiec. Chęć pomocy wyrazili również uczniowie gimnazjum, ponieważ już nie mogą patrzeć na ten park podczas powrotu ze szkoły.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze