OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Sposób realizacji zadania odbiega od opisu przedstawionego w „Przewodniku”. Warto udoskonalić wydarzenie o elementy animacyjne, a także promować je za pomocą różnych narzędzi. Pytania badawcze były zrozumiałe. Niestety w filmie nie zaprezentowano wypowiedzi młodzieży. Badanie zakończyło się sformułowaniem kilku wniosków, z których co najmniej 2 mają postać pomysłu na działanie. Wnioski w większości odpowiadają na pytania badawcze, jednak nie mają innowacyjnego charakteru. Plan działań stanowi kontynuację wniosków. Nie wskazano konkretnych zadań, które mogą zostać podjęte w celu realizacji danego pomysłu. Nie określono ram czasowych. Warto nad tym jeszcze popracować. Życzymy sukcesów w aktywności na rzecz lokalnej społeczności!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Do parku idziemy, wypocząć tam chcemy!
Do parku idziemy, wypocząć tam chcemy!

W Sztumie jest stary park położony nad jeziorem.Po przeprowadzeniu wywiadów wywnioskowałyśmy,że park to miejsce, w którym Sztumianie chcieliby spędzać więcej czasu,lecz nie ma tam żadnych atrakcji. Chcemy zwrócić uwagę władz na potrzeby mieszkańców.

W Sztumie jest stary park położony nad jeziorem.Po przeprowadzeniu wywiadów wywnioskowałyśmy,że park to miejsce, w którym Sztumianie chcieliby spędzać więcej czasu,lecz nie ma tam żadnych atrakcji. Chcemy zwrócić uwagę władz na potrzeby mieszkańców.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Od kilku tygodni podejmowałyśmy czynne działania dotyczące opinii o wykorzystaniu przestrzeni parku miejskiego w Sztumie. Wybrałyśmy formę „Telewizja przyjechała’, dlatego też napisałyśmy serię pytań na wyżej wymieniony temat. Nasza „Telewizja” napotkała na problemy, gdyż mieszkańcy Sztumu nie chcieli odpowiadać na pytania przed kamerą. Nasze nagrania  przeprowadziłyśmy w parku, w szkole – podczas konsultacji dla rodziców, podczas akcji sprzątania jeziora Sztumskiego, w  urzędzie gminy i powiatu, hospicjum i na ulicach naszego miasta. Wybrałyśmy park miejski, ponieważ naszym zdaniem jest to miejsce piękne, malownicze, z akustycznym amfiteatrem, które jest  niewykorzystane, mimo, że posiada duży potencjał. Pomyślałyśmy, że dobrze by było lepiej zagospodarować to miejsce. Na jednej z sesji Młodzieżowej Rady Gminy, której jesteśmy radnymi, został poruszony temat niewykorzystanej przestrzeni naszego parku. Postanowiłyśmy zacząć działać.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Jak często bywa Pan/Pani w parku miejskim?
Co podoba się Panu/Pani w tym miejscu?
Czy wie Pan/Pani jakie są plany na przyszłość związane z parkiem?
Czego brakuje w parku?
Jak młodzież mogłaby spędzać czas w sztumskim parku?
Jakiego rodzaju imprezy mogłyby się tam odbywać?
Czy pamięta Pan/Pani co kiedyś odbywało się w parku?
Czy chciałby Pan/Pani spędzać tam więcej czasu?
Czy park miejski to bezpieczne miejsce?
Czy pamięta Pan/Pani koncerty czy przedstawienia wystawiane w amfiteatrze w parku?
Czy uważa Pan/Pani, że dobrym pomysłem byłoby oglądanie przedstawień dzieci i młodzieży w amfiteatrze w parku?

 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Przeprowadziłyśmy wywiad z 30 osobami. Byli to uczniowie (10), rodzice (4), sportowcy (4), harcerka (1), opiekunka osoby niepełnosprawnej (1), artystka (1), dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury (1), urzędnicy(3), emeryci (2) i  przypadkowi mieszkańcy(3).
Były to osoby z różnych środowisk, różnych zawodów i posiadające rożne potrzeby.

 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Przedstawienie Radzie Gminy Sztum i burmistrzowi oraz Młodzieżowej Radzie Gminy Sztum wyników naszych badań
2. Zaproponowanie przygotowania w parku fit-parku, placu zabaw, skate-parku oraz trasy dla rolkarzy, aby zachęcić mieszkańców do częstszego odwiedzania tego miejsca.
3. Zaproponowanie klubowi sportowemu "Zantyr" przeniesienia imprez sportowych z plaży i ulic miasta do parku miejskiego np. zimowe Grand Prix, Bieg Niepodległości, Nordic walking.
4. Zachęcenie dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego szkół w gminie i powiecie do organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych w parku miejskim.
5. Zachęcenie grup tanecznych i teatralnych ze szkół i Sztumskiego Centrum Kultury do wystawiania swoich przedstawień w amfiteatrze w sezonie letnim.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

W związku z tym, że działamy w Młodzieżowej Radzie Gminy Sztum, przeprowadziliśmy sesję, na którą zaprosiliśmy dyrektorów szkół, burmistrza, starostę, urzędników i mieszkańców miasta Sztum. Przedstawiliśmy pytania, które zadawaliśmy mieszkańcom, wnioski i działania jakie mamy zamiar podjąć, aby nasze miasto było bardziej atrakcyjne. Każdy mógł podać własny pomysł na działanie.
Na apelu szkolnym przedstawiłyśmy nauczycielom i uczniom naszej szkoły wyniki naszych badań.Chciałybyśmy ogłosić wyniki naszych naszych badań w biuletynie wydawanym co miesiąc przez Urząd Miasta.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Sami nie jesteśmy w stanie zagospodarować parku miejskiego. Jako uczniowie nie posiadamy takich kompetencji i budżetu. W realizację  naszego planu chcemy zaangażować burmistrza miasta i Radę Gminy Sztumu. Zebrałyśmy pomysły na przystosowanie tego terenu. Dowiedziałyśmy się skąd można wziąć pieniądze na remont parku. Chciałybyśmy również zaangażować nauczycieli wychowania fizycznego  i nauczania wczesnoszkolnego, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, co potrzebne jest do prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Po rozmowie z burmistrzem doszliśmy do wniosków, że nasze plany pokrywają się z planami władz miasta. Pan burmistrz bardzo uciszył się z naszych propozycji i z możliwości współpracy z młodzieżą. Z naszej strony zaproponowaliśmy pomoc w sprzątaniu okolic parku, odnawianiu ławek i sceny amfiteatru.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze