OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Zespół przeprowadził "spacer badawczy", jednak opis nie przedstawia dokładnego przebiegu spaceru. Wnioski są konkretne i mają postać realnych pomysłów na działania. Plan działań jest realny do wykonania i konkretny, zakłada włączenie sojuszników. Zespół pozyskał partnerów w czasie przeprowadzania badania. Niestety jedyne otwierające się wideo http://www.sdim.ceo.org.pl/evaluator/relations/rate/832 zawiera tylko pokaz zdjęć, nie zawiera natomiast żadnego fragmentu filmu, przez co należy odjąć 5 punktów. Mamy nadzieję, że uda Wam się zrealizować Wasze pomysły, trzymamy za to kciuki. Pamiętajcie, aby w przyszłości lepiej opisać i udokumentować badanie.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Do wzniosłych celów przez wąskie dróżki.
Do wzniosłych celów przez wąskie dróżki.

Spacer badawczy na pobliski stadion przeprowadziłyśmy 30.3.15. Rozdawałyśmy przechodniom ulotki, rozwiesiłyśmy ogłoszenia. W spacerze wziął udział przekrój społeczności: Przybyli młodzi i starsi. Efekty Naszej pracy okazały się zaskakujące.

Spacer badawczy na pobliski stadion przeprowadziłyśmy 30.3.15. Rozdawałyśmy przechodniom ulotki, rozwiesiłyśmy ogłoszenia. W spacerze wziął udział przekrój społeczności: Przybyli młodzi i starsi. Efekty Naszej pracy okazały się zaskakujące.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło stadionu przy ul. Kasztelańskiej w Kikole. Pracę rozpoczęłyśmy od zaplanowania wszystkiego. Pierwsze przeprowadziłyśmy ankiety w klasie III B. Chciałyśmy się dowiedzieć co młodzież sądzi o tym miejscu. Następnie zaplanowałyśmy spacer badawczy. Mianowicie ustaliłyśmy trasę oraz listę uczestników. Wykonałyśmy ogłoszenia, dzięki którym chciałyśmy poinformować mieszkańców Kikoła o naszym badaniu. Porozwieszałyśmy ogłoszenia na każdej możliwej tablicy ogłoszeń. Mini zaproszenia zostawiłyśmy w sklepach i Urzędzie Gminy. Spacer odbył się dnia 30 marca 2015r. Wymarsz rozpoczęłyśmy spod Kościoła w Kikole, gdzie rozdzieliłyśmy uczestników na dwie grupy Młodzież oraz osoby dorosłe. Po dotarciu na miejsce rozdałyśmy karty badawcze i odpowiadałyśmy na zadawane nam pytania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Młodzież:
1. Czy boisko spełnia wymagania młodzieży?
-Jakie zmiany należy wprowadzić, by boisko stało się bardziej przyjazne dla młodzieży?
2.Czy każdy młody człowiek może znaleźć coś dla siebie na boisku i korzystać z atrakcji? Jak tak, to z jakich?
-Czy boisko jest dobrze wyposażone w sprzęt?Dorośli:
1.Czy boisko jest położone w bezpiecznym miejscu?
-Czy boisko posiada ogrodzenie zapewniające bezpieczeństwo?
2.Czy nawierzchnia boiska spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny?
-Czy boisko ma odpowiednie oświetlenie?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 17 osób (6 dorosłych , 11 nastolatków). Byli to miedzy innymi Panie dyrektor, nauczyciele, uczniowie naszej szkoły. Dzięki zróżnicowanej grupie, mogliśmy obserwować stadion pod różnymi aspektami.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Należałoby naprawić trybuny.
2. Brakuje sprzętu na stadionie.
3. Należałoby poprawić oświetlenie terenu dla bezpieczeństwa grających.
4. Zadbać o porządek na boisku
Pomysły na konkretne działania:

- Moglibyśmy z grupą młodzieży oraz nauczycielami naprawić popsute deski oraz odmalować całe trybuny.
- Wójt mógłby zasponsorować nowy sprzęt.
- Starostwo Powiatowe mogłoby wesprzeć nas finansowo.

. - Moglibyśmy przeprowadzić zbieranie śmieci, oraz ustawić tabliczki z napisem "Nie zostawiać śmieci"
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki ogłosiłyśmy na naszym fanpage, gdzie duża ilość osób mogła je zobaczyć oraz na konferencji podsumowującej nasze badania.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Chcemy zorganizować sprzątanie terenu boiska. Zaprosimy osoby chętne, które będą chciały się małym gestem przyczynić do jeszcze piękniejszego boiska. Ustalimy termin i zorganizowaną grupą posprzątamy ten teren. Poszukamy osób/podmiotów/instytucji, które udostępnią nam sprzęt i materiały. Następnym naszym krokiem będzie zrobienie tabliczki z napisem "Nie wyrzucaj śmieci" i umieszczenie jej w widocznym miejscu oraz umieszczenie kodeksu, zawierającego zakaz wprowadzania zwierząt na teren stadionu, zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Napiszemy wniosek i pójdziemy do Wójta o naprawę/zmianę bramek, bądź wstawienie siatek. Wspomnimy też o potrzebie wymiany ławek. W porozumieniu z władzami lokalnymi i szkolnymi zorganizujemy piknik rodzinny i mecz uczniowie vs dorośli. Powstanie też stowarzyszenie skupiające dzieci i dorosłych, mające na celu rekreację na świeżym powietrzu. Rodzice w ramach wolontariatu będą sprawowali opiekę nad dziećmi.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze