OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Odbyła się promocja wydarzenia, badanie zostało przygotowane (skrzynka na listy, mapa miasta, poczęstunek, kartki pocztowe). Szkoda jednak, że zadanie obywało się tyko na terenie szkoły (pogoda nie sługa). Wasze wnioski są konkretne, sugerują dobre rozwiązania i odpowiadają na pytania badawcze. Plan działań dotyczy głównie petycji i apelowania do wladz - akcja sadzenia drzew to bardzo dobry pomysł (mogiście opisać trochę dokładniej Wasz plan związany z tym miejscem: skąd pozyskacie fundusze na drzewka, jak zmobilizujecie ochotników do działania).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Droga do zmian zaczyna się od młodych!
Droga do zmian zaczyna się od młodych!

01 IV 2015 wiele osób spodziewało się, że jest to żart (w końcu w pobliżu znajdują się dwie szkoły), jednak my rozstawiliśmy swoje stoisko, aby zebrać dane potrzebne nam do wyciągnięcia wniosków i stworzenia planu działania.

01 IV 2015 wiele osób spodziewało się, że jest to żart (w końcu w pobliżu znajdują się dwie szkoły), jednak my rozstawiliśmy swoje stoisko, aby zebrać dane potrzebne nam do wyciągnięcia wniosków i stworzenia planu działania.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie zostało przeprowadzone 1IV, dotyczyło naszego miasta. Zawczasu rozlepiliśmy ogłoszenia.
 Zamierzaliśmy rozstawić nasze stoisko w przejściu między skrzydłami LO im. ONZ, jednak huraganowy wiatr zmusił nas do przeniesienia się do wnętrza liceum (chcielibyśmy podziękować Dyrekcji szkoły za pomoc).
 Stoisko składało się z dwóch stołów. Na jednym położyliśmy naszą "skrzynkę pocztową", pocztówki, zestawy z pytaniami, długopisy i nagrody dla ochotników. Drugi był przeznaczony dla chętnych, żeby zapewnić dobre warunki wypełniania pocztówek.
 Nasz "stragan" znajdował się w bezpośredniej bliskości wejścia do szkoły. Rozwiązanie to sprawdziło się idealnie. Wiele osób zarówno z LO, jak i pobliskiego gimnazjum przechodziło tędy nieustannie. W ciągu godziny zgłosiło się wiele osób, chętnych do wyrażenia swojej opinii w pocztówce. Po upływie czasu zwinęliśmy stoisko i udaliśmy się, by sformułować wnioski.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
-Czy Biłgoraj to miasto przyjazne mieszkańcom?
-Czy nasza miejscowość jest atrakcyjna dla młodych i pozwala im na rozwój?
 Pytania dla uczestników:
a)Grupy nr 1(młodzież, starsza młodzież, dorośli):
-Czy w Biłgoraju brakuje publicznych miejsc wypoczynkowych i obiektów rekreacyjnych?
-Czy te, które są Ciebie/Pana/Pani zdaniem działają prawidłowo?
b)Grupy nr 2(młodzież, starsza młodzież):
-Czy działasz(masz umożliwiony udział) w różnorakich kołach zainteresowań, zajęciach i czy są one wg Ciebie odpowiednie i pozwalają
Ci na rozwój?
c)Grupy nr 3(młodzież):
Czy wydarzenia kulturalne i sportowe, które są organizowane w naszym mieście są interesujące? Czy brałeś w nich udział?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

 Zainteresowanie naszym badaniem przerosło nasze oczekiwania. Obawialiśmy się, że większość osób, które to przeczytają, potraktuje to jako żart, mieliśmy przygotowanych 23 pocztówki, a chętnych zgłosiło się więcej.
 
W badaniu pt. "Droga do zmian zaczyna się od młodych!" wzięło udział ogółem 23 osoby, z czego 4 osoby dorosłe, 3 uczniów gimnazjum i 14 uczniów liceum.
 
Zdecydowanie najbardziej zależało nam na dotarciu do młodych, bo to oni najczęściej uczestniczą w różnorakich inicjatywach i pragną zmian. Zdanie dorosłych również było dla nas ważne, dzięki niemu mogliśmy zdecydowanie bardziej obiektywnie wysnuć wnioski.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.W Biłgoraju jest wiele boisk, jednak są one w czasie przerw świątecznych, dni wolnych i wakacji otwierane późno i na krótko. W szczególności wskazywano na boisko przy LO i SP nr1- petycja o wcześniejszym otwieraniu i zamykaniu, udostępnieniu wcześniej zamkniętych obiektów
2.Biłgoraj ma mało miejsc zielonych, w szczególności brakuje skweru przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Cegielnianej, został on zlikwidowany i postawiono na jego miejscu supermarket, zostało jeszcze miejsce na posadzenie roślin- poprosić o nasadzenie roślin przy supermarkecie
3. Młodzież może brać udział w kołach zainteresowań, o działalności wielu kół działających poza szkołą nie wie- poprosić BCK i MDK o rozwieszanie informacji o nich w szkołach
4. Brakuje kółek sportowych, istniejące mają za dużo uczestników- wystąpić o zwiększenie liczby kółek
5. Wydarzenia kulturalne i sportowe, choć odbywają się często, nie są dobrze reklamowane- wystąpić o odpowiednie reklamowanie wydarzeń w urzędzie miasta
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki zostały przez nas ogłoszone kolegom i koleżankom z klasy, naszym rodzinom, gronu pedagogicznemu podczas rozmów i zebrań.
 
Większą liczbę osób zamierzamy poinformować poprzez ogłoszenia w Internecie i ogłoszenia rozwieszone na terenie miasta.
 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1. Nagłośnić naszą akcję w Internecie
2. Zebrać podpisy pod petycją skierowaną do dyrekcji/zarządców danych obiektów sportowych.
3. Udać się do dyrekcji supermarketu na skrzyżowaniu ulic Długiej i Ciegielnianej, z propozycją zasadzenia roślin na wolnym terenie przez młodzież.
4. Pójść do dyrekcji danych szkół z prośbą o większą ilość kółek sportowych i SKSów.
5. Wystosować prośbę do zarządu MDK i BCK o większą ilość ogłoszeń zarówno w szkołach, jak i na terenie miasta.
6. Pozbierać podpisy pod petycją z prośbą o większą ilość ogłoszeń dotyczących wydarzeń na terenie OSIRu.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze