OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Większość pytań badawczych była konkretna, choć warto zastanowić się nad ich udoskonaleniem. Z treści wynika, że zadanie w znacznym stopniu realizowano z wykorzystaniem ankiety. Sposób realizacji metody odbiegał od opisu przedstawionego w "Przewodniku". Badanie zakończyło się sformułowaniem wielu wniosków, przy czym nie wszystkie z nich mają formę konkretnego i realnego pomysłu. Działania przedstawione w części trzeciej mają formę propozycji, które można zrealizować. Warto byłoby wybrać jedno z nich i rozpisać szczegółowo, a także zaplanować w czasie. Trudno ocenić realizacje przedstawionych propozycji do 31 maja 2015. Plan zakłada zaangażowanie uczestników. Forma przedstawienia mapy zasługuje na uznanie. Z relacji wynika, że w zadanie włączyli się sojusznicy.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Drugi oddech Parku Piastowskiego
Drugi oddech Parku Piastowskiego

Gdy zielonogórzanie chcą odetchnąć i spędzić czas na świeżym powietrzu kierują się do Parku Piastowskiego. 

Czy jednak cieszy on oko i pozwala na pełny konfort relaksu? Tego m.in. dotyczyło nasze badanie. 

Gdy zielonogórzanie chcą odetchnąć i spędzić czas na świeżym powietrzu kierują się do Parku Piastowskiego. 

Czy jednak cieszy on oko i pozwala na pełny konfort relaksu? Tego m.in. dotyczyło nasze badanie. 

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

 
W dniu 31 marca rozpoczełyśmy pierwszy etap naszych badań którego celem było określenie miejsca w którym młodzi ludzie tacy jak my spędzają aktywnie czas. W związku z tym na godzinie wychowawczej rozdałyśmy ankiety z pytaniami badawczymi. Okazało się, że największym zainteresowaniem cieszy się zielonogórski Park Piastowski. 

Kolejnym krokiem było stworzenie ankiety dotyczącej najważniejszych problemów parku oraz szans jego rozwoju. Badanie zostało przeprowadzone dnia 3 kwietnia na dwa sposoby (ze względu na chęć dotarcia do jak najszerszej grupy osób): za pomocą serwisu internetowego http://www.interankiety.pl/ oraz przez rozmowę z osobami spacerującymi po parku. Dzięki takiej formie ankiety udało nam się określić miejsca zaniedbane, z potencjałem (niezagospodarowane), lubiane; docenianie przez mieszkańców oraz posiadające możliwości rozwoju (z naszymi planami).
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:

Jakie czynniki sprawiają, że okolica traci swój urok?
Czego brakuje w Parku Piastowskim?
Co powinniśmy szczególnie propagować?

Pytania z ankiety
·  Jakie miejsca Pan/Pani uważa za szczególnie urokliwe?
·  Czy dostrzega Pan/Pani miejsca zaniedbane? (Jeśli tak proszę wymienić)
·  Czy w przeciągu ostatnich lat zauważył/a Pan/Pani zmiany w Parku? Na lepsze/gorsze?

·  Co według Pani/Pana może uatrakcyjnić to miejsce? 
·  Czy jest Pan/Pani zainteresowany uczestnictwem w imprezach kulturalnych w parku? (Jakich)
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

1. Spacerowicze (12 osób)

7 osób pełnoletnich
5 osób niepełnoletnich

2. Internauci (31 osoby)

11 osób niepełnoletnich
20 osóby pełnoletnich

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Według badanych największym problemem jest dewastacja ławek, śmietników orazna psie pojemników przeznaczonych na psie odchody. Brakuje również kwiatów, które zostały zniszczone. Kolejnym problemem są osoby spożywające alkohol, które bardzo często są prowodyrami bójek. Mieszkańcy także zwrócili uwagę na nieco skromne wyposażenie placu zabaw oraz niezachęcający do odwiedzania,sąsiadujący z parkiem- amfiteatr.
Nasi badani zauważyli zwiększoną kontrolę Policji w parku, naszą propozycją jest wprowadzenie kamer monitoringowych. W dodatku mamy zamiar podjąć kroki w sprawie naprawy już dokonanych zniszczeń.

2. Przede wszystkim zorganizowanie różnych wydarzeń mogących integrować społeczność. Także wskazują na brak chętnie odwiedzanej w innych miejscach tzw. siłowni pod chmurką. 
Naszą propozycją jest konsultacja z ZOK dotyczącej organizacji pikników rodzinnych i możliwości stworzenia kina plenerowego. Mamy zamiar zgłosić się do zielonogórskiego MOSIRu w sprawie organizacji zajęć sportowych. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

W sprawie ogłoszenia wyników staramy się nawiązać kontakt z Gazetą Lubuską oraz Gazetą Regionalną. W przyszły wtorek w Gazecie Krąg ma pojawić się artykuł opowiadający o naszym badaniu. W dniu 7 kwietnia spotkałyśmy reporterów telewizji RTV Lubuska którym opowiedzieliśmy o naszej inicjatywie. O naszych wynikach badań poinformowałyśmy Organizacje- Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta oraz Fundacje LYADA- Wspieranie Twórczych Inicjatyw.
Poniformowany został Przewodniczący SU 1 LO w Zielonej Górze. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1. We współpracy z Fundacją Lyada w najbliższym czasie zorganizujemy wydarzenie kulturalne na terenie Parku Piastowskiego. 

2. Razem z Zielonogórskim Towarzystwem Upiększania Miasta postaramy się o dofinansowanie i zorganizowanie posadzenia kwiatów w Parku

3. Wspólnie z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego zaangażujemy się w akcję oczyszczania Parku Piastowskiego.

4 . Zwrócimy sie do władz miasta by pokazać im wyniki badań i skonsultować sie czy w budżecie miasta nie są już ujęte zadania dotyczące terenu Parku Piastowskiego. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Komentarze