OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Sposób przeprowadzeni badania odbiegał od formy opisanej w „Przewodniku” (temat: „Telewizja przyjechała”). Z załączonego materiału filmowego wynika, że przeprowadzono wywiad połączony z ankietą. Badanie zakończyło się sformułowaniem kilku wniosków, przy czym w większości są one stwierdzeniem sytuacji, a nie propozycją działań, które można podjąć w społeczności. Przedstawiony plan jest możliwy do realizacji oraz zakłada udział sojuszników. Nie zaznaczono ram czasowych, a także nie wskazano w jaki sposób młodzież może przyczynić się do realizacji przedstawionych zadań. Życzymy powodzenia w aktywności społecznej!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Działamy lokalnie- myślimy globalnie
Działamy lokalnie- myślimy globalnie

Nasz projekt budowałyśmy na efektownych działaniach. Począwszy od przeprowadzenia badania 21 marca, na realizacji planów. Choć zaczynamy w naszym niewielkim Lubsku, w przyszłości widzimy się w Białym Domu :)

Nasz projekt budowałyśmy na efektownych działaniach. Począwszy od przeprowadzenia badania 21 marca, na realizacji planów. Choć zaczynamy w naszym niewielkim Lubsku, w przyszłości widzimy się w Białym Domu :)

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie przeprowadziłyśmy na terenie całego miasta, uwzględniając to, że jest ono zamieszkiwane przez zaledwie 13 tysięcy osób. Zmian potrzebuje cały, niewielki obszar naszej miejscowości.

Przed rozpoczęciem badania zapoznałyśmy się z ofertą i działaniami podejmowanymi przez lubskie ośrodki kultury. Ułożyłyśmy pytania dostosowane do grup wiekowych. Stworzyłyśmy scenariusz filmu i wydrukowałyśmy około 70 ulotek przedstawiających plan naszych działań. W słoneczną sobotę 21 marca przystąpiłyśmy do działań. Do miasta ruszyłyśmy w godzinach porannych, ponieważ spodziewałyśmy się wtedy największej ilości mieszkańców chętnych do rozmowy. Wiele osób dowiedziało się o naszych działaniach, poprzez rozdane mieszkańcom ulotki, informację na facebooku oraz jak sam tytuł projektu mówi „telewizja przyjechała” no i, przyjechała! Telewizja lokalna nagrała naszą rozmowę z panią posłanką, więc jesteśmy przekonane, że znaczna grupa mieszkańców jest zainteresowana naszymi poczynaniami.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
•      Jakich miejsc brakuje w Lubsku?
•      Czy Lubsko jest bezpieczne?
•      Jakiej przestrzeni potrzebuje młodzież?
Pytania skierowane do mieszkańców (dostosowane do wieku):
•      Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w Lubsku?
•      Ile masz lat? Co robisz po szkole/przedszkolu?
•      Czy są takie miejsca, którymi możemy się pochwalić? Czy są one w pełni wykorzystywane?
•      Czy Twoja okolica zamieszkania jest bezpieczna?
•      Jakich miejsc brakuje w naszym mieście? Jakich miejsc potrzebuje młodzież?
•      Gdzie i w jakich sytuacjach najczęściej widuje Pani/Pan młodych ludzi?
•      Czy za czasów Pani/Pana młodości było więcej miejsc przeznaczonych dla młodzieży?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięły udział 33 osoby, w tym czwórka dzieci, siedemnaście młodych osób oraz dwunastu dorosłych. W badaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Lech Jurkowski oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej- pani Sylwia Werstler. Wywiad przeprowadziłyśmy również z posłanką Platformy Obywatelskiej, panią Bożenną Bukiewicz, która akurat tego dnia odwiedziła nasze miasto. Pytałyśmy mieszkańców reprezentujących różne grupy wiekowe, aby poznać problem z innych stron.

 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Mieszkańcy przyznali nam rację- młodzież nie ma miejsc, w których mogłaby spędzać czas wolny, Burmistrz także się z nami zgodził i zaoferował pomoc.
     Naszym priorytetem jest wznowienie Młodzieżowej Rady Miejskiej, która byłaby głównym inicjatorem działań dotyczących życia młodzieży w mieście.
     Nowo odremontowany Lubski Dom Kultury nie jest w pełni wykorzystywany. Młodzi ludzie wspominali, że chcieliby, aby kino, które jest raz na dwa miesiące, przyjeżdżało częściej.
     Większość ankietowanych przyznała, że są miejsca, w które boją się chodzić po zmroku. Wynika to głównie z braku oświetlenia i nieciekawych zdarzeń.

     Mieszkańcy przyznali, że chcieliby spędzać swój czas wolny w parku lub nad zalewem jednak po zmroku brakuje oświetlenia. zalew „Karaś”, który jest atrakcyjną okolicą, natomiast nikt nie podejmuje się organizacji „eventów”.Brakuje tam przede wszystkim dobrych ławeczek. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Po podsumowaniu naszego badania i stworzeniu wniosków udałyśmy się na spotkania z najważniejszymi osobami w naszym mieście. Wyniki przedstawiłyśmy:
•      Burmistrzowi Lubska, Lechowi Jurkowskiemu,
•      Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, Marii Łaskarzewskiej,
•       Komendantowi Policji w Lubsku, Robertowi Pieniążkowi
•      Kierownikowi Prewencji Bezpieczeństwa, Krystianowi Szylko,
•      Dyrektorowi Lubskiego Domu Kultury, Lechowi Krychowskiemu

Do mieszkańców Lubska dotrzemy za pomocą lokalnej gazety oraz portalu facebook. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1.   W sprawie wznowienia Młodzieżowej Rady Miejskiej udamy się na spotkanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
2.   W porozumieniu z Burmistrzem nadal szukamy odpowiedniego miejsca przeznaczonego do organizacji dyskoteki dla młodzieży.
3.   Będziemy się angażować w imprezy organizowane przez Lubski Dom Kultury.
4.   Zaproponowano nam aby przeprowadzić ankietę wśród młodzieży dotyczącą bezpieczeństwa, więc tak też zrobimy. Wyniki przedstawimy Komendantowi Policji w Lubsku. Dzięki temu policja pozna opinię młodych w tym temacie.
5.   Zagospodarowanie terenu nad zalewem nie zależy od nas, ale będziemy popularyzować w szkołach i mieście dbanie o takie piękne tereny.

Cieszymy się, że nasze plany i propozycje zostały tak pozytywnie rozpatrzone. Nie przestajemy działać i staramy się zrealizować nasze założenia, których wykonanie jest długotrwałe. Pozostajemy dobrej myśli i angażujemy się w inne przedsięwzięcia. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze