OCENA ZESPOŁU: 7PKT
Ocena cząstkowa: 1,75PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 1PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie jest opisane dosyć ogólnie, nie jest jasna w jaki sposób powstawał plan parku, jednak zdjęcia pokazują, że taki plan powstał. Wnioski są bardzo ogólne i nie przedstawiają żadnych propozycji zmian. Plan działań nie zawiera konkretnych zadań, które zespół może podjąć oprócz zaangażowania sojuszników. Szczególna wartość: sposób przeprowadzenia badania nie wyróżnia się na tle innych zespołów. Super, że podjęłyście się udziału w projekcie, w przyszłości spróbujcie skonkretyzować wnioski i plan działań.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Dziś nasz park ma drugie życie, tak jak kiedyś!. Co myślicie?
Dziś nasz park ma drugie życie, tak jak kiedyś!. Co myślicie?

Zapragnęłyśmy przywrócić drugie życie niegdyś wspaniałemu parkowi przy ul. Aleje Lipowe. Po dłuższych namysłach stwierdziłyśmy, że jest to najlepsze miejsce do przeprowadzania ogromnych zmian, które urozmaicą czas naszej wspaniałej młodzieży. 

Zapragnęłyśmy przywrócić drugie życie niegdyś wspaniałemu parkowi przy ul. Aleje Lipowe. Po dłuższych namysłach stwierdziłyśmy, że jest to najlepsze miejsce do przeprowadzania ogromnych zmian, które urozmaicą czas naszej wspaniałej młodzieży. 

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

            Pierwszym krokiem było przeprowadzenie ankiet, które miały nam zasugerować w jaki sposób młodzież w Pionkach chce zagospodarować park. Bardzo licznie pomogli nam w tym uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. Badanie odbyło się 18 marca w godz. 14.00-16.00. Po zakończonych zajęciach, licealiści z wielkim zaangażowaniem odpowiadali na nasze pytania zawarte w sondzie i sugerowali własne pomysły na stworzenie czegoś naprawdę fantastycznego. Dzięki ich pomocy stworzyłyśmy pytania do badania głównego, które odbyło się w dniu 21 marca. Był bardzo liczny odzew ze strony mieszkańców miasta dzięki plakatom i ulotkom, które rozwiesiłyśmy na terenie Pionek oraz informacjach zamieszczonych na portalach społecznościowych. Wśród ankietowanych znaleźli się obywatele miasta i młodzież z pobliskich szkół. Dzięki badaniu stworzyłyśmy wykresy i plakat ukazujący plan wymarzonego parku. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Podczas pierwszej sondy licealiści podawali pomysły na reaktywację parku. Na podstawie głosów młodzieży stworzyłyśmy ankietę, która była podstawą do badania głównego. Sonda zawierała następujące pytania: 
1.Czy Twoim zdaniem pionkowska młodzież spędza czas w parkach ? 
2.Czy chciałbyś/chciałabyś, aby park przy ulicy Aleje Lipowe został zagospodarowany tak, aby młodzież z tej okolicy mogła spędzać czas na powietrzu ? 
3. Czy podoba Ci się teraźniejszy sposób zagospo
darowania parku ? 
4. Czy chciałbyś/chciałabyś renowacji parku przy ulicy Aleje Lipowe ? 
5.Jaki jest Twoim zdaniem najlepszy sposób wykorzystania tego
oto parku ?
acter:line-break'> 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział wszyscy mieszkańcy Pionek jednak największą część stanowiły osoby zamieszkujące te okolice jak i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego znajdującego się na tej samej ulicy. Wspierała nas również młodzież z naszej szkoły i klasy, którzy bardzo chętnie przybyli nam z pomocą. Pomagała nas również dyrekcja z gronem nauczycielskim z naszego gimnazjum. Badanie przebiegło bardzo sprawnie. Ankietowani bardzo się zaangażowali, aby pomóc nam reaktywować park i doprowadzić go do takiego stanu jak dawniej, udzielając pomysłowych odpowiedzi i podając własne interpretacje. W sondzie brało udział równo 30 osób. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

*Określenie głównego badania - odnowa parku, stworzenie placu zabaw i otwartej siłowni
*Szukanie pomocników i sponsorów
*Ogłoszenie naszego działania na terenie Pionek 
*Wspólna renowacja obiektu 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki umieściłyśmy na naszej stronie na Facebooku i YouTube. Poszłyśmy z nimi również do Urzędu Miasta, aby przedstawić je najważniejszym osobom podejmującym decyzje w naszym mieście. Wyniki ukażemy również w naszej szkole.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

*Dzięki ankietom, które młodzież i dorośli z Pionek wypełnili, możemy wywnioskować, że najbardziej zależy nam, aby park był odnowiony i, aby powstała tam otwarta siłownia i plac zabaw 
*Park będzie wykorzystywany przez młodzież jak i dorosłych
*Dzięki tym atrakcjom nasza okolica będzie dużo ciekawsza 
Nasza rola w tym działaniu będzie bardzo znacząca. Postaramy się dotrzeć do wszystkich naszych znajomych, mieszkańców okolic i władz miasta, aby móc wspólnie zacząć renowacje. Każdy będzie mógł pomóc, w odzyskiwaniu jego świetności. Zrobimy plakaty, ulotki, aby jak najwięcej osób zainteresowało się tą akcją.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze