OCENA ZESPOŁU: 22PKT
Ocena cząstkowa: 5,5PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
Sposób realizacji zadania nieco odbiega od opisu przedstawionego w „Przewodniku”. Jako główną metodę badawczą wykorzystano wywiad i sondę, o czym chociażby świadczy załączony materiał filmowy. Działanie straciło animacyjny charakter. Sformułowano kilka wniosków, mających postać pomysłów na działanie w przestrzeni publicznej. Nie mają one innowacyjnego charakteru. Plan działania jest uporządkowany i możliwy do realizacji, przy czym nie zaznaczono ram czasowych, a także możliwości zaangażowania młodzieży. Wyniki badania zostały upowszechnione w mediach lokalnych. Życzymy licznych pomysłów na działania w społeczności lokalnej!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Gdyńskie remanenty, czyli młodzi w akcji
Gdyńskie remanenty,  czyli młodzi w akcji

W centrum Gdyni jest miejsce, które nie jest wizytówką miasta. Ma potencjał, choć
pomysłów na jego zagospodarowanie nie było. Jednak my, w ramach SDiM,
przygotowaliśmy projekt zagospodarowania niewielkiego stadionu, lodowiska oraz
skweru.

W centrum Gdyni jest miejsce, które nie jest wizytówką miasta. Ma potencjał, choć
pomysłów na jego zagospodarowanie nie było. Jednak my, w ramach SDiM,
przygotowaliśmy projekt zagospodarowania niewielkiego stadionu, lodowiska oraz
skweru.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Pierwszą kwestią było postawienie sobie celu, który miał nam przyświecać.
Nasz był jasno sprecyzowany - przestrzeń dla młodych w centrum Gdyni, z uwzględnieniem sportu, i innych aktywnych form spędzania wolnego czasu. Stąd wybór kompleksu przy Alei Marszałka Piłsudskiego. Przygotowaliśmy harmonogram przedsięwzięć (zał.). Po konsultacjach
z socjolożką ­ Anną Odrobińską przeprowadziliśmy 2 sondy uliczne (zał.) w dniach 16.03 oraz 17.03. Wypowiedzi chętnych nagraliśmy (zał.). Sondy odbyły się na terenie przez nas badanym, gdyż chcieliśmy otrzymać opinie od osób, które odwiedzają to miejsce. Zostaliśmy przyjęci entuzjastycznie a zdecydowana większość Gdynian wyrażała aprobatę dla naszego działania i chętnie ustosunkowała się do tematu. Znaleźliśmy sojuszników, dzięki którym badanie było udane. Kolejnym etapem  było umieszczenie ankiety internetowej na popularnym w Gdyni portalu trojmiasto.pl. Jej wyniki potwierdzają to, co powiedziały nam wcześniejsze sondy.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Przygotowane przez nas pytanie badawcze było konkretne i miało na celu wniesienie
wartości dodanej ­ Co można poprawić na terenie kompleksu przy Alei Marszałka Piłsudskiego?

Grupa 1.­ Osoby, które odpowiadały przed kamerą, pytania miały szerszy zakres, chodziło
o przedstawienia całościowej wizji

Grupa 2.­ Osoby, które nie odpowiadały przed kamerą.
• Czy lodowisko powinno być otwarte przez cały rok?
• Czy obiekt jest bezpieczny?
• Czy obiekt jest użyteczny?
• Czy obiekt wymaga renowacji?
• Czy obiekt zapewnia warunki do wypoczynku?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Ankietę przeprowadzono na grupie 100 respondentów podzielonych na kategorie wiekowe:
14 – 18 lat – 42 osoby
18 – 30 lat – 28 osób
30 – 50 lat – 23 osoby
50 lat i więcej – 7 osób
W ankiecie umieszczonej na portalu trojmiasto.pl wzięło udział dotychczas 329 osób, w komentarzach pojawiło
się 80 opinii (link)
„Część 1” badania była sondą uliczną, na tym etapie nie było potrzeby nagłaśniania wydarzenia
gdyż zależało nam na opinii stałych, zorientowanych w problemach bywalców.
„Część 2” natomiast była nagłośniona przez media. Nasi sojusznicy zadbali o jej
rozpowszechnienie dzięki czemu była ona ogólnodostępna.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

• Stadion wymaga renowacji ­ bieżnia ma złą nawierzchnię: murawa jest nierówna,
zapuszczona co uniemożliwia grę, np. kluby unihokejowe muszą korzystać z betonowego
boiska do koszykówki → renowacja stadionu (patrz projekt)
• Lodowisko wymaga remontu, nie spełnia oczekiwań mieszkańców w kwestii
wykorzystania ­> remont i przekształcenie lodowiska w obiekt całoroczny (projekt, mapa)
• Nie ma obiektów przystosowanych dla młodych rodzin z dziećmi w centrum miasta →
powstanie placu zabaw na terenie obiektu (patrz mapa, projekt)
• Niemożliwe jest korzystanie ze stadionu w godzinach wieczornych­ brak oświetlenia →
oświetlenie obiektu (patrz projekt, mapa)
• Skwer Sue Ryder jest zaniedbany, nieoświetlony więc wieczorami niebezpieczny, nie jest
dobrym miejscem do wypoczynku → renowacja park (projekt, mapa)

To najważniejsze wnioski, więcej znajduje się w przygotowanym przez nas projekcie (zał.)
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

• Powstał artykuł o naszym projekcie na portalu Młoda Gdynia (zał.)
• Trójmiasto.pl również zamieściło artykuł o naszym projekcie. (zał.)
• Przedstawiliśmy projekt trójmiejskiej Gazecie Wyborczej i oczekujemy odpowiedzi
• Michał, jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawił projekt
radnym, pomysł się spodobał  i zdecydowano o konsultacjach na jego temat na zbliżającej się sesji.
• Aby zwiększyć grono odbiorców na stronie Młodzieżowej Rady Miasta pojawił się
link do artykułu o naszym projekcie
• Projekt przedstawiliśmy także Mariuszowi Sieraczkiewiczowi­ lokalnemu
aktywnemu działaczowi społecznemu

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Bezpośrednim efektem naszych działań jest rozpoczęcie dyskusji na temat sportu dla
wszystkich w Gdyni i akcja nabiera tempa (artykuł na portalu trójmiasto.pl). rozmowy
z radnymi i wprowadzenie naszego projektu pod obrady na następnej sesji. Co więcej,
mamy plan debaty o sporcie w Gdyni pomiędzy samorządami uczniowskimi szkól
gdyńskich, co jest pochodną naszego projektu(!) Po poparciu naszego planu przez
MRM zwrócimy się do lokalnych działaczy oraz dorosłej Rady gdzie zostanie on
przedstawiony i przedyskutowany a następnie zaprezentowany Zarządowi Miasta. W
przypadku problemów finansowych jesteśmy gotowi zainicjować oddolne akcje w celu
zebrania funduszy na realizację projektu . Będziemy propagować konieczność zmiany
obszaru przy Alei Marszałka Piłsudskiego bo miejsce to powinno być wizytówką
Gdyni.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Przedłożyliśmy projekt renowacji parku Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni, która wyraziła ogromne poparcie dla tej inicjatywy, a zaistnienie naszych spostrzeżeń w mediach stało się przyczynkiem do bardzo ożywionej debaty publicznej na temat obecnego stanu miejsca, które było przedmiotem naszych badań.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym największym sukcesem było to, że zwróciliśmy na stan tego miejsca uwagę nie tylko mieszkańców okolicy, ale także mieszkańców całej Gdyni. W momencie w którym sprawą zainteresowały się media, nieuniknionymi stały się działania mające na celu poprawę stanu parku Sue Ryder.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się zorganizować zbiórki pieniędzy, które miałyby wesprzeć budżet miasta, celem przyspieszenia działań mających na celu wprowadzenie w życie projektów dotyczących renowacji parku Sue Ryder. Głównym problemem był tutaj fakt, że mieliśmy ostatnimi czasy bardzo napięty terminarz, co nie pozwoliło na podjęcie się tak czasochłonnego zadania.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

W naszym realizacji naszego projektu, ogromne wsparcie okazały lokalne media. Dzięki nim, udało nam się dotrzeć do szerszego grona odbiorców, a także pośrednio do Rady Miasta Gdyni, co przełożyło się na wyeksponowanie tego problemu. Również okoliczni mieszkańcy okazali niesamowitą chęć współpracy, organizując się w grupy, mające pomóc miastu w późniejszych pracach renowacyjnych.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Mieszkańcy pobliskich osiedli zaczęli tworzyć komitety, mające pomóc w przyszłości miastu, przy pracach renowacyjnych.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Naszym celem jest dopilnowanie tego, aby sprawa renowacji parku Sue Ryder, została nagłośniona na tyle, aby trafiła do uszu najważniejszych osób w samorządzie gdyńskim.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze