OCENA ZESPOŁU: 6PKT
Ocena cząstkowa: 1,5PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 2PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Wasze badanie miało formę sondy ulicznej, która różni się od opisanego w przewodniku badania "telewizja przyjechała". Wasze wnioski są bardzo ogólne, nie mają postaci konkretnych pomysłów na działania. Plan działań polega jedynie na przekazaniu wniosków z badania i postulatów lokalnym władzom. Szczególna wartość: praca nie wyróżnia się na tle innych zespołów. W tym miejscu warto wskazać, że przedstawione spotkanie z redaktorem Kuźniarem odbyło się przed ogłoszeniem zadania rekrutacyjnego do Sejmu Dzieci i Młodzieży, przez co nie może być potraktowane jako dodatkowa wartość pracy. Relacja pokazuje, że poświęciliście dużo czasu i pracy. Film jest zrobiony bardzo profesjonalnie, to z pewnością Wasza mocna strona, popracujcie jeszcze nad opisem Waszych działań, ponieważ macie ogromny potencjał. Widać również, że dziennikarstwo Was bardzo interesuje, mamy nadzieję, że będziecie się rozwijali swoje umiejętności reporterskie. Powodzenia!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Głos młodych głosem miasta
Głos młodych głosem miasta

30 i 31 marca to historyczne dni Sierpca. Młodzież Ogólniaka zorganizowała to, czego brakowało. Sonda na ulicach ukazała zarówno pozytywy, jak i negatywne opinie o mieście. Przyczyna jest prosta- młodzi to grupa mająca własne potrzeby.

30 i 31 marca to historyczne dni Sierpca. Młodzież Ogólniaka zorganizowała to, czego brakowało. Sonda na ulicach ukazała zarówno pozytywy, jak i negatywne opinie o mieście. Przyczyna jest prosta- młodzi to grupa mająca własne potrzeby.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badania rozłożyliśmy na dwa dni. Pierwszy dzień (30.03) to nagrania w studiu telewizyjnym. Po zakończonym nagraniu usiedliśmy do pracy nad pytaniami z naszej sondy. Opieraliśmy je na pytaniach badawczych. Zajęło nam to sporo czasu.
Dzień drugi (31.03) był najważniejszy. Tego dnia uzbrojeni w kamerę wyszliśmy pytać mieszkańców o zdanie na temat Sierpca i miejsca młodych w mieście. Nie ograniczyliśmy się do jednej lokacji. Pytaliśmy w wielu punktach miasta:
-na Placu Europejskim - główny punkt spotkań młodzieży;
-w okolicach Centrum Kultury i Sztuki - kulturowe serce miasta;
-sierpeckie parki - sportowcy to doskonali mówcy.

Przebieg badania był spokojny. Nie wszyscy zatrzymywali się aby z nami porozmawiać. Nie utrudniło to jednak przeprowadzenia sondy. Odbyliśmy wiele krótkich rozmów z Sierpczanami. Dorośli zatrzymywali się najczęściej, żeby tylko pochwalić naszą inicjatywę, choć największe uznanie wzbudziliśmy wśród naszych rówieśników.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
-Czy dane miejsce spełnia swoją funkcję?
-Jakiego miejsca u nas brakuje? Czego nie ma?
-Czego mieszkańcy oczekują od danego miejsca?

Pytania z sondy:
1. Co według Pana\Pani jest potrzebne w naszym mieście?
2. Czego potrzebuje sierpecka młodzież do rozwijania swoich zainteresowań?
3. Czy według Pana\Pani Centrum Kultury i Sztuki spełnia swoje zadanie?
4. Co Pan\Pani sądzi o sierpeckich terenach zielonych, parkach? Czy spełniają swoją funkcję?
5. Jak Pan\Pani spędza najchętniej swój czas wolny?
6. Jakich imprez kulturowych brakuje w naszym mieście?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu wzięło udział wielu mieszkańców Sierpca. Byli to ludzie młodzi i dzieci. Udało się również zapytać kilku emerytów. Dokładnie rozmawialiśmy z:
- dwudziestoma pięcioma młodymi mieszkańcami
- dwójką dzieci
- trzema emerytami
Ten szeroki zakres ankietowanych to specjalny zabieg. Chcieliśmy poznać opinie zarówno młodzieży, jak i bardziej doświadczonych Sierpczan, aby nasza sonda była bardziej prawdziwa.
Każda z osób, które wypowiadały się była świetna. Każdy z nich mówił szczerze to co leżało mu na sercu od dawna. W naszym mieście nieczęsto zdarzają się takie akcje. Ludzie mogli się wygadać. Wskazali to co jest dobre, ale także to co się im nie podoba.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Głównym miejscem, które wskazywali ankietowani było Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. W tym przypadku nie wszystkie opinie były jednogłośne:
  - najwięcej osób wskazywało na niewykorzystanie w pełni tego obiektu (brak kół zainteresowań, warsztatów);
  - pojawiły się też pozytywne głosy o tej instytucji (kino, zajęcia taneczne i teatralne);
2. Problemem okazuje się również niewielka ilość imprez kulturowych (festiwale, koncerty, spotkania młodzieżowe);
3. Młodzież wskazywała również na brak miejsc do uprawiania sportów (nowe boiska i ścieżki rowerowe);
4. Wykorzystanie terenów zielonych to jedno z kilku pragnień młodzieży (tereny przy rzece Sierpienicy);
5. Brak pracy dla młodych to również problem jaki wskazali Sierpczanie.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki badań przedstawiliśmy najpierw na zebraniu Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Przedstawiciele klas wyrazili poparcie dla takich inicjatyw. Możliwe, że w przyszłości takie inicjatywy będą częściej wychodziły ze strony uczniów.
Następnie udaliśmy się do dyrektora naszego Liceum pani Ewy Nowakowskiej. Opowiedzieliśmy jej o całym projekcie, odtworzyliśmy filmik konkursowy oraz porozmawialiśmy o krokach jakie musimy wykonać, aby ta sonda nie zakończyła się samymi wnioskami.

Okres przedświąteczny nie służył spotkaniu z Burmistrzem Miasta Sierpc Jarosławem Perzyńskim i panią dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu Ewą Wysocką. Chcieliśmy wskazać czego oczekuje młodzież od władz.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

W najbliższym czasie pragniemy udać się do Burmistrza Miasta Sierpc pana Jarosława Perzyńskiego. Chcemy pokazać wyniki naszej sondy oraz zaproponować rozwiązania. W przypadku pozytywnego rozparzenia naszym postulatów włączymy się aktywnie w pozyskiwanie sponsorów oraz osób dobrej woli pragnących wspomóc rozwój miejsc dla młodzieży w Sierpcu.
Osobiście odwiedzimy również dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu panią, Ewę Wysocką, w celu przekazania wszystkich opinii uzyskanych w trakcie sondy. Mamy nadzieję na współpracę w celu zaspokojenia potrzeb rozwoju kulturowego młodych mieszkańców naszego miasta.
Zabierzemy również głos na najbliższym spotkaniu Młodzieżowej Rady działającej przy Radzie Powiatu. Podzielimy się przemyśleniami z przedstawicielami innych szkół Sierpca. Zjednoczenie, do którego może dojść, zaowocuje na pewno działaniami zakrojonymi na większą skalę. Dzięki temu będziemy mogli przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na przykład, na koncert znanego wykonawcy.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze