OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Wasze badanie było dobrze przygotowane o czym świadczą pocztówki, plakaty i poznanie historii Waszej miejscowości. Odbyła się promocja wydarzenia. Wasze pytania badawcze i plan działań są dosyć ogólne. Zaangażowałyście różnorodnych sojuszników, z których każdy wniósł coś innego do Waszego projektu. Musieliśmy odjąć Wam punkty za film, który jest za krótki. Macie sporo dobrych pomysłów na ulepszenie tego miejsca. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Grzybowo dla młodzieży może być super
Grzybowo dla młodzieży może być super

Naszym zamiarem było  wywołanie dyskusji nad miejscami , którymi warto się pochwalić oraz wskazać te, które po drobnych inwestycjach nadawałby się do wypoczynku dla młodzieży. Chcieliśmy też zachęcić  do działań naszych rówieśników i władze.

Naszym zamiarem było  wywołanie dyskusji nad miejscami , którymi warto się pochwalić oraz wskazać te, które po drobnych inwestycjach nadawałby się do wypoczynku dla młodzieży. Chcieliśmy też zachęcić  do działań naszych rówieśników i władze.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Jeszcze w szkole zdecydowaliśmy, że nasze badanie przeprowadzimy w formie pocztówki do przeszłości. Pocztówki wykonaliśmy na zajęciach dodatkowych.  Wiemy, że władze naszej miejscowości dbają o rozwój turystyki. Nam też na tym zależy, aby przyjeżdżała do nas młodzież z innych regionów i nasza miejscowość była zadbana. Koledzy z klasy  pomagali przy plakatach informujących o naszym projekcie, pojawiła się też informacja na platformie librus, którą mogli odczytać wszyscy uczniowie naszej szkoły i ich rodzice, była też informacja o naszej inicjatywie w miejscowej prasie i na Facebooku. Akcję zaplanowaliśmy  w sobotę 4 kwietnia w godzinach popołudniowych, które sprzyjają odpoczynkowi. Tego dnia, zgodnie z naszym oczekiwaniem na plaży i molo można było spotkać wielu naszych kolegów, którzy chętnie odpowiedzieli na nasze pytania i podzielili  się refleksjami. Tego dnia na plaży były także osoby dorosłe z dziećmi, byli to w większości turyści, którzy jak się okazało mieli swoje spostrzeżenia.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

W czasie naszego badania zadawaliśmy pytania, które wcześniej ułożyliśmy na specjalnie wydrukowanych kartkach. Osoby biorące udział w badaniu miały napisać kartkę do Arnoldusa de Gribowe. Miały wskazać czy są miejsca, którymi możemy się pochwalić oraz te których powinnyśmy się wstydzić i je wyeliminować.
1.       Czy w Grzybowie są miejsca, którymi możemy się pochwalić ?
2.       Czy na terenie plaży i w miejscach przyległych jest wystarczająca liczba koszy na odpady ?
3.       Czy zamontowanie kilku sprzętów do podnoszenia sprawności fizycznej mogłoby uatrakcyjnić  naszą miejscowość?

4.       Czy my sami możemy coś zrobić, aby to miejsce było bardziej atrakcyjne i zachęcało do spacerów?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W projekcie  zaangażowali się głównie uczniowie Społecznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie, które zamieszkują Grzybowo. (23 osoby), które na lekcji wiedzy o społeczeństwie zostały wprowadzone w tematykę projektu. Grupa koleżanek i  kolegów licząca 5 osób, pomogła nam przy rysowaniu i rozwieszaniu plakatów z informacją o akcji oraz sporządzaniu widokówek i dokumentacji projektu. Tego dnia o wyznaczonej porze na molo pojawiło się 9 nastolatków, 12 osób dorosłych i 5 dzieci. Zarówno nasi rówieśnicy jak i osoby dorosłe po zapoznaniu się z problemem chętnie przyłączyły się do naszego badania. Wiedziały o naszej akcji głównie z plakatów, a młodzieży dzieci ze szkoły i Facebooka.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski, których nie możemy zrealizować sami.
1.       Na plaży potrzebne jest zamontowanie pojemników z woreczkami i rękawicami dla osób, które przychodzą  na spacery ze swoimi pieskami i chciałyby posprzątać po swoich pupilach.
2.       Niezbędna jest naprawa windy przed sezonem turystycznym przy zejściu na plażę z której chętnie korzystają osoby niepełnosprawne.
3.       Zamontowanie na orliku urządzeń do ćwiczeń fizycznych byłoby dodatkową atrakcją  zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych.
4.       Niezbędne jest wytyczenie dodatkowego parkingu na samochody, gdyż w sezonie często są zastawiane wjazdy do prywatnych posesji.
5.       Należy pomyśleć o zmianie nawierzchni chodnika przy ulicy Kołobrzeskiej.
Wnioski, które możemy zrealizować sami.  
1.       Pomożemy w odświeżeniu  istniejących ławek, wcześniej pozyskując farby i sprzęt do malowania.

2.       W dni majowe młodzież może oczyścić plażę przed sezonem, zebrać śmieci i pozostałości po wiosennych sztormach.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Z wynikami naszego badania społeczność lokalna mogła się dowiedzieć ze strony naszej szkoły oraz krótkiego opisu na stronie gminy. Byłyśmy  w sołectwie i rozmawiałyśmy z sołtysem i radnym gminy Tomaszem Szafrańskim,  zostaliśmy przyjęci przez panią dyrektor Elżbietę Korżel, która  obiecała nam możliwość wystąpienia  i zapoznanie z naszym badaniem na walnym zgromadzeniu Dźwirzyńskiego Towarzystwa Oświatowego. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Dariusz Smal przekazał informacje o projekcie lokalnej prasie. My ze swej strony umieściliśmy odpowiednie wpisy na portalu Facebook. Nauczycielka wychowania fizycznego w naszej szkole Joanna Sadowska-Mirecka przekazała informacje do urzędu gminy.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wnioski dotyczące uatrakcyjnienia naszej miejscowości już zostały przedstawione sołtysowi i zarazem radnemu.  Pojawią się artykuły w prasie lokalnej, zainteresowaliśmy sprawą mieszkańców, którym sprawa młodzieży i wypoczynku są bliskie. Zaplanowaliśmy też swoje działania na majowe dni:
1.       Pozyskanie do współpracy nauczycieli i uczniów Społecznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie.
2.        Artykuły dotyczące projektu zostaną umieszczone na portalach internetowych oraz w lokalnej prasie.
3.       Pozyskanie sponsorów na zakup farby i sprzętu do malowania.
4.       Wizyta w wydziale ochrony środowiska, gdzie możemy uzyskać pomoc w pozyskaniu środków potrzebnych do porządkowania plaży – zakup worków na śmieci i rękawic.
5.       W dni majowe przystąpimy z kolegami i koleżankami do działania i postaramy się na miarę naszych możliwości uporządkować  tereny plaży i nadmorskie wydmy.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze