OCENA ZESPOŁU: 10PKT
Ocena cząstkowa: 2,5PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie nie było zgodne z wytycznymi dla metody "spacer badawczy". Ponadto w badaniu nie uczestniczyła minimalna liczba osób (15). Wnioski z badania są bardzo ogólne. Znajdują się wśród nich dwa pomysły na ciekawe działania (sprzątanie terenu, poznawanie historii). Plan działania jest konkretny i możliwy do wykonania. Zaplanowane działania zakładają udział zespołu oraz sojuszników (inne szkoły).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Historia a środowisko
Historia a środowisko

Pozostałości niemieckiego obozu pracy w krakowskim Płaszowie są ważnym miejscem historycznym i kulturowym II wojny światowej. Młodzi ludzie mogą tu aktywnie spędzać czas lecz niechętnie tu przychodzą ze względów estetycznych.

Pozostałości niemieckiego obozu pracy w krakowskim Płaszowie są ważnym miejscem historycznym i kulturowym II wojny światowej. Młodzi ludzie mogą tu aktywnie spędzać czas lecz niechętnie tu przychodzą ze względów estetycznych.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

28 marca wybraliśmy się z notesami w okolice kopca Krakusa. Sprawdzaliśmy stan czystości terenu, oraz warunki do czynnego spędzania wolnego czasu w obrębie miejsca badania, np. jazdy na rowerze, grania w piłkę. Rozmawialiśmy też ze spotkanymi tam osobami. Zadawaliśmy pytania pozwalające odpowiedzieć na nasze problemy badawcze.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
Czy w okolicach pozostałości obozu można bezpiecznie i w ciekawy sposób spędzać wolny czas?
Czy warunki środowiska naturalnego i infrastruktura pozwalają miło skorzystać z walorów tego miejsca?
Pytania do uczestników:
Czy poziom czystości w parku jest zadowalający?
Czy w okolicach kopca można ciekawie spędzić czas?
Czy ścieżki są w dobrym stanie?
Czy miejsce to jest bezpieczne dla dzieci i osób starszych?


Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Spotkaliśmy tam dwuosobową grupę rowerzystów, małżeństwo z małymi dziećmi, młodzież w wieku gimnazjalnym oraz kobiety (około 40l) grające w badmintona. Łącznie to było 11 osób. Wybraliśmy ich gdyż spędzali czas na interesowanym nas terenie.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski
1.Miejsce to jest malowniczym walorem miasta Krakowa.
2.Jest niestety jednocześnie uważane za zaniedbane i zaśmiecone.
3.Nie jest wystarczająco bezpieczne dla małych dzieci.
4.Ludzie nie zawsze mają swiadomość powagi i zanczenia historycznego tych terenów.
5.Ankietowani często wspominali o organizowanych wieczorami imprezach przez młodzież, po których zostaje popiół z ognisk, opakowania po jedzeniu i piwie. Wynika z tego, że brak jest poszanowania tego miejsca wśród młodych ludzi. Powinni się oni bawić w tej okolicy z szacunkiem dla zabitych tam więźniów.
6.W pobliżu tego historycznego miejsca są dwa gimnazja i szkoła podstawowa. Warto by było, aby ci młodzi obywatele nie szli w ślady starszych rówieśników, ale poznawali historię i uczyli się szacunku do takich miejsc. Skoro szkoły te znajdują się w pobliżu, czemu nie skorzystają z pomocy dydaktycznej, jaką może być ta przestrzeń?

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Ogłoszenie wniosków
Naszymi obserwacjami i wnioskami z badania podzielimy się z dyrekcją szkół, z którymi zamierzamy później współpracować w celu rozwiązania problemu.
 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Plan działań
1.Napisanie listów lub e-maili do dyrekcji szkół z przedstawieniem pomysłu oraz zachęcenie ich do wystawienia grupy uczniów, którzy według ustalonego grafiku sprzątali by ten teren.
2.Wysłanie listów do odpowiednich organizacji z prośbą o naprawienie ogrodzenia wzdłuż wąwozu, poprawienie jakości scieżek oraz umiejscowienie większej ilości tabliczek informujących o znaczeniu tego miejsca.
3.Jeżeli szkoły byłyby chętne ustalenie wspólne planu działania tak, aby wiele uczniów mogło brać w tym udział, a ich postawa była nagrodzona.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze