OCENA ZESPOŁU: 20PKT
Ocena cząstkowa: 5PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
Mocną stroną przeprowadzonego badania jest konkretne określenie obszaru, którego dotyczą pytania badawcze (dzielnica I). W badaniu wzięło udział wielu uczestników, reprezentujących jednak głównie jedną grupę wiekową. Przedstawiono kilka ciekawych wniosków z badania, wśród których znajdują się konkretne pomysły na działania. Plan działań zawiera ciekawe propozycje angażujące zespół oraz sojuszników. Nie określono jednak w jaki sposób zespół ma zamiar promować miejsca oznaczone na zielono. Zespół otrzymuje dodatkowe trzy punkty za szczegółowe przygotowanie mapy oraz szczegółowy plan działania (w załączniku).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Historyczny Kraków trochę inaczej, czyli jak ulepszyć miasto dla jego mieszkańców
Historyczny Kraków trochę inaczej, czyli jak ulepszyć miasto dla jego mieszkańców

Na mapie opisaliśmy miejsca w historycznym centrum Krakowa które mogą poprawić jakość życia mieszkańców, a które są nieznane lub wymagają zmian. Określiliśmy jak można je ulepszyć. Pokazujemy, że nasze Stare Miasto jest nie tylko dla turystów!

Na mapie opisaliśmy miejsca w historycznym centrum Krakowa które mogą poprawić jakość życia mieszkańców, a które są nieznane lub wymagają zmian. Określiliśmy jak można je ulepszyć. Pokazujemy, że nasze Stare Miasto jest nie tylko dla turystów!

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Geograficznie naszym badaniem objęliśmy centrum Krakowa ( dzielnicę I), czyli obszar tradycyjnie pojmowany jako mekka dla turystów. Niestety, często zapomina się, że oprócz tych atrakcji historycznych w centrum znajduje się wiele szkół, a tysiące uczniów (i mieszkańców) też potrzebują terenu dostosowanego do swoich potrzeb. Badanie składa się z dwóch części: pierwsza odbyła się 9, 6 i 23 marca i polegała na zadaniu pytań badawczych młodzieży. Druga część polegała na spacerze (25 marca) – sami obejrzeliśmy badany teren, zlokalizowaliśmy możliwe miejsca do zmiany i zapytaliśmy napotkane osoby o ich opinię. Na podstawie tych materiałów stworzyliśmy mapę zawierającą nazwy, lokalizacje oraz opisy miejsc które uznaliśmy za istotne, a także ewentualne rzeczy do zmiany. Wszystkie obiekty podzieliśmy na trzy kategorie: zieloną, żółtą lub czerwoną. Zielone to miejsca które wymagają promocji, w przypadku żółtych wystarczą niewielkie poprawki, a czerwone wymagają gruntownej zmiany.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
Czy istnieją w centrum miasta:
 - mało znane miejsca warte uwagi?
 - miejsca, w przypadku których niewielka zmiana może dać duży efekt?
 - miejsca wymagające gruntownej zmiany?

Pytania do uczestników:
- W jakich miejscach najczęściej spędzasz czas?
- Gdybyś mógł w dowolny sposób zmienić krakowskie Stare Miasto, tak aby uczynić życie jego mieszkańców (a nie turystów) lepszym, co byś zrobił?
- Jakie miejsca w naszej okolicy wymagają poprawy, i czego miałyby one dotyczyć?
- Jakie ciekawe lecz mało znane miejsca w naszej okolicy powinny zostać rozpropagowane?
- Czy na terenie Starego Miasta znajdują się miejsca, które stanowią istotny problem?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brała udział 54-osobowa grupa uczniów oraz nauczycieli z naszej szkoły (V LO w Krakowie) znajdującego się naprzeciw Gimnazjum nr 2, oraz dwóch innych liceów położonych w obrębie dzielnicy I. Chcieliśmy, aby większość grupy badanej stanowiła młodzież, czyli ci do których najbardziej adresujemy nasz projekt. Nie mogliśmy też zapomnieć o mieszkańcach dzielnicy - z nimi rozmawialiśmy w trakcie spaceru (dodatkowe 15 osób). Celem badania było zapytanie o opinie szerszą grupę osób, reprezentującą m.in. przekrój wiekowy. Ponieważ jednak chcieliśmy się skupić na młodzieży, dużą część osób badanych stanowili uczniowie.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
- Centrum Krakowa jest zbyt często traktowane jako miejsce dla turystów, a nie mieszkańców
- Dużo miejsc w centrum ma duży potencjał, lecz nie są szeroko znane i wymagają promocji
- Młodzież jest świadoma istniejących problemów, lecz nie podejmuje działań zmierzających do ich rozwiązaniaPomysły na działania:
- Podjęcie kreatywnej akcji promocyjnej (m.in. fanpejdż na Facebooku, prezentacja naszej mapy w formie papierowej jako rodzaj przewodnika po Krakowie) mającej na celu zwiększenie popularności miejsc oznaczonych na mapie na zielono
- W przypadku miejsc żółtych zasygnalizowanie istniejących problemów osobom odpowiedzialnym (głównie właścicielom) i skłonienie do przeprowadzenia zmiany
- Miejscami czerwone jako borykające się z najpoważniejszymi problemami powinno zająć się miasto - podniesiemy tę kwestię na posiedzeniu Rady Miasta oraz zaangażujemy mieszkańców w wystosowanie petycji do radnych
Pełną wersja wniosków i załączników zawarliśmy w załączniku.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wynikiem naszego badania jest interaktywna mapa, którą każdy mógł edytować. W pierwszym etapie przedstawiliśmy wyniki osobom bezpośrednio zaangażowanym w badanie - oni właśnie byli w naszej opinii najbardziej zainteresowani badaniem. Następnie rozpowszechniliśmy wyniki badań wśród uczniów trzech szkół znajdujących się na terenie badanego obszaru (w sumie ponad 3 000 osób). Ponadto zapoznaliśmy mieszkańców przepytanych w trakcie spaceru, nasze rodziny oraz sąsiadów, którzy wszyscy spędzają dużo czasu na badanym obszarze. Kolejnym etapem będzie promocja miejsc oznaczonych jako zielone. W ten sposób dotrzemy z wynikami naszego badania do jeszcze szerszej grupy osób. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zaplanowaliśmy osobny plan działań dla każdej z trzech kategorii obiektów (zielonej, żółtej lub czerwonej). Ponieważ zdecydowanie najłatwiej wpłynąć na obiekty z tej pierwszej kategorii, dla nich podejmiemy najbardziej intensywne działania promocyjne.

Na początku (pierwsza połowa kwietnia) będzie miała miejsce "faza przygotowania" - zorientujemy się m.in. kto jest odpowiedzialny za dane miejsce oraz jak sie z nimi skontaktować, kto mógłby nas wesprzeć itd. Następnie będą miały miejsce "fazy działania", czyli podjęcie istoty sprawy. Wtedy wystosujemy petycje do odpowiednich organów, nawiążemy kontaktu z Urzędem Miasta Krakowa,  Następnie ważne będzie sprawdzenie efektywności dotychczasowych działań oraz opracowanie scenariuszy alternatywnych - podjęcie działań korygujących jeśli nasze plany nie zostaną dostatecznie sensownie zrealizowane.


Szczegółowy, chronologiczny plan umieściliśmy w załączniku.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze