OCENA ZESPOŁU: 24PKT
Ocena cząstkowa: 6PKT
Przeprowadzenie badania: 9PKT
Wnioski: 9PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze były innowacyjne i bardzo dobrze dopasowane do specyfiki miejsca. Ponadto w badaniu wzięły udział osoby z różnych grup społecznych, dzięki dobrej organizacji i promocji wydarzenia. WNIOSKI Autorzy zaproponowali wiele konkretnych wniosków, które w sposób realny mogą zostać przeprowadzone w przestrzeni publicznej. Ponadto wnioski te dotyczą pomysłów o dużym potencjale oddziaływania na społeczność lokalną. Jednocześnie nie zaplanowano czasowo realizacji poszczególnych działań. PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował plan działania, który jest ustrukturyzowany i możliwy do wykonania. Założeniem jest również aktywny udział sojuszników i zespołu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w elemencie "Plan działań" nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

I Tarnobrzeski Spacer Badawczy
I Tarnobrzeski Spacer Badawczy

27 marca 2015 zorganizowaliśmy spacer badawczy. Kopalnia pomysłów i pierwsza taka inicjatywa w mieście. Zbadaliśmy park Zamku Tarnowskich i okazało się, że tarnobrzeżanie od parku Zamku Tarnowskich chcą więcej. Nadchodzi czas na zmiany!

27 marca 2015 zorganizowaliśmy spacer badawczy. Kopalnia pomysłów i pierwsza taka inicjatywa w mieście. Zbadaliśmy park Zamku Tarnowskich i okazało się, że tarnobrzeżanie od parku Zamku Tarnowskich chcą więcej. Nadchodzi czas na zmiany!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło trasy od pomnika B. Głowackiego  przez ul. Sandomierską do parku Zamku Tarnowskich. Trasą spacerowaliśmy 3 razy wcześniej, aby wykryć braki i sprawdzić, jak zmienia się w różnych okolicznościach. Tak zdiagnozowaliśmy problemy i stworzyliśmy kartę badawczą. Spacer odbył się 27 marca 2015 r. o godz. 14, kiedy miasto tętni życiem.  Konkretne pytania, ułożone w logiczną całość, miały określić stopień ważności badanego zjawiska.  Skierowaliśmy je do 4 grup: dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych prowadzonych przez przewodników z kartami. Podczas spaceru rozmawialiśmy z uczestnikami, którzy wymieniali się z nami spostrzeżeniami i obserwacjami. Komentarze zapisywaliśmy w karcie. Same zrobiłyśmy logo I TSB, ulotki, plakaty i pukałyśmy do drzwi z zaproszeniami (listę osób i instytucji stworzyłyśmy wcześniej). Przez tydzień nagłaśniałyśmy naszą akcję w lokalnych mediach (TV i radio), na stronie szkoły, Urzędu Miasta, tarnobrzeskich stowarzyszeń i instytucji.


Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze: Jak mieszkańcy oceniają funkcjonowanie parku?
Pytania konkretne (wskazywały wagę problemu za pomocą skali: 1 – najmniej, 5 najbardziej):
- jak oceniasz przystosowanie parku do: sportu, odpoczynku, rodzin z dziećmi, spędzania wolnego czasu, spacerów ze zwierzętami;

-czego najbardziej brakuje w parku: koszy na śmieci, ławek, chodnika, monitoringu, oświetlenia, dostępu do sieci Wi-Fi, promocji (oznakowania, informacji w Internecie);
-które z działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności parku są najważniejsze: wyrównanie ścieżek, odmalowanie muru, odnowienie fontanny, dostosowanie do dzieci (miejsce do zabawy), inne (jakie);
-czego oczekujesz od parku (pytanie otwarte).


 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 30 osób: 2 dzieci, 18 nastolatków, 1 rowerzystka1 rodzina ( mama z dzieckiem), 8 osób starszych  (w tym prezydent Tarnobrzega, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, dyrektor Gimnazjum nr 3). Wcześniej stworzyłyśmy logo, ulotki, plakaty i zaproszenia. Plakaty rozwiesiłyśmy w tarnobrzeskich instytucjach i szkołach i wysłałyśmy do lokalnych mediów (TVL, radio Leliwa, Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, infoTarnobrzeg, nadwisla24,) i organizacji. Ulotki  rozdawałyśmy rano przed sklepami, aby dotrzeć do osób starszych i rodzin. Stworzyłyśmy wydarzenie na FB i tak dotarłyśmy do rówieśników i  znajomych.


WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Park nie jest oświetlony. Trudno spaceruje się w parku w nocy – należy zamontować latarnie w parku (więcej: plan działań).
2. W parku nie jest bezpiecznie. Zdarzały się pojedyncze przypadki przemocy, zwłaszcza wieczorem – należy zamontować monitoring i latarnie (więcej: plan działań).
3. Ławki i kosze na śmieci są tylko w górnej części parku. Brakuje ich w dolnej partii parku za Zamkiem Tarnowskich – należy wskazać odpowiednie miejsca w dolnej części parku i umieścić  tam ławki z koszami
4. Na terenie parku brakuje dostępu do sieci Wi-Fi. Młodzież z chęcią wybierałaby się do parku, gdyby mogła korzystać z Internetu – należy stworzyć dostęp do Wi-Fi w parku.
5. W parku jest nieczynna, zaniedbana fontanna. Odnowiona i czynna fontanna przyciągnęłaby mieszkańców do parku – należy pozyskać środki na odnowienie i „przywrócenie do życia” fontanny.


Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski przekazaliśmy panu prezydentowi Tarnobrzega, pani Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, dyrektorowi Muzeum Historycznego M. Tarnobrzega, tarnobrzeskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu. Wydział Promocji, Sportu i Kultury umieścił wnioski na stronie urzędu miasta. Lokalne media (nadwisla24, tubaTarnobrzega, EchoDnia, Tygodnik Nadwiślański, radio Leliwa) i Stowarzyszenie Moje Miasto Tarnobrzeg opisały wyniki akcji. Na forach TarnobrzegInfo, nadwisla24  i EchoDnia rozgorzały dyskusje internautów na temat naszego spaceru. My zaprezentowaliśmy wyniki na stronie szkoły i założonym przez nas wydarzeniu na FB.


PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wnioski przekazałyśmy prezydentowi miasta, Naczelnikowi Wydziału Środowiska i Rolnictwa,  tarnobrzeskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Muzeum Historycznemu M. Tarnobrzega. Władze miasta poinformowały nas, że planowany jest monitoring w parku i obiecały nam ławki i kosze. Konserwatorowi zabytków spodobał się pomysł odnowienia fontanny, a dyrektor muzeum przemyśli sprawę Wi-Fi. 
Jakie są nasze zdania?
-          udamy się do Wydziału Środowiska i Rolnictwa z zapytaniem, na ile ławek i koszy możemy liczyć;
-          stworzymy mapę miejsc w parku, gdzie młodzież wskaże lokalizację ławek i koszy;
-          zorganizujemy piknik Parkowa ławka dla młodzieży sprawka;
-          podejmiemy współpracę z  muzeum w sprawie Wi-Fi  w parku;
-          skierujemy do władz pismo o pozyskanie środków na odnowienie fontanny;
-          jeśli to nie pomoże, będziemy chcieli powołać w szkole stowarzyszenie, aby postarać się o pieniądze na odnowienie fontanny.


Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Realizację naszych działań rozpoczęliśmy od konsultacji z odpowiednimi instytucjami. Udaliśmy się do konserwatora zabytków w celu uzyskania informacji na temat fontanny znajdującej się na terenie parku. Wydział Środowiska i Rolnictwa  obiecał nam  ławki i kosze, a my mieliśmy sami wskazać miejsca gdzie będą ustawione. Realizacja tego zadania ma się odbyć już za kilka dni. Uzyskaliśmy wiele informacji na temat
stworzenia sieci WiFi w parku i w porozumieniu z panią naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury będziemy kontaktować się z firmą, która się tym zajmuje.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym największym sukcesem nie jest ustawienie nowych ławek w parku albo uaktywnienie tam sieci WiFi. Dla nas liczy się to, że pokazałyśmy, ile młodzież może dokonać w naszym mieście. Stałyśmy się przykładem.  Żywym dowodem na to, że możemy osiągnąć swój cel szczerą rozmową, małymi krokami, współpracą i solidarnością z innymi.  Z tego jesteśmy najbardziej dumne.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się załatwić sprawy oświetlenia w tylnej części parku oraz odnowienia fontanny, ponieważ są to bardzo kosztowne inwestycje, na które miasto obecnie nie ma pieniędzy. Jednak, w związku z tym, że poruszyliśmy ten temat na forum miasta,  Rada Miasta obiecała, że weźmie to pod uwagę i może w niedalekiej przyszłości pośród parkowych drzew staną nowe latarnie.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Współpracowaliśmy głównie z Urzędem Miasta. Z panią naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, panią naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury oraz z dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Od Wydziału Środowiska i Rolnictwa otrzymaliśmy kosze na śmieci oraz ławki. Pani naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury kontaktowała się z firmą zajmującą się HotSpotem na terenie Tarnobrzega i doinformowała nas na temat działalności sieci WiFi, którą chcemy założyć. Pan dyrektor muzeum przedstawił nam swoje propozycje odnośnie poprawienia przestrzeni publicznej dla młodzieży w parku oraz zaproponował pomoc w dalszych działaniach na zasadzie wolontariatu.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Po naszym spacerze badawczym na wielu forach internetowych rozpoczęły się dyskusje na ten temat, w których uczestniczyło naprawdę wiele osób. Informacje o akcji rozprzestrzeniły się tak szybko,że w niedługim czasie ludzie nas zaczepiali na ulicy, gratulowali i dopytywali się o efekty. Wydarzenie bardzo zmotywowało młodzież do aktywności lokalnej i samorządowej. Już niebawem, podczas pikniku, gdzie oficjalnie aktywujemy sieć WiFi, uczestnicy osobiście będą mogli ją przetestować.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Za niedługo będziemy organizowali piknik, na którym oficjalnie aktywujemy HotSpot w parku oraz zwrócimy uwagę na rozmieszczenie ławek i koszy. Podczas pikniku przewidziane jest wiele konkursów dla przedszkolaków, starszych dzieci, a także całych rodzin. We współpracy z panem dyrektorem muzeum zakładamy wolontariat dla młodzieży działający na terenie muzeum.
 Będzie to świetna okazja do współpracy z artystami nie tylko z Polski, ale z całej Europy.  Będziemy mogli brać udział w przygotowywaniu  różnych imprez. Część członków wolontariatu będzie mogła zostać muzealnymi przewodnikami.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze