OCENA ZESPOŁU: 21PKT
Ocena cząstkowa: 5,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze są konkretne i dopasowane do badanego miejsca. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, jednakże promocja wydarzenia nie została skierowana do szerokiego grona odbiorców. . WNIOSKI Autorzy badania sformułowali wiele wniosków, które mają charakter konkretnego i realnego pomysłu na działanie w przestrzeni publicznej. Ponadto wnioski odpowiadają na postawione pytania badawcze. PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował plan działania, który jest ustrukturyzowany i możliwy do wykonania. Założeniem jest również aktywny udział sojuszników i zespołu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Jak ciekawie spędzać wolny czas?
Jak ciekawie spędzać wolny czas?

Jesteśmy uczennicami 3 klasy gimnazjum.  Minusem naszej miejscowości jest brak miejsc do spędzania wolego czasu. Chciałybyśmy to zmienić. 22 marca wyruszyłyśmy na spotkanie z młodzieżą. Zobaczcie co udało nam się ustalić.

Jesteśmy uczennicami 3 klasy gimnazjum.  Minusem naszej miejscowości jest brak miejsc do spędzania wolego czasu. Chciałybyśmy to zmienić. 22 marca wyruszyłyśmy na spotkanie z młodzieżą. Zobaczcie co udało nam się ustalić.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Dnia 22 marca 2015 r. o godz. 15:00  w miejscu, którego dotyczą nasze badania ( Klub w Turzański oraz pobliski plac)  zebrałyśmy 15-osobową grupę dzieci i młodzieży. Nasze działania wyglądały następująco: 1.Najpierw ułożyłyśmy pytania do ankiety. 2.Zebrałyśmy dzieci i młodzież w wyznaczonym miejscu i przedstawiłyśmy im cel naszego działania i dalsze plany. 3.Następnie wszystkim uczestnikom rozdałyśmy ankiety i długopisy. 4.Oprowadziłyśmy dzieci i młodzież po terenie, którego dotyczyło badanie, w trakcie odpowiedziano na pytania. 5.Po zakończeniu spaceru zaprosiłyśmy wszystkich na mały poczęstunek. Później podziękowałyśmy za przybycie i poświęcony czas.

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)


GŁÓWNE PYTANIE BADAWCZE
Jak rozwinąć już istniejące miejsca, w których lokalne społeczeństwo mogłoby spędzać wolny czas?
 Pytania do ankietowanych
- W jaki sposób spędzasz wolny czas?
- Gdzie zwykle spędzasz wolny czas?
- Czy chciałbyś brać udział w zajęciach dodatkowych?
- Jakiej formy zajęcia interesowałyby cię?
- Jakie sporty uprawiasz bądź chciałbyś uprawiać?
- Czy chciałbyś brać udział w zajęciach sportowych?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym spacerze badawczym udział wzięło 15 osób: 4 dziesięciolatków; 5 trzynastolatków; 2 czternastolatków; 1 piętnastolatek; 3 szesnastolatków.
Wybrałyśmy właśnie naszych rówieśników, aby dowiedzieć się czegoś o ich zainteresowaniach i aspiracjach do spędzania wolnego czasu w grupie.
Aby zachęcić ich do przybycia na nasze spotkanie własnoręcznie wykonałyśmy plakat, który wywiesiłyśmy w Turzańsku. Informacje o spotkaniu pozostawiłyśmy także, na przystankach autobusowych, gdzie miejscowe dzieci i młodzież każdego ranka czekają na autobus dowożący ich do szkoły.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Nasze wnioski po przeprowadzonym badaniu: 1.W Turzańsku nie ma miejsc, w których dzieci i młodzież mogłyby spędzać swój wolny czas. 2. Dzieci chętnie brałyby udział w różnych zajęciach, ale nie mają do tego warunków. 3.Najchętniej uprawiane sporty  to koszykówka i piłka nożna. 4.Dzieci i młodzież mają różnego rodzaju pasje, dlatego chętnie rozwijałyby je podczas zajęć. Chcemy aby  Klub w Turzańsku stał się miejscem spotkań młodych ludzi. W Klubie tym organizowano by różnego rodzaju zajęcia, które na pewno spodobały by się dzieciom i młodzieży. Kolejną rzeczą jaką zamierzamy zrobić to zaangażować do tego działania  panią opiekującą się Klubem (to ona mogłaby prowadzić  różne zajęcia) oraz naszego sołtys. Same również chcemy pomagać w prowadzeniu różnych zajęć.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Postanowiłyśmy, że ogłosimy je naszym ankietowanym jeszcze raz dziękując za pomoc w zrealizowaniu badania. Jeszcze raz zebrałyśmy ich i szczegółowo opowiedziałyśmy o tym jak odpowiadali i jakie wnioski z tego wyciągnęłyśmy. Informacje dotyczące wyników badania przekazałyśmy również Pani pracującej w Klubie w Turzańsku. Poprosiłyśmy też o to, aby kartę z opisem i wynikami naszego badania pozostawiła w budynku Klubu do wglądu każdemu zainteresowanemu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Najważniejszym wnioskiem w naszej sprawie jest to, że w naszej miejscowości jest miejsce, w którym można organizować świetne zajęcia dla wszystkich mieszkańców, ale po prostu nikt ich nie rozwija. Zaplanowałyśmy kilka działań, które rozwinęłyby działalność Klubu w Turzańsku i terenów położonych obok niego. W związku z tym chciałybyśmy organizować: zajęcia sportowe; zajęcia plastyczne; zajęcia kulinarne; zabawy z okazji Dnia dziecka; dyskoteki; organizacja kącików książkowych; imprezy okolicznościowe: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Kobiet, Zabawy Sylwestrowe, wycieczki.Nasza rola w przedstawionych działaniach byłaby na przykład taka, iż pomagałybyśmy w organizacji podanych zajęć, przede wszystkim w zajęciach plastycznych i kącikach książkowych. W swoje działania chcemy zaangażować przede wszystkim Panią prowadzącą Klub w Turzańsku, gdyż to ona byłaby główna koordynatorką wszystkich zajęć

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.Podczas przeprowadzania wyżej opisanych badań doszłyśmy do wielu wniosków, które bardzo pomogły nam w realizacji naszych planów. Każdy wcześniej wypisany punkt stał się częścią starannie przemyślanego celu. Cieszymy się niezmiernie, że udało nam się wykonać tyle działań, bo choć plany były ambitne od samego początku nawet w najmniejszym stopniu nie liczyłyśmy, że uda nam się zrobić tak wiele. Oto wszystkie działania, które zdołałyśmy wprowadzić w życie. Możemy dodać, iż wszystkie niżej opisane wydarzenia odbyły się w przedziale czasowym od 4-26 maja br. w miejscu wymienionym we wcześniejszych opisach (Klubie w Turzańsku, placu wokół tego budynku oraz placu zabaw). Wzięła w nich udział liczna grupa dzieci i młodzieży.Działania:1.Kilkukrotnie zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne podczas, których dzieci i młodzież z naszej okolicy rysowała, malowała farbami, wyklejała oraz tworzyła wieloma innymi technikami prace artystyczne. Poznawały na tych zajęciach wiele nowych rzeczy, bawiąc się przy tym znakomicie i rozwijając swoje talenty zainteresowania i predyspozycje.2.Parokrotnie odbyły się zajęcia sportowe w postaci gimnastyki, podczas której pojawiały się ćwiczenia rozciągające czy biegi. Kolejnym punktem tych zajęć były mecze w kilku dyscyplinach sportowych takich jak: piłka nożna, która cieszyła się największym zainteresowaniem, koszykówka, siatkówka, badminton. W czasie tych zajęć przeprowadzano też np.: tor przeszkód czy rozgrywki w tenisie stołowym, podczas którego można było zdobyć piękne upominki.3. Czterokrotnie zostały przeprowadzone zajęcia taneczne, które zdaniem uczestników były najlepsze i najbardziej interesujące. Podczas tych zajęć ćwiczono w większości taniec nowoczesny, hip-hop oraz układy z innych rodzajów tanecznych, poznawano nowe gatunki muzyki.  Na ostatnich zajęciach przeprowadzono również konkurs na najlepszego tancerza, który okazał się świetnym pomysłem ponieważ, pokazał jak wielu rzeczy nauczyli się uczestnicy podczas naszego krótkiego kursu tanecznego.4. Kolejnym punktem były tzw. kąciki książki podczas, których dzieciom czytano ciekawe, a zarazem pouczające pozycje polskiej i zagranicznej literatury, których przykładami są także lektury szkolne. Przeprowadzano także krótkie quizy, ćwiczące pamięć oraz zdolności humanistyczne naszych młodych uczestników. Zajęcia te miały za zadanie pokazać dzieciom jak ważne w życiu człowieka jest czytanie, ile ważnych wartości można z tego wynieść i jak ciekawe i zaskakujące mogą być z pozoru nudne i nieinteresujące książki.5. Następnym działaniem, które zorganizowałyśmy,  były  zajęcia podczas, których pomagałyśmy  dzieciom i młodzieży w odrabianiu zadań domowych oraz wszelkiego rodzaju  ćwiczeniach  z zakresu przedmiotów szkolnych. Trzy razy w tygodniu poświęcałyśmy swój czas na to, aby pomagać w lekcjach osobom, które tego potrzebowały.  Przedstawiłyśmy im też kilka technik nauki, które mogą się przydać w trakcie samodzielnej nauki. Pomagałyśmy również  w nauce do sprawdzianów i kartkówek, co przynosiło pozytywne efekty. Przeprowadziłyśmy, także krótki kurs języka angielskiego, z którego wszyscy chętnie skorzystali. Młodsze dzieci przyswajały podstawy języka, a starsze i młodzież wykonywały szereg ćwiczeń doskonalących ich umiejętności w posługiwaniu się angielskim. Nasza rola w powyższych działaniach  polegała na tym, iż we współpracy z Panią opiekującą się Klubem w Turzańsku  organizowałyśmy  zajęcia, które w większości prowadziłyśmy były to np. zajęcia  taneczne, plastyczne, sportowe czy pomoc w nauce. Zajmowałyśmy się, także przygotowaniem  wyposażenia potrzebnego do przeprowadzenia działań, czyli np.: papierów, kredek, farb, podkładów tanecznych czy piłek do gry. Mogłyśmy w trakcie tych zajęć wykorzystywać swoje talenty i zainteresowania, co dawało nam nie tylko satysfakcje z wykonania zadania, ale też niezmierzoną radość.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?


Naszym zdaniem największym sukcesem jaki osiągnęłyśmy jest z pozoru banalne zaangażowanie dzieci i młodzież w nasze działania. Tak, więc dla wyjaśnienia. Mieszkamy w małej miejscowości, gdzie nikt w specjalny sposób nie angażuje się w życie społeczne. My biorąc udział w tym projekcie i wybierając sobie taki właśnie temat podjęłyśmy nie lada wyzwanie, bo jednak mieć ambicje i wielkie plany to nie wszystko. Trzeba też mieć możliwość i chęć wprowadzenia tego wszystkiego w życie. Rozpoczynając pracę w projekcie rozpoczęłyśmy tym samym walkę, o to aby chodź w najmniejszy sposób zaangażować w to wszystko lokalną społeczność. No i udało się. Teraz z niedowierzaniem patrzymy na nasze wcześniejsze obawy, że nikt nie będzie chciał brać udziału w naszych działaniach. Tak, więc naszym zdaniem to właśnie włączenie społeczności do działania stało się naszym największym sukcesem, z którego na pewno możemy się już na ten moment cieszyć, bo wiemy, iż jest to choćby z naszej perspektywy wielkie osiągnięcie.

Patrząc ogółem na cały udział naszego zespołu w projekcie ,,Sejm Dzieci i Młodzieży,, możemy się pochwalić też tym, iż po pojawieniu się wyników zadania rekrutacyjnego, kiedy to dowiedziałyśmy się o tym, że zostałyśmy posłankami XXI edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży w ,,Gazecie Sanockiej,, pojawił się artykuł o nas i o udziale w programie.
Co się NIE udało i dlaczego?


Mamy wiele sukcesów i powodów do radości związanych z działaniami, lecz trzeba się też umieć przyznać do niepowodzeń. Po selekcji wszystkich dokonań okazuje się, że bardzo mało brakowało do tego, aby wykonać wszystko co sobie zaplanowałyśmy. Mianowicie nasze niepowodzenie polega na tym, iż nie udało nam się zorganizować specjalnego sprzętu sportowego typu: bramki do gry czy piłki. To jednak nie przeszkodziło nam w zorganizowaniu zajęć sportowych. Kreatywność nasza i uczestników zajęć nie ma granic, a więc nie było większego problemu związanego z brakiem wyposażenia. Dzieci i młodzież chętnie pożyczała własny sprzęt na potrzeby zajęć za co serdecznie im dziękowałyśmy.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?


Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu nie tylko uczestnicy zajęć okazali się bardzo chętni i pomocni. Podczas wprowadzania w życie naszych działań udało nam się zyskać wielu sojuszników, partnerów oraz sponsorów, co bardzo nam pomogło w realizacji naszych planów. Gdyby nie pomoc tak wielu osób pewnie wykonałybyśmy swoje zadanie, ale z pewnością mniej efektywnie.

Nasi sojusznicy i partnerzy to:

  1. Wcześniej wspominana wielokrotnie Pani opiekująca się Klubem w Turzańsku, która była dla nas nie tylko kopalnią  wiedzy, ale także podporą i wspaniałym współkoordynatorem. Była, można to tak ująć głównym filarem organizacji wszystkich naszych działań. Spotkania i zajęcia odbywały się pod jej czujnym okiem. Jej doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą pozwoliło nam szybciej zebrać grupę, którą zdeklarowała chęć uczestnictwa w naszych działaniach. Zajęła się ona też przygotowaniem akademii z okazji Dnia Matki, na której zgromadziła się naprawdę liczna grupa mieszkańców naszej miejscowości.
  2. Kolejnym sojusznikiem naszych działań był Pan sołtys naszego sołectwa, który bardzo nam pomógł w organizacji m.in.: zajęć sportowych, przygotowując miejsce, w którym ćwiczyliśmy i organizowaliśmy mecze. Dostosowuje też regularnie plac zabaw, tak aby można było z niego bezpiecznie i komfortowo korzystać. Zajął się też w pewnej mierze organizacją Dnia Matki w Klubie w Turzańsku.


Naszymi sponsorami był:

  1. Pobliski sklep, który kilkukrotnie ufundował poczęstunek dla uczestników naszych zajęć, przekazując nam prowiant w postaci drożdżówek, soków i drobnych słodyczy.  
  2. Stowarzyszenie ,,Wspólnie dla Turzańska”, które ufundowało poczęstunek dla wszystkich mam, który odbył się po akademii wykonanej przez dzieci i młodzież z okazji Dnia Matki. Stowarzyszenie deklaruje również takową pomoc podczas organizacji innych imprez tego typu np.: zbliżającego się Dnia Ojca czy też Dnia Babci, Dziadka, Kobiet.  

W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)


Jak już wcześniej wspomniałyśmy aktywizacja lokalnej społeczności w naszej miejscowości nie jest łatwym zadaniem. Początkowo było bardzo ciężko: mało zebranych osób, brak zaangażowania kogokolwiek, ale już po drugich naszych zajęciach było coraz lepiej. Potencjalni uczestnicy zaczęli chętnie przychodzić na zajęcia. Później my także bardzo się starałyśmy i z pomocą naszych sojuszników i sponsorów wszystko świetnie nam się to udało i ku naszej uciesze wielu  ludzi, a w szczególności dzieci i młodzież licznie wzięły udział w naszych zajęciach  oraz innych działaniach.  Jak  już wiadomo z wcześniejszych odpowiedzi uczestnicy naszych  działań brali udział w różnego rodzaju  zajęciach. Duża aktywność lokalnej  społeczności miała miejsce podczas akademii z okazji Dnia Matki.  W Klubie w Turzańsku zebrały się właściwie wszystkie dzieci i młodzież wraz ze swoimi  mamami. Mamusie obejrzały piękne i wzruszające przedstawienie, a potem wzięły udział w poczęstunku. Wszystkie były zachwycone tą uroczystością. I nawet same zdeklarowały się do pomocy przy organizacji innych uroczystości.   

 
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?


Naszymi największymi planami na przyszłość, które chcemy zrealizować po 31 maja 2015 r. jest  dalsze organizowanie spotkań wszystkich typów, które wcześniej wymieniłyśmy tak, więc: zajęć plastycznych, tanecznych, sportowych, kącików książek, pomocy nauczania, akademii z różnych okazji. Chcemy też rzecz jasna doprowadzić do skutku działanie, którego nie udało nam się zrealizować, a więc zgromadzić profesjonalny sprzęt, który jest potrzebny do właściwego i wygodnego prowadzenia zajęć sportowych, ale także chcemy, aby dzieci i młodzież mogły z tego sprzętu korzystać na co dzień, i aby czerpały z tego korzyści zdrowotne, bo jak wiadomo ,,Ruch to zdrowie”, a profesjonalny sprzęt tylko pomoże we właściwym prowadzeniu zdrowego trybu życia, który jak wiadomo jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebny. Chciałybyśmy też w najbliższej przyszłości zgromadzić w Klubie w Turzańsku chociaż mały zbiór książek, które dzieci i młodzież przychodząc tam mogłaby czytać. Nasz plan obejmuje, więc nie tylko ruchowy, ale także intelektualny rozwój osób biorących udział w naszych zajęciach.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze