OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 3PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie na wymaganej liczbie osób. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Przeprowadzone badanie było dobrze zorganizowane. Mocną stroną było przeprowadzenie badania dodatkowego, weryfikującego wyniki ankiety przeprowadzonej po spacerze. Jednocześnie zdaniem komisji postawione pytania nie były powiązane bezpośrednio z przeprowadzonym badaniem, tj. odpowiedź na nie można było udzielić bez udziału w spacerze, co obniża jakość przeprowadzonego badania. WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawione wnioski nie dotyczą konkretnego miejsca, lecz całej gminy, co świadczy o ich dużym poziomie ogólności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że część z działań (np. 4) nie jest powiązana z żadnym wnioskiem, co obniża stopień powiązania działań z tematem badania. PLAN DZIAŁAŃ Zaplanowano realizację jednego pomysłu, lecz plan działań nie jest wystarczająco szczegółowy – nie wskazano kompletnej listy działań do podjęcia w celu realizacji pomysłu (nie uwzględniono m.in. zgody na budowę, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, poszukiwań wkładu własnego do dotacji z UE itd.). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Trudno wskazać elementy wyróżniające wykonane zadanie w porównaniu do pozostałych zespołów. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. Mocną stroną było zorganizowanie dodatkowego badania weryfikującego odpowiedzi uzyskane podczas spaceru. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz niestety w zakresie ogólności pytań badawczych nie wpisuje się ona w kryteria zadania konkursowego.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Jak to powinno wyglądać - Balaton/Okoniówka - czas zmian!
Jak to powinno wyglądać - Balaton/Okoniówka - czas zmian!

Po przeprowadzeniu 2 spacerów badawczych i przeankietowaniu blisko 200 osób dowiedziałyśmy się co wymaga poprawy w naszej gminie. Lokalny zbiornik wodny Balaton może dać więcej, niż aktualnie jest w wykorzystaniu - zmieńmy to razem!

Po przeprowadzeniu 2 spacerów badawczych i przeankietowaniu blisko 200 osób dowiedziałyśmy się co wymaga poprawy w naszej gminie. Lokalny zbiornik wodny Balaton może dać więcej, niż aktualnie jest w wykorzystaniu - zmieńmy to razem!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2015r. W poniedziałek zaprosiliśmy nasze koleżanki i kolegów na spacer badawczy w rejon lokalnego zbiornika wodnego tzw. Balatonu, który jest oddalony od szkoły o ok. 1 km (na spacerze byliśmy pod opieką 1 nauczyciela), a na jego zakończenie przeprowadziliśmy na wszystkich uczestnikach ankietę. We wtorek natomiast przeankietowaliśmy pozostałą część naszej szkoły. Środa była dniem spaceru badawczego dla zaproszonych gości ze środowiska lokalnego oraz mieszkańców naszej gminy (oni także zostali poproszeni o wypełnienie ankiet). Jednakże drugi spacer badawczy, z udziałem głównie osób dorosłych został przeprowadzony nie tylko w okolicy "Balatonu", ale także na terenie miejscowego osiedla "Energetyk" i pobliskiego placu nazywanego powszechnie "Fontanną".
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Zadaliśmy sobie następujące pytania badawcze:
  • Czy nasza gmina przystosowana jest do potrzeb dzisiejszej młodzieży?
  • Czy posiada miejsca, w których młodzież mogłaby spędzać czas (m.in. aktywnie) bez szkody dla siebie, innych i środowiska?

Uczestnikom spaceru badawczego po wspólnych rozmowach i rozważaniach rozdaliśmy ankiety i poprosiliśmy o ich wypełnienie. Ankiety zawierały następujące pytania:
  • Czy czujesz potrzebę stworzenia specjalnego miejsca rekreacji dla młodzieży w naszej gminie?

TAK/NIE
  • Wybierz charakter tego miejsca:

a) Sportowy (np. nowe boisko do siatkówki)
b) Wypoczynkowy (np. altana - miejsce spotkań)
c) Inne (napisz jakie)

  • Gdzie miałoby powstać takie miejsce?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Razem w spacerach badawczych wzięło udział 21 osób (1 dziecko,12 nastolatków – uczniów naszego gimnazjum,8 dorosłych, w tym 1 nauczyciel naszego gimnazjum i 7 innych pełnoletnich mieszkańców naszej gminy).
Natomiast przeankietowanych zostało łącznie 196 osób (21 uczestników spacerów oraz 4 uczniów szkoły podstawowej,61 uczniów liceum,106 innych uczniów naszego gimnazjum i 4 nauczycieli wspomnianych szkół, prócz tego, który był na spacerze).
Uczestnicy badania wzięli w nim udział, ponieważ gdy usłyszeli, że startując na młodzieżowych posłów chcemy coś zmienić na lepsze w naszej gminie pod kątem "miejsca dla młodych" chętnie do niego przystąpili mając nadzieję na rewolucję.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

WNIOSKI:
1.W Dobrzeniu Wielkim istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalno-sportowa i rekreacyjna:
a)w Gminnym Ośrodku Kultury istnieje wiele grup tanecznych, cyrkowych, muzycznych, plastycznych czy teatralnych
b)gmina posiada "Orlika"
c)gmina jest usłana wieloma ścieżkami rowerowymi
2.Brakuje większego terenu zielonego - namiastki parku
3.Teren wokół Balatonu jest częściowo zagospodarowany przez plac zabaw i mini siłownię, ale to za mało dla młodzieży
DZIAŁANIA:
1.Budowa promenady wokół jeziora, ławek i altan
2.Naprawa boiska do siatkówki plażowej
3.Propozycja reaktywacji Młodzieżowej  Rady Gminy
4.Postawienie koszy na psie odchody, aby zachować estetykę miejsca wypoczynku
5.Ogrodzenie placu zabaw, aby dzieci były bezpieczne w bliskim sąsiedztwie jezioraNapiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Informacja została przesłana do lokalnej gazety „Echo Gmin Opolskich” (która ukaże się jednak dopiero w maju, ponieważ jest ona miesięcznikiem), a także została umieszczona na blogu (stronie) KMA oraz jego facebooku. Przekierowanie do tej relacji można znaleźć także na lokalnej stronie facebookowej "Dobrzeń jest Wielki".

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Nasze działania mają na celu zapewnienie aktywnego spędzania czasu i wypoczynku młodzieży oraz osobom dorosłym. Będziemy się starać o wsparcie władz gminy Dobrzeń Wielki w celu realizacji zaplanowanych przez nas inwestycji.

W budowie i organizacji planowanej promenady pomoże nam architekt krajobrazu p. Katarzyna Michalska, natomiast w pozyskaniu do tego potrzebnych pieniędzy specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych p. Beata Kostyk. Zorganizujemy także debatę, w której uczestniczyć będą zarówno przedstawiciele lokalnych władz, jak i "zwykli" mieszkańcy gminy. Na debacie, po zatwierdzeniu budowy promenady, dyskutować będziemy na temat jej wyglądu itp. (np. jaki będzie kolor chodnika, gdzie staną ławki).

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze