OCENA ZESPOŁU: 19PKT
Ocena cząstkowa: 4,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie przeprowadzono zgodnie z Przewodnikiem, nie miało ono jednak charakteru innowacyjnego. WNIOSKI W relacji konkretne wnioski wynikające z badania, lecz nie mają one charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. przygotowanie gry planszowej) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Pracę wyróżnia oryginalny pomysły na aktywizację społeczną (flashmob). Ponadto wskazano licznych sojuszników. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Jakich miejsc rozrywki potrzebuje młodzież w Pile?
Jakich miejsc rozrywki potrzebuje młodzież w Pile?

Celem naszego badania było zaplanowanie okolicy. W związku z tym wybrałyśmy się na pilski deptak, aby skonsultować to z mieszkańcami Piły. Zadawane pytania dotyczyły oczekiwań pilan wobec zagospodarowania przestrzeni publicznej dla młodzieży.

Celem naszego badania było zaplanowanie okolicy. W związku z tym wybrałyśmy się na pilski deptak, aby skonsultować to z mieszkańcami Piły. Zadawane pytania dotyczyły oczekiwań pilan wobec zagospodarowania przestrzeni publicznej dla młodzieży.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Najpierw opracowałyśmy plan na podstawie wytycznych znajdujących się w przewodniku. Zdecydowałyśmy się na wariant tradycyjny, ponieważ lubimy rysować. Przygotowałyśmy dwie mapy: 1 własnoręcznie a 2 otrzymałyśmy od UM Piły. Udało nam się również pozyskać darmowe materiały papiernicze od SU, z których wykonałyśmy wszystkie niezbędne pomoce. Następnie ułożyłyśmy pytania badawcze. Zabrałyśmy ze sobą aparat fotograficzny oraz kamerę, dzięki którym uwieczniłyśmy ankietowane osoby w trakcie wykonywanego zadania. 2 tyg. przed wyjściem wywiesiłyśmy również plakaty ogłaszające całą akcję. Na mieście rozdawałyśmy także ulotki zapraszające do udziału w naszym przedsięwzięciu. Przechodnie z chęcią opisywali nam miejsca w których lubią spacerować. Zdarzenie miało miejsce 14.03.15r. na pilskim deptaku. Z kolei 2 taka akcja odbyła się 31.03.15r. podczas szkolnego kiermaszu ozdób świątecznych, ponieważ w tym czasie odbywały się także zebrania z rodzicami.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze:
1. Jakich miejsc rozrywki potrzebuje młodzież w Pile?
2. Czy pilska młodzież lubi tańczyć?

Pytania zadawane uczestnikom:
1. Gdzie najczęściej udajecie się Państwo na spacery?
2. Co zmieniliby Państwo w Pile i dlaczego?
3. Czy w Pile są miejsca, w których można przyjemnie spędzić czas? Jeżeli tak, to jakie?
4. Czy uczęszczasz na jakieś zajęcia taneczne?
5. Czy chciałbyś/chciałabyś chodzić na lekcje tańca?

 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brały udział osoby napotkane na pilskim deptaku oraz rodzice uczniów z Gimnazjum nr 4 w Pile. Razem przepytałyśmy 60 osób. Ludzie, którzy mieli więcej czasu z chęcią odpowiadali nam na większą liczbę pytań, zaś ci którzy się spieszyli odpowiadali krótko i na temat. Podczas wykonywania zadania starałyśmy się w miarę możliwości proporcjonalnie dobrać uczestników, aby przeprowadzone badanie zaowocowało realnymi wynikami.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

WNIOSKI:
1. Ludzie udają się często na spacery do parku miejskiego.
2. Badani poprawiliby stan boisk osiedlowych, na których młodzież lubi spędzać czas.
3. Miejscami, które umilają czas młodzieży są siłownie na wolnym powietrzu.
4. Młodzież potrzebuje miejsc dydaktycznych tj. multibiblioteki.
5. Pilska młodzież pasjonuje się tańcem.
POMYSŁY:
1. Cykliczne zajęcia taneczne dla uczniów pilskich gimnazjów za darmo.
2. Maraton taneczny z darmowym wstępem dla młodzieży poniżej 18 roku życia.
3. Flash mob na pilskim deptaku.  
4. Rajd rowerowy oraz pieszy dla uczniów pilskich gimnazjów.
5. Osiedlowy turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka dla zainteresowanej młodzieży na które chcemy zaprosić kilku piłkarzy Lecha Poznań.
6. Petycja do Rady Miasta Piły w sprawie zwiększania liczby hot-spotów w naszej gminie. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski ogłosiłyśmy podczas miejskiej debaty pt. „Jakich miejsc rozrywki potrzebuje młodzież w Pile?”, która odbyła się 23.03.15r. o godz. 8:00 w naszej placówce oświatowej. Podczas tego spotkania uczestnicy mogli odnieść się do poczynionych obserwacji oraz zadawać pytania p. K. Sulimie. Poza tym, wszystkie pomysły zostały przedstawione nauczycielom na RP, uczniom na apelach i rodzicom na zebraniu RR. Wyniki naszej debaty zaprezentowano Radnym Rady Miasta Piły i Powiatu, przedstawicielom lokalnych mediów. Relacja z debaty została zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Mamy zamiar zorganizować lokalną kampanie społeczną na rzecz zagospodarowania przestrzeni publicznej młodym ludziom, których pasją jest sport. Chcemy zorganizować stałe warsztaty taneczne dla osób z całego miasta. Poczyniłyśmy już pierwsze kroki, ponieważ nawiązaliśmy współprace ze szkołą tańca MamboRico Latin Club, której instruktorzy przychodzą do naszej szkoły raz w tygodniu, aby poprowadzić takie zajęcia. Na dzień dzisiejszy nasza formacja liczy 35 osób w tym 10 z poza szkoły. Ponadto, jesteśmy już po wstępnych rozmowach ze sponsorem tytularnym Credo Futsal Piła w sprawie zorganizowania spotkania z wybranymi piłkarzami Lecha Poznań. Nawiązałyśmy również kontakt z pilskim PTTK oraz Panem Janem Balcerzakiem – zasłużonym pilskim cyklistą w celu zorganizowania młodzieżowego rajdu rowerowego. Jako uczennice klasy z innowacją filmową planujemy także zorganizować w naszej szkole wystawę ze zdjęciami Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Spełniałyśmy we dwie rolę pomysłodawców i częściowych realizatorów. Do naszych działań zaangażowałyśmy ucznió jak i pracowników naszej szkoły. 
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Dużym powodzeniem u nas cieszyły się warsztaty taneczne oraz flash mob. Młodzież z naszego gimnazjum była zachwycona tym pomysłem i pilnie angażowała się w tym przedsięwzięciu. 
Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety pomysł organizacji osiedlowego turnieju piłki nożnej nie wyszedł nam tak jak byśmy chciały. Brak chętnych oraz kiepskie warunki pogodowe zmusiły nas do odwołania tego pomysłu.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

W naszych działaniach pomagały nam poszczególne osoby z rady miasta, szkoła tańca zumby oraz pracownicy naszej szkoły. Te osoby pilnie pomagały nam w realizacji działań i czuwały nad tym, by wszystko zakończyło się pomyślnie.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Nasze działania zachęcały młodzież z naszej szkoły do spędzania miło czasu. Osoby te mogły nauczyć się tańczyć przez co rozwijać swoje pasje i talenty.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Plany, które pozostały nam do zrealizowania po tym terminie to m.in. rajd pieszy i rowerowy dla uczniów naszego gimnazjum. Młodzież w ten sposób spędzi przyjemnie czas na świeżym powietrzu w doborowym towarzystwie i nie będzie się nudzić po wystawieniu oscen.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze