OCENA ZESPOŁU: 10PKT
Ocena cząstkowa: 2,5PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie nie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi metody "spacer badawczy". Przedstawiono kilka wniosków z badania, wśród których znajdują się dwa pomysły na konkretne działania. Wnioski odpowiadają na pytania badawcze. Plan działania zawiera ciekawe propozycje, jednak nie wiadomo czy ich realizacją może zająć się młodzież (np. budowa skateparku, restauracja placu).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Jakiej przestrzeni potrzebuje Przysietnica?
Jakiej przestrzeni potrzebuje Przysietnica?

Badanie przeprowadziliśmy w celu  uświadomienia  młodzieży, że to od nich zależy jak nasza miejscowość  będzie się rozwijać  i że bez  ich inicjatywy nasze otoczenie nic nie osiągnie. 

 

Badanie przeprowadziliśmy w celu  uświadomienia  młodzieży, że to od nich zależy jak nasza miejscowość  będzie się rozwijać  i że bez  ich inicjatywy nasze otoczenie nic nie osiągnie. 

 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Projekt przygotowywaliśmy przez okres jednego tygodnia. Ustalaliśmy kiedy, gdzie i z jakim skutkiem będą zadawane pytania. Badanie nie bez przyczyny zorganizowaliśmy w okresie świąt wielkanocnych. Wolny czas od szkoły uczniowie poświęcają na wspólną zabawę i rozmowy. Nie baliśmy się że ktoś nie znajdzie dla nas czasu na przeprowadzenie tego  krótkiego aczkolwiek ważnego dla nas badania.   Postanowiliśmy więc odwiedzić ich w ich własnych domach i porozmawiać z nimi o naszej miejscowości. Badania odbywały się przez 2 dni tj. 03.04.2015- 04.04.2015. Rówieśnicy z chęcią i zapałem odpowiadali na nasze pytania . A na koniec pomogli nam sformułować wnioski.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Problemem badawczym było: Jakiej przestrzeni potrzebuje Przysietnica?
 Pytania były następujące:
Jakie miejsca najczęściej odwiedzasz w naszej miejscowości?

W jakich miejscach nie lubisz przebywać ?

Co zmieniłbyś w naszej miejscowości / Jakie miejsca byś zagospodarował i co proponujesz aby wybudować aby młodzież chętniej spędzała razem czas? 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W  badaniu udział brało dwadzieścia osób. Ze względu na krótki czas trwania filmu wzięło w nim udział tylko kilka wybranych osób. Nasze badanie przeprowadziliśmy wśród młodych ludzi, ponieważ doszliśmy do wniosku  że to oni są przyszłością naszej miejscowości. Dzięki ich wypowiedziom dowiedzieliśmy się czego nasza miejscowość potrzebuje aby rozwijać zainteresowania młodych pokoleń.  Udało nam się także poprosić o wypowiedź burmistrza naszej gminy Kazimierza Gizickiego  dzięki czemu uzyskaliśmy samorządowy obraz całej sytuacji. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Według przeprowadzonego badania najczęściej odwiedzanym miejscem jest boisko wielofunkcyjne, lecz niektóre osoby nie lubią na nim przebywać ze względu na otoczenie.
2.Dla większości badanych w Przysietnicy nie ma miejsca ,którego nie lubią odwiedzać.
3.Mimo posiadania przez gminę budynków lub placów, na których mogą powstać nowe miejsca spotkań, nie są one zagospodarowane.
4. Młodzi obywatele Przysietnicy najchętniej zagospodarowaliby te miejsca i wybudowaliby:
-Na miejscu starego boiska do siatkówki, które jest obecnie zasypywane tonami gruzów poprzez budowę kanalizacji, młodzież odrestaurowałby ten plac oraz wybudowała park ze skateparkiem.
- budynek obok boiska który obecnie jest wynajmowany, zamieniła by na siłownię lub świetlicę.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania jako pierwszym przedstawiliśmy młodzieży z naszej szkoły. O wynikach naszego badania dowiedział się również burmistrz. Potwierdził swoje stanowisko w tej sprawie i postara się uczynić pierwsze kroki, Przeszkadza w tym jednak budowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Na samym końcu o naszej ankiecie dowiedziało się grono pedagogiczne naszej szkoły oraz stowarzyszeniu mieszkańców Przysietnicy.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Aby nasze badania nie odeszły w niepamięć, pragniemy je przedstawić szerszemu gronu odbiorców. Postanowiliśmy dodać wnioski do gazetki szkolnej. Dzięki przestawieniu wniosków burmistrzowi daliśmy mu pomysły na nowe inwestycje dzięki czemu w najbliższych latach zostaną one zrealizowane. Przez nasze działania chcieliśmy zwrócić uwagę na problemy naszej młodzieży.  

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Komentarze