OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem, pytania badawcze są konkretne, zespół stworzył wydarzenie na portalu facebook w celu promocji badania. Wnioski mają postać konkretnych pomysłów na działanie. Plan działań jest dosyć ogólny, jednak zawiera realne pomysły na działania. Efekty badania zostały przedstawione szerszej grupie na konferencji, co jest dodatkową wartością pracy.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Jezioro Kikolskie pod lupą
Jezioro Kikolskie pod lupą

29.03.2015 r. o godz. 17:00 odbył się nasz spacer badawczy. Pogoda nam nie sprzyjała, jednak dążyłyśmy do wyznaczonego celu mimo wszystko, dlatego cieszymy się, że pogodzie stawili również czoła mieszkańcy Gminy Kikół i przyszli na nasze wydarzenie.

29.03.2015 r. o godz. 17:00 odbył się nasz spacer badawczy. Pogoda nam nie sprzyjała, jednak dążyłyśmy do wyznaczonego celu mimo wszystko, dlatego cieszymy się, że pogodzie stawili również czoła mieszkańcy Gminy Kikół i przyszli na nasze wydarzenie.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło Jeziora Kikolskiego. Spotkałyśmy się wcześniej na spacerze, podczas którego wyznaczyłyśmy trasę, zebrałyśmy informacje i dzięki temu później mogłyśmy ułożyć pytania badawcze oraz skonstruować karty badawcze i pytania naprowadzające. Wywiesiłyśmy ogłoszenia w Kikole, utworzyłyśmy wydarzenie na Facebooku. Nasz spacer zaczął się o godz. 17:00 29.03.15 r. Wszystkich zgromadzonych podzieliłyśmy na dwie grupy, wyjaśniłyśmy zasady i cel naszego spotkania oraz rozdałyśmy karty badawcze. Grupa pod naszym przewodnictwem przeszła nad jezioro. W międzyczasie zadawałyśmy pytania naprowadzające Obecni podążali wzdłuż terenu jeziora, jednocześnie odpowiadając na postawione pytania. Na jedną grupę składała się młodzież, a na drugą osoby dorosłe. Badanie zostało przeprowadzone, dzięki temu możemy wyciągnąć wnioski i wyznaczyć plan działania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze: Czy Jezioro Kikolskie jest funkcjonalne?
1 Grupa: młodzież
-Co ta placówka może zaoferować w celu relaksu i rozrywki?
-Czy Jezioro Kikolskie jest przyjazne i bezpieczne?
-Czy jest coś co można zmienić w tym miejscu?
2 Grupa: osoby dorosłe
-Czego mieszkańcy oczekują od danego miejsca?
-Czy Jezioro Kikolskie jest miejscem niezadbanym, problematycznym, czy wręcz przeciwnie?

-Czy jezioro wykorzystuje swoje atuty?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu udział wzięli:
-Uczniowie klasy III c PG w Kikole (27 osób) – są młodzi i inteligentni, znają odpowiedzi na nasze pytania.
-Użytkownicy Facebooka z wydarzenia ,,SDiM z Sarą i Natalią”(34 osoby) – z władnej inicjatywy chcą coś zmienić, dlatego biorą udział         w spacerze.
-Zebrani mieszkańcy Gminy Kikół na spacerze (19 osób; 9 dorosłych, 10 młodzieży) – na żywo obserwują i uczestniczą w początku procesu zmian na naszym spacerze.

-Uczestnicy konferencji (27 osób) – wpływowi i szanowani ludzie, ich pomoc, wsparcie i profesjonalizm są dla nas bezcenne.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. W przypadku kąpieli w naszym jeziorze nie ma osoby, która pilnowałaby bezpieczeństwa mieszkańców.->zatrudnienie ratowników.
2. Brak konkursów w dyscyplinach wodnych->promowanie potencjału Jeziora Kikolskiego, zwiększenie zainteresowania.
3. Jezioro można zaliczyć do sandaczowego typu rybackiego. Oprócz sandacza liczne są gatunki ryb np.: leszcz i szczupak.->rozmowa ze wszystkimi, uznającymi jezioro za mało atrakcyjne.
4. Jezioro Kikolskie cechuje się dużą podatnością na degradację.->całkowity zakaz zanieczyszczania wód ściekami; propozycja posadzenia roślin, które oczyszczają zbiorniki wodne np. rogatka sztywna (hamuje rozwój glonów).
5. Zlewnia Jeziora Kikolskiego zdominowana jest przez grunty orne, zajmujące ponad 90% jej powierzchni.->przeprowadzenie rekultywacji.
Jezioro Kikolskie posiada duży potencjał turystyczny. Wpływają na to czyste środowisko naturalne, korzystne położenie komunikacyjne oraz rekreacyjne możliwości wykorzystania zbiorników wody stojącej.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze wnioski zostały przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej na konferencji, w której udział wzięli m.in.: Dyrektor ZS w Kikole, Wicedyrektor ZS w Kikole, Wójt Gminy Kikół, Poseł na Sejm RP, Starosta Powiatu Lipnowskiego, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodnicząca Klubu Seniora ,,Jesienny Liść",  nauczycielka wychowania fizycznego w ZS           w Kikole, a także nauczyciel j. niemieckiego w ZS w Kikole. Każdy przybyły dostał kartkę na temat przeprowadzonych przez nas działań. Dodatkowo wyniki naszej pracy można było śledzić na naszym wydarzeniu na Facebooku i na Instagramie. Dodawałyśmy zdjęcia       i posty.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Nasze wnioski zostały przedstawione na konferencji, która odbyła się w marcu z udziałem władz samorządowych.
Nasz zespół zajął się przypadkiem stanu terenu Jeziora Kikolskiego. Planujemy:
-za pośrednictwem Wójta Gminy Kikół, zamontować kamery wokół terenu jeziora w Kikole, dzięki którym mieszkańcy dwa razy się zastanowią, zanim wyrzucą śmieci w inne miejsce, niż kosze.
-poprzez straż gminy nanosić kary na osoby nie przestrzegające prawa, które mówi o tym, że śmieci należy wyrzucać do kosza
- razem z uczniami ZS w Kikole sprzątać teren wokół jeziora podczas akcji ,,Sprzątanie Świata” oraz ,,Dnia Ziemi” odbywających się każdego roku w naszej szkole.

Naszym zdaniem w przyszłości można by zagospodarować teren parku nad Jeziorem w Kikole.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Na podstawie naszych wniosków zorganizowałyśmy lekcję biologiczną, a także akcję ,,Sprzątania świata". W działaniach uczestniczyli mieszkańcy Gminy Kikół, w tym nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Kikole.
 
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Jesteśmy dumne, że mimo trudności, jakie nas spotkały (np. zła pogoda), wytrwałyśmy i zostałyśmy posłankami XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Teraz już wiemy, że aby coś się udało, trzeba dążyć do wyznaczonego celu i nie zważać na napotykające problemy. 
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie narzekamy, jesteśmy bardzo zadowolone. Uważamy, że to, co chciałyśmy osiągnąć, udało się. Może nie wszystko na 100%, ale jesteśmy z siebie dumne.

 
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

SOJUSZNICY:
-Uczniowie klasy III c Publicznego Gimnazjum w Kikole; pomagali nam w sprawach organizacyjnych, a także wspierali nas.
-Dyrektor Zespołu Szkół w Kikole; udostępnienie sali na lekcję biologiczną.
PARTNERZY:
-Nauczyciele Zespołu Szkół w Kikole; chętnie włączyli się w akcję ,,Sprzątania świata".
SPONSORZY:
-Zespół Szkół w Kikole; zakupienie worków i rękawiczek na akcję ,,Sprzątania świata".
 
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Lekcja biologiczna, a także akcja ,,Sprzątanie świata" były otwarte dla wszystkich mieszkańców Gminy Kikół. Każdy, kto znalazł czas, zaszczycił nas swoją obecnością i pomógł najlepiej, jak tylko potrafił.


 
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Na pewno nie zakończymy naszych działań w maju 2015 roku. Będziemy zachęcały młodszych kolegów i koleżanki do realizowania naszych zadań, każdego roku. Chcemy, żeby nasze działania nie były jednorazowe.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze