OCENA ZESPOŁU: 19PKT
Ocena cząstkowa: 4,75PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone w formie opisanej w przewodniku, w czasie spaceru wykorzystano karty badawcze. Większość wniosków jest dosyć ogólna, tylko część z nich ma postać konkretnych działań. Plan działań jest dosyć ogólny, ale realny do wykonania. Za szczególną wartość pracy należy uznać organizację konferencji, na której przedstawiono wyniki badania. Świetnie, że nie przeszkodziła Wam zła pogoda.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Kikół-Tu się nie śpi
Kikół-Tu się nie śpi

Kikół tu się nie śpi-30 marca odbył się spacer z mieszkańcami Kikoła w celu oceny miejsc i propozycji zmian. Po zebraniu informacji, zorganizowaliśmy spotkanie z władzami naszej miejscowości z którą uzgodniliśmy realizację naszych pomysłów!

Kikół tu się nie śpi-30 marca odbył się spacer z mieszkańcami Kikoła w celu oceny miejsc i propozycji zmian. Po zebraniu informacji, zorganizowaliśmy spotkanie z władzami naszej miejscowości z którą uzgodniliśmy realizację naszych pomysłów!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie zostało przeprowadzone w poniedziałek 30.03.15, ogłoszenia zostały rozwieszone dwa dni wcześniej.Pierwszego dnia naszej działalności przeszliśmy trasę spaceru i zaprojektowaliśmy dwie trasy trudną i łatwą, zrobiliśmy do nich mapki i pytania badawcze. Spacer badawczy zaczął się z lekkim opóźnieniem z powodu deszczu. W końcu podzieliliśmy uczestników na dwie grupy jedna składająca się z osób starszych i młodzieży która liczyła 27 osób i druga na którą składała się głównie młodzieży, grupa ta liczyła 30 osób i szła trudniejszą trasą. Każda miała 2 przewodników i 2 opiekunów. W trakcie spaceru zadawaliśmy pytania naprowadzające. Przeprowadziliśmy dwa wywiady na temat punktów orientacyjnych. Nasz spacer zakończyliśmy przy jeziorze, podziękowaliśmy uczestnikom za przybycie i zebraliśmy pisemne odpowiedzi na nasze pytania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Dlaczego wybrałbyś kompleks boisk przy ul. Targowej w Kikole jako miejsce wypoczynku?
a)Wymień plusy tego obiektu
b)Czego ci tam brakuje,co jest zbędne?
Czy boiska spełniają wymagania współczesnej młodzieży?
a)Jakie wymagania ma młodzież względem obiektów sportowo-rekreacyjnych tego typu?
W jakim stopniu skwerek spełnia swoją rolę edukacyjno-wychowawczą w życiu Kikolskiej młodzieży?
b)Co byś zaproponował, aby skwerek był bardziej atrakcyjny i wartościowy dla młodych ludzi?
Czy kikolska infrastruktura sprzyja rozwojowi zainteresowania sportem, pozwala na rozwijanie pasji?
a)Co w niej jest pozytywne?
b) Co w niej jest do poprawy?
Jak można wykorzystać jezioro,w którym nie można się kąpać?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 23 osoby w tym: Mieszkańcy Kikoła ze wszystkich grup wiekowych, Władza naszej wsi, nauczyciele, miejscowe media. Uczestnicy spaceru poruszali ważne zagadnienia związane i poprawą miejsc sport i rekreacji jak również chwalili dobrze wykonane inwestycje które służą mieszkańcom do wypoczynku, grupa nauczycieli dostrzegła również potrzebę uświadomienia młodzieży o dbanie tych obiektów.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Boisko przy ul.Kasztelańskiej potrzebuje natychmiastowej rewitalizacji.
3. Kompleks boisk przy ul.Targowej spełnia swoją funkcje i jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc prze młodzież z naszej miejscowości.
5. Aby mieszkańcy byli świadomi że wszystkie publiczne obiekty to nasze wspólne dobro potrzeba przeprowadzić kampanie informacyjną przeciw wandalizmowi i zaśmiecaniu tych obiektów.
6. W naszej miejscowości brakuje dróg rowerowych.
7. Możemy pochwalić się promocją naszego miasteczka poprzez organizowanie różnych festiwali i imprez jedną z takich jest festiwal piosenki ranczerskiej "Wilkowyjce" który transmituje TVP.
8. Jezioro Kikolskie znajduje się w pobliżu wielu innych jezior dzięki temu można wykopać kanał który połączył by inne jeziora ze sobą. Wtedy można byłoby uprawiać różne sporty wodne i organizować różne imprezy i mistrzostwa sportów wodnych.

9. Miejsca użytku publicznego został zbudowane z sposób profesjonalny i dokładny.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wszystkie zebrane informacje i wnioski przedstawiliśmy miejscowej władzy, mediom oraz przedstawicieli różnych organizacji,którzy zrzeszają Kikolaków do różnych przedsięwzięć.Na zorganizowaną konferencję zaprosiliśmy posła sejmu RP Zbigniewa Sosnowskiego, Starostę Lipnowskiego, Wójta Gminy Kikół, Ks. Prefekta z Parafii Kikół, przewodniczący GKRPA, przewodniczącą Klubu Seniora oraz nauczycieli z naszej szkoły. Zebrane materiały udostępniliśmy w formie papierowej i elektronicznej na tablicy interaktywnej. Zadawaliśmy również pytania i sugestie zaproszonym gościom. Nasze badanie ogłosiliśmy także na facebook, vimeo oraz na tablicach informacyjnych w Kikole.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Chcemy stworzyć kampanie informacyjną która uświadomi mieszkańcom o realizowaniu swojego czasu wolnego poza domem i dbania publiczne obiekty na których każdy może spędzić czas. Będziemy organizować spotkania i poruszać problemy i zalety omawianych miejsc i zachęcać do wypoczynku w ich obszarach.
Chcemy zlikwidować szamba, które ujście mają w Jeziorze, które jest od tego zanieczyszczone i nie można się w nim kąpać.

Chcemy zorganizować mecz w piłkę nożną, koszykówkę, tennis'a i zachęcić mieszkańców do uprawiania tych oraz innych sportów.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Zorganizowaliśmy kampanię informacyjną o zaśmiecaniu i doprowadzaniu nielegalnie szamba do naszego jeziora uwieńczeniem tej akcji było spotkanie z mieszkańcami gdzie przedstawili swoje zdanie na ten temat oraz zachęciliśmy ich do wspólnego działania dla naszej miejscowości. Odbył się również rajd rowerowy który przebiegał przez miejsca wypoczynku naszych mieszkańców. Na koniec przygotowaliśmy mecz piłki halowej który zintegrował i zachęcił do aktywnego wypoczynku.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym sukcesem była rozmowa z mieszkańcami poznaliśmy ich zdanie na temat miejsc wypoczynku i rekreacji. Zintegrowaliśmy mieszkańców i spędziliśmy z nimi miło czas. Zachęciliśmy do aktywnego wypoczynku, jazdy rowerem,biegania ponieważ w naszej miejscowości jest zbudowany kompleks sportowy, trasy rowerowe oraz biegowe. Zorganizowaliśmy rajd przez co mieszkańcy bardziej zbliżyli się do naszej akcji i wsparli nas opowiadając swoje koncepcje i plany.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie chcieliśmy realizować wielkich przedsięwzięć i planów. Postawiliśmy na rozmowę i zabawę. Zakładaliśmy palny które są realne i które możemy zorganizować dlatego wszystko nam się udało na nawet więcej.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Gok- udostępnienie sali do spotkania z mieszkańcami
Starostwo Powiatowe- nagłośnienie naszej akcji i objęcie patronatu nad naszymi działaniami
Straż pożarna- czuwanie nad bezpieczeństwem rajdu
Pairus- druk i ulotki informacyjne
Parafia Kikół-nagłośnienie naszych działań i zachęcanie do wzięcia udziału w naszych spotkaniach
Nauczyciele- pomoc w zorganizowaniu meczy i spotkań
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Nasze działania zachęciły mieszkańców do jazdy na rowerze, biegania i gry na kompleksie sportowym. Mieszkańcy chętnie wzięli udział w sprzątaniu miejscowego jeziora. Zostały wyeliminowany nielegalne szamba i zbudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ludność Kikoła miło spędzała między sobą czas i zintegrowała się, taki właśnie był nasz cel.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Oczywiście nasza praca się nie kończy. Nadal chcemy spotykać się z mieszkańcami ponieważ wiemy że dialog jest najważniejszy poza tym wśród miejscowej ludności bardzo spodobała się idea organizowania meczy i rajdów w którym możemy łączyć naszą pracę i przyjemność.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze