OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi z Przewodnika, lecz nie miało ono charakteru innowacyjnego. WNIOSKI Przedstawiono konkretne propozycje działań, lecz zabrakło przedstawienia wniosków z badania. PLAN DZIAŁAŃ Plan działań jest konkretny, lecz nie opisano go szczegółowo (np. nie uwzględniono terminów realizacji poszczególnych działań). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się od innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem i pomysłowością, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Klub młodzieżowy – najlepsze miejsce do spędzania wolnego czasu
Klub młodzieżowy – najlepsze miejsce do spędzania wolnego czasu

Po szkole młodzież idzie do domu i siada przed komputerem lub telewizorem tracąc czas. Chcemy to zmienić i zorganizować w Pile Klub Młodzieżowy, gdyż nie wszystkie obszary zainteresowań młodych ludzi są w stanie zaspokoić RCK, MDK i boiska szkolne.

Po szkole młodzież idzie do domu i siada przed komputerem lub telewizorem tracąc czas. Chcemy to zmienić i zorganizować w Pile Klub Młodzieżowy, gdyż nie wszystkie obszary zainteresowań młodych ludzi są w stanie zaspokoić RCK, MDK i boiska szkolne.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Żeby dowiedzieć się co myślą pilanie o naszym pomyśle postanowiliśmy przeprowadzić badanie Telewizja Przyjechała. Najpierw przygotowaliśmy pytania badawcze i poszukaliśmy sojuszników. Udaliśmy się do jednej z największych w Pile galerii handlowych VIVO (w której znajduje się oblegany przez młodzież salon gier) i uzyskaliśmy zgodę na rozstawienie studia i przeprowadzenie nagrań. Następnie przygotowaliśmy plakaty informujące o miejscu i terminie przeprowadzenia badania. Poprosiliśmy też agencję reklamową o wydrukowanie zaprojektowanych przez nas ulotek. 20.03.15r. zaopatrzeni w wykonany przez nas telewizor, kamerę, aparat, mikrofon i transparenty wyruszyliśmy na podbój miasta. Na miejscu rozstawiliśmy nasze studio i rozdawaliśmy klientom ulotki zachęcając do udzielenia odpowiedzi na pytania. Drugą część badania przeprowadziliśmy na ulicy Śródmiejskiej, na tzw. Deptaku. W obu miejscach mieszkańcy wyczerpująco odpowiadali na zadane im pytania. Nie wszyscy zgadzali się na nagrywanie.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Nasze pytanie badawcze brzmiało:
Czy w Pile powinien powstać klub młodzieżowy?
Pytania zadane uczestnikom badania:
- Pytania dla osób dorosłych:

Co według Pani/Pana młodzież może robić po szkole?
Czy dobrym pomysłem jest stworzenie w Pile klubu młodzieżowego?
Co młodzież mogłaby robić w takim klubie?
- Pytania dla dzieci i młodzieży:
Co jako młodzież możecie robić po szkole?
Czy dobrym pomysłem jest stworzenie w Pile klubu młodzieżowego?
Co moglibyście robić w takim klubie?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 40 osób. Nasze pytania kierowaliśmy do wszystkich mieszkańców Piły, żeby wiek naszej grupy badawczej był jak najbardziej zróżnicowany. Uznaliśmy, że dzieci i młodzież najlepiej orientują się w tym, co mogą robić w mieście po szkole, aby miło spędzić wolny czas. Pytaliśmy również dorosłych, aby dowiedzieć się jakie mają w tej kwestii zdanie, gdyż z doświadczenia wiemy, że rodzice i dziadkowie też mają dużo do powiedzenia na ten temat.
Generalnie w badaniu wzięli udział klienci Galerii VIVO, przechodnie z placu na ulicy Śródmiejskiej (tzw. Deptaku) oraz kilku uczniów i uczennic z naszej szkoły.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski z badania
1.Większość pilan uważa, że młodzież może
uprawiać sport, korzystać ze świeżego powietrza i zajmować się swoim hobby

2.Wiele osób uważa, że młodzi nie mają w Pile co robić i tyle samo nie wie co można tu robić
3.Najmniej uważa, że mogą pomagać starszym, korzystać z Aquaparku i skateparku oraz spotykać się ze znajomymi
4.Pilanie uznali, że w mieście powinien powstać Klub Młodzieżowy. Według naszych badań mieszkańcy uważają, że w mieście nie ma miejsc, w których młodzi ludzie mogliby spędzić mile czas po szkole, ze swoimi rówieśnikami
Pomysły
1.Klub młodzieżowy mógłby zaistnieć w nowo powstającej miejskiej Mediatece lub miejscu wskazanym przez Władze Miasta.
2.W trakcie badania padło mnóstwo propozycji zajęć w takim klubie. Oto niektóre z nich:
- Wszelkiego rodzaju gry (planszowe, szachy, itp.)
- Odrabianie lekcji
- Zajęcia artystyczne i przyrodnicze
- Odkrywanie talentów
- Zajęcia kształtujące: nauka języków obcych, informatyka
- Warsztaty teatralne i dziennikarskie
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania przedstawiliśmy w postaci prezentacji multimedialnej na debacie pt.„Czy w centrum Piły powinien powstać klub młodzieżowy?”, która odbyła się 24.03.15r. o g.12 w Gimnazjum nr 4 w Pile. Następnie odbyły się społeczne konsultacje, na których każdy ze zgromadzonych mógł wyrazić swoją opinię w przedstawionej sprawie i zadawać pytania Radnym Miasta Piły: p. J.W.Bogusławskiemu i p. B.Ł.Pardzie. Relacje z naszych działań przedstawiliśmy również rodzicom na zebraniach, nauczycielom na radzie ped., uczniom naszej szkoły oraz w lokalnej prasie. Poza tym, informacja o naszych inicjatywach została zamieszczona na stronie internetowej szkoły, a także na blogu p. J.W.Bogusławskiego.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

- Zaproponujemy Prezydentowi Miasta Piły oraz Radzie Miasta Piły zorganizowanie konsultacji społecznych wśród młodzieży szkolnej, w sprawie utworzenia i działania klubu.
- Mamy zamiar przekazać pomysł na stworzenie Klubu Młodzieżowego Radzie Młodych, która powstaje przy Prezydencie Miasta Piły.
- Zaproponujemy również, żeby ów klub powstał w pilskiej Mediatece, która ma zostać zbudowana w centrum miasta.
- Skontaktujemy się z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami, aby wnioskować o włączenie się w nasze działania oraz o przygotowanie propozycji zajęć, które mogliby zorganizować w klubie.
- Sami chętnie podejmiemy się organizacji wielu ciekawych zajęć w takim klubie, jak na przykład turnieje gier planszowych.
- Chcemy również utworzyć stronę internetową, na której zamieszczane będą aktualne informacje na temat funkcjonowania klubu oraz organizowanych tam zajęć.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Swoje działania zaczęliśmy tuż po przeprowadzeniu badań do naszej relacji na temat "Czy w Pile powinien powstać klub młodzieżowy?", gdzie badaliśmy jak młodzież może spędzać wolny czas po szkole. Wyniki naszych badań, na temat zagospodarowania czasu młodych, przedstawiliśmy wtedy w formie prezentacji dwóm przedstawicielom Rady Miasta: Panu Błażejowi Łukaszowi Pardzie oraz Panu Jackowi Wojciechowi Bogusławskiemu.
Na podstawie wniosków z naszych badań skontaktowaliśmy się z przedstawicielką Rady Młodych utworzonej przy Prezydencie Miasta Piły. Pomysł stworzenia w Pile Klubu Młodzieżowego przekazaliśmy Emilii Szymańskiej oraz zaproponowaliśmy, aby ów klub powstał w nowo powstającej pilskiej Mediatece, która ma zostać zbudowana w centrum miasta.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym największym sukcesem do tej pory było przekazanie naszych planów Radzie Młodych, która ma możliwość bezpośredniej rozmowy z Prezydentem Miasta Piły, a z uwagi na to, że wybraliśmy sobie do realizacji bardzo trudne zadanie nie mamy zbyt wielu innych sukcesów.
Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety nie udało nam się spotkać z Prezydentem Miasta Piły, ponieważ jego godziny przyjmowania interesantów pokrywały się z godzinami naszych zajęć w szkole.
Nie udało nam się również zorganizować żadnych ciekawych zajęć w takim klubie, ponieważ ów klub jeszcze nie powstał. Z tego samego powodu nie utworzyliśmy strony internetowej, na której zamieszczane miały być aktualne informacje na temat funkcjonowania klubu oraz organizowanych tam zajęć.
Nierealne było też przygotowanie zajęć przez lokalne stowarzyszenia i fundacje w nieistniejącym jeszcze klubie.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Sprzyjali nam:
- Emilia Szymańska - przedstawicielka Gimnazjum nr 4 w Radzie Młodych działającej przy Prezydencie Miasta Piły
- Pan Mateusz Pazdej - opiekun szkolnego Klubu Debat Vendetta i Samorządu Uczniowskiego oraz doktorant na WNPiD UAM
- Dyrekcja
- Grono Pedagogiczne
- Rada Rodziców
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W prezentacji wyników naszych badań przedstawicielom Rady Miasta Piły, brali udział dyrekcja, nauczyciele oraz młodzież z Gimnazjum nr 4 w Pile im. Ignacego Jana Paderewskiego. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu i dostała możliwość wyrażenia swojego zdania na ten temat.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

W najbliższym możliwym terminie postaramy się skontaktować z Prezydentem Miasta Piły i przedstawić mu nasz plan. Ponadto zaproponujemy  zorganizowanie konsultacji społecznych wśród młodzieży szkolnej, w sprawie utworzenia i działania klubu.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze