OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie przeprowadzono zgodnie z Przewodnikiem, nie miało ono jednak charakteru innowacyjnego. WNIOSKI Wnioski są konkretne i oparte na badaniu, lecz dla sprawdzającego nie jest zrozumiałe, na podstawie czego zaproponowane zostały pomysły – nie mają one jakiegokolwiek poparcia w zapisanych wnioskach, co znacząco obniża jakość tego elementu relacji. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. ozdoba ścian muralami) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się spośród innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

KOSMOPOLITYCZNA PIŁA
KOSMOPOLITYCZNA PIŁA

Wybrałyśmy badanie pt. „Zaplanujcie okolicę”, które przeprowadziłyśmy 14.03 i 2.04 przed Galerią VIVO, aby udowodnić, że pilska przestrzeń publiczna charakteryzuje się ogromnym potencjałem co przyniosło nieoczekiwane rezultaty.

Wybrałyśmy badanie pt. „Zaplanujcie okolicę”, które przeprowadziłyśmy 14.03 i 2.04 przed Galerią VIVO, aby udowodnić, że pilska przestrzeń publiczna charakteryzuje się ogromnym potencjałem co przyniosło nieoczekiwane rezultaty.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Wszystko rozpoczęło się od przygotowania szczegółowego planu, podziału obowiązków oraz nagłośnienia naszej akcji w postaci rozwieszenia plakatów, rozdania ulotek i zrobienia eventu na Facebooku. Natomiast samo gromadzenie materiałów do wykonania naszego zadania miało miejsce 14 marca i 2 kwietnia 2015 roku przed galerią handlową VIVO. Głównym zadaniem badanych było oznaczenie na mapie kolorem zielonym najczęściej odwiedzane miejsca w naszym mieście a czerwonym najrzadziej. W tym celu przygotowałyśmy plakat przedstawiający mapę Piły. Aby udokumentować nasze zadanie zorganizowałyśmy sobie kamerę oraz aparat cyfrowy. Respondenci chętnie odpowiadali na nasze pytania. Podczas akcji rozmawiałyśmy również w języku angielskim.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
1. Jakie miejsca w Pile są najbardziej popularne?
2. Jakie miejsca w Pile są najmniej popularne?
3. W jakich miejscach najczęściej przebywają pilanie?
Pytania zadawane uczestnikom:
1. Gdzie lubisz spędzać czas wolny po szkole?
2. Które miejsca w Pile najszybciej się rozwijają?
3. W jakich miejscach Piły można porozmawiać w języku obcym?
4. Jakie miejsca w Pile powinny zostać zrewitalizowane?
5. Które miejsca Państwa zdaniem wymagają naprawy?
6. W których miejscach Piły boją się Państwo spacerować po zmroku?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszej inicjatywie wzięło udział 40 osób. Przebadani zostali nie tylko mieszkańcy naszego miasta ale także studenci zagranicznych uniwersytetów przebywający na wymienianie studenckiej na pilskich uczelniach. Zastosowałyśmy powyższy zabieg, aby nasze badania miały szerszy wymiar oraz więcej obiektywnych wypowiedzi, ponieważ lokalni mieszkańcy mogli odpowiadać po prostu poprawnie politycznie w myśl powiedzenia „Każdy swoje chwali” lub najzwyczajniej nie mieć do niczego porównania. Zaprosiłyśmy również do badania ludzi z różnych grup wiekowych, żeby wychwycić tzw. różnice pokoleniowe.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

WNIOSKI:
1. Piła staje się miastem akademickim.
2. Pilskie galerie handlowe oraz liczne markety oferują wiele miejsc pracy dla studentów.
3. W wolnej chwili mieszkańcy mogą wybrać się na spacer do Parku Miejskiego lub na Wyspę.
4. Warto mieszkać w Pile z powodów estetycznych, ponieważ budowane są tu nowoczesne budynki oraz mają miejsce rewitalizacje tych zabytkowych.
5. Generalnie ankietowani twierdzą, że niebezpiecznie jest spacerować po zmroku na ul. O.M.Kolbe i Walki Młodych.
POMYSŁY:
1. Wraz z Dyrekcją oraz SU Gimnazjum nr 4 chcemy zorganizować wymianę uczniowską z jedną z brytyjskich szkół. Do opracowania tego projektu został już powołany specjalny zespół.
2. Jeden z nauczycieli wyraził już zgodę prowadzenia nieodpłatnych zajęć z języka angielskiego.
3. W naszej szkole powstanie nowa klasa o profilu humanistycznym, która przez kolejne 3 lata będzie stale współpracować z CEO.
4. Akcja sadzenia drzewek na pilskiej Wyspie.
5. Udział w ogólnopolskim konkursie „Podwórko NIVEA”!
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki ogłosiłyśmy podczas miejskiej debaty pt. „Najbardziej i najmniej popularne miejsca w Pile”, która wydarzyła się 23.03.2015 roku o godz. 12:00 w bibliotece szkolnej. Po jej zakończeniu odbyły się konsultacje społeczne podczas, których każdy z obecnych mógł dowolnie odnieść się do tematu lub zadawać pytania p. R. Małeckiemu. Informacja o naszych działaniach przekazana została także do Rady Powiatu i Miasta Piły oraz do lokalnych mediów. Natomiast na poziomie naszej szkoły nauczycielom na radzie pedagogicznej, rodzicom na zebraniach oraz uczniom na apelach.  

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Chcemy zaangażować następujące podmioty:
1. Rada Powiatu
2. Rada Miasta
3. WNPiD UAM w Poznaniu
4. PWSZ w Pile
5. WSG (dawna WSB)
6. Szkoła Języków Obcych Accent Plus w Pile.
7. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
8. Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej
Obecnie opracowujemy już plan miejskiej wymiany uczniowskiej z miastami partnerskimi, której chciałybyśmy zostać koordynatorkami. Mamy zamiar zintegrować uczniów z zagranicy z miejscowymi, aby stali się bardziej światowi. Chciałybyśmy pokazać naszym gościom piękno Piły co byłoby wspaniałą promocją miasta. Złożymy petycję do Rady Miasta, aby wydała nam pozwolenie na ozdobienie wybranych ścian kamienic na ul. O.M.Kolbe i Walki Młodych pamiątkowymi muralami

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze