OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „spaceru badawczego” – nie przeprowadzono spaceru, lecz ankiety i wywiady. Przypominamy, że to badani mieli przejść wytyczoną trasą i podczas niej dokonać obserwacji, której wyniki zapisaliby na kartach odpowiedzi. WNIOSKI Wnioski są konkretne i na temat, nie mają jednak charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. odrestaurowanie przystanku) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych wartością merytoryczną czy innowacyjnością. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem i pomysłowością, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Kowale to też Wrocław!
Kowale to też Wrocław!

Postanowiłyśmy zająć się problemem mieszkańców jednej z dzielnic Wrocławia-Kowal. Cierpią oni z powodu braku chodników czy kursującej co 45 minut tylko jednej linii autobusowej. A przecież Kowale to też Wrocław!

Postanowiłyśmy zająć się problemem mieszkańców jednej z dzielnic Wrocławia-Kowal. Cierpią oni z powodu braku chodników czy kursującej co 45 minut tylko jednej linii autobusowej. A przecież Kowale to też Wrocław!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przeprowadziłyśmy badanie,które dotyczyło jednej z wrocławskich dzielnic–Kowal. Na podstawie obserwacji rejonu sporządziłyśmy ankietę dla jego mieszkańców.Szczególnie skupiłyśmy się na opinii młodzieży,gdyż uważamy,że cierpi ona najbardziej na nieprzystosowaniu dzielnicy do norm Wrocławia.Zaplanowane działanie odbyło się w kowalskim parku w niedzielne popołudnie(29.03.2015). Zdecydowałyśmy się na spotkanie w dzień wolny od pracy ze względu na ogromną ilość tirów i autobusów przemysłowych przemieszczających się ulicami Kowal w dni powszednie.Uniemożliwiają one bowiem swobodne poruszanie się po poboczach.Mieszkańcy skrupulatnie wypełnili ankiety i podzielili się z nami pomysłami na polepszenie sytuacji swojego rejonu.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Oto kilka pytań, które widniały na naszym formularzu:
-Czy jesteś zadowolony z komunikacji miejskiej w swojej dzielnicy?
-Czy satysfakcjonuje Cię fakt, że na Kowale kursuje tylko jedna linia autobusowa co 45 minut?
-Czy uważasz, że rejon jest przystosowany do potrzeb pieszych i rowerzystów? 
-Czy jesteś zadowolony ze znikomej ilości przejść dla pieszych?
-Czy uważasz, że rejon jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych?
-Dostrzegasz negatywne skutki przemieszczania się tirów ulicami Kowal?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Pytania zadałyśmy grupie 25 osób w różnych przedziałach wiekowych:
-4 osoby starsze
-9 dorosłych
-2 niepełnosprawnych
-10 nastolatków
 
Postawiłyśmy na opinię mieszkańców, gdyż oni najlepiej znają problematykę dzielnicy.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski wyciągnięte z obserwacji Kowal i rozmowy z ich mieszkańcami:
-brak chodników
-śladowe ilości przejść dla pieszych
-tylko jedna linia autobusowa, która kursuje co 45 minut
-zerwane studzienki kanalizacyjne
-zanieczyszczone rowy
-szpecące graffiti na przystanku autobusowym
-wysokie krawężniki, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 
 
Pomysły na działania:
-restauracja przystanku, zamalowanie graffiti
-usprawnienie komunikacji miejskiej
-zwrócenie się do MPWiK z prośbą o naprawienie studzienek kanalizacyjnych
-akcja sprzątania dzielnicy
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania przedstawiliśmy mieszkańcom Kowal 31.03.2015 w budynku Świetlicy środowiskowej Kowale.Na spotkaniu stawiło się 28 osób.Swoją obecnością zaszczycili nas członkowie Rady Osiedla Kowale oraz uczestnicy niedzielnej ankiety.Kartkę z pomysłami na konkretne działania na terenie Kowal wywiesiłyśmy na tablicy ogłoszeń,na którą mieszkańcy spoglądają codziennie.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wraz z mieszkańcami rejonu postanowiłyśmy zorganizować akcję sprzątania dzielnicy. Pragniemy także wspólnymi siłami odrestaurować przystanek autobusowy i zamalować widniejące na nim graffiti. Zależy nam również na uatrakcyjnieniu wolnego czau dzieciom i młodzieży, z którymi podczas spotkań złapałyśmy bardzo dobry kontakt. Chciałybyśmy zwrócić się do MPWiK z prośbą o naprawienie studzienek kanalizacyjnych, gdyż są one odkryte, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze