OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Sposób realizacji zadania odbiega od opisu przedstawionego w „Przewodniku”. Jako główne metody badawcze wykorzystano ankietę i wywiad. Zadanie straciło swój animacyjny charakter. Nie określono pytania badawczego, a jedynie zadawane pytania. Badanie zakończyło się sformułowaniem kilku wniosków, w tym co najmniej dwa stanowią postać konkretnego pomysłu na działanie. Nie przedstawiono oceny stanu faktycznego. Przedstawiony plan działania ma formę upowszechniania wniosków, a nie próbę rozwiązania opisanego problemu. Nie określono ram czasowych, ani sposobu zaangażowania młodzieży. Sposób wykonania makiety zasługuje na uznanie. Życzymy powodzenia i sukcesów w realizacji lokalnych inicjatyw!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

"Książęca matematyka - jako powód, żeby coś zmienić."
"Książęca matematyka - jako powód, żeby coś zmienić."

W naszej "samorządowej" inicjatywie postanowiłyśmy zająć się parkiem przy ul. Banacha i Wazów. Przeprowadziłyśmy badanie, z którego wynikło, że park jest miejscem często odwiedzanym, jednak nie spełnia oczekiwań mieszkańców. 

W naszej "samorządowej" inicjatywie postanowiłyśmy zająć się parkiem przy ul. Banacha i Wazów. Przeprowadziłyśmy badanie, z którego wynikło, że park jest miejscem często odwiedzanym, jednak nie spełnia oczekiwań mieszkańców. 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przed rozpoczęciem badania postanowiłyśmy zobaczyć "na czym stoimy". Zauważyłyśmy, że pomimo iż park ma dużą powierzchnie jest zagospodarowany w małej części. Zauważyli to także mieszkańcy, kiedy odpowiadali na nasze pytania.

Badanie zostało przeprowadzone dnia 2 kwietnia i odbyło się na terenie parku. Oprócz ulotek informujących o przedsięwzięciu, uświadamiałyśmy Słupszczan drogą komunikacji, czyli np. poprzez e-mail czy rozmowę. Na pytania odpowiadały osoby w różnym wieku, więc różniły się też ich pomysły dot. zmian w parku. Spotkałyśmy się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców osiedla. Napotkane osoby chętnie odpowiadały na pytania zawarte w ankiecie oraz zadawane przez nas. Dodawali też coś od siebie i opowiadali o problemach i możliwościach jakie widzą.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czego Mieszkańcy/Mieszkanki oczekują od tego miejsca ? :
- Czego tutaj brakuje, a co warto by było zachować z rzeczy już obecnych?
- Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w parku po zmroku? 
- Czy dużo wolnego czasu Pan/Pani spędza w tym parku?
- Jakiej przestrzeni potrzebuje w tym parku grupa: dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i starszych? 

- Czy po pojawieniu się w parku miejsc/urządzeń takich jak siłownia na wolnym powietrzu czy miejsc na piknik, chętniej spedzał(a)by Pan/Pani tutaj czas?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu wzięło udział 46 osób, w tym: 20 w przedziale ponad 25 lat, 16 w przedziale 12 - 25 lat i 10 w przedziale do 12 lat. 
Byli to mieszkańcy najbliższej okolicy, ponieważ to właśnie ich dotyczy problem tego parku. 

Podzieliłyśmy ich na grupy wiekowe, aby dowiedzieć się jakiej organizacji przestrzeni przedstawiciele danej grupy oczekują w kontekście swoich potrzeb. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Obecny stan rzeczy, choć nie najgorszy, nie zachęca mieszkańców do tego, by wspólnie z innymi spędzać tam swój wolny czas. 
Mieszkańcy zaproponowali nam wiele rozwiązań takich jak m.in.: 
- plac zabaw dla dzieci,
- altankę wraz z wyznaczonym miejscem na ognisko i piknik,
- wolnostojącą siłownię na powietrzu, 
- przynajmniej 2 stoły do gry w szachy, warcaby ( stu-polowe ) , bądź też inne gry planszowe,
Do tego chciałybyśmy, aby panował w nim porządek i dlatego umieścimy tam dużą ilość koszy na śmieci, których naszym zdaniem brakuje. 

Po wstępnym rozeznaniu zauważyłyśmy także problem bezpieczeństwa w parku po zmroku. Mieszkańcy skarżą się na niewystarczającą ilość oświetlenia, dlatego też w naszym projekcie umieściłyśmy ich optymalną ilość.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiłyśmy w parku, a odbiorcami byli mieszkańcy najbliższej okolicy. Oficjalnie odczytałyśmy poniższe wnioski, a także nasz plan działania. Ponadto pokazałyśmy im makietę parku jaką sporządziłyśmy uwzględniając nasze i ich pomysły oraz zastrzeżenia. Odniosłyśmy wrażenie, że nie tylko zaakceptowali oni ten przestrzenny plan, lecz także byli bardzo zadowoleni z naszego sposobu przedstawienia parku w nowej odsłonie. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

PLAN DZIAŁANIA : 
1. Zebranie jak największej liczby osób zaangażowanych w projekt. - zamierzamy jeszcze bardziej nagłośnić nasze przedsięwzięcie poprzez m.in. artykuł w lokalnej gazecie, informację zamieszczoną na naszej stronie internetowej, plakaty oraz ulotki. 
2. Przedstawienie projektu organom władzy w mieście (pracownikom urzędu miejskiego bądź też samemu prezydentowi; jeżeli będzie taka możliwość). Chciałybyśmy przedstawić lokalnym władzom wnioski z przeprowadzonego badania oraz zarys proponowanych zmian ujętych w formie przestrzennej makiety. 
3. Próba nakłonienia władz by wprowadziły w życie choć parę pomysłów z naszego projektu.
4. Podsumowanie projektu (badania osiągniętych rezultatów) - sformułowanie wniosków i wstępnych planów restrukturyzacji badanego obszaru. 
5. Zamknięcie projektu.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

   Spotkałyśmy się z dość dużym zainteresowaniem młodzieży podczas prezentowania im naszego projektu. Łącznie przedstawiłyśmy go ponad 250 osobom. Zostały także rozdane deklaracje dla rodziców, za pomocą których można było zaoferować nam swoja pomoc.  Młodzież mogła obejrzeć makietę oraz przygotowane filmiki. Dorosłe osoby zapoznałyśmy z projektem za pomocą plakatów oraz prezentacji podczas zwykłego szkolnego zebrania rodziców. Udało nam się także spotkać z władzami miasta. Spodobał im się nasz projekt oraz nasze zaangażowanie, a co więcej zaoferowali nam swoją pomoc.    
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

   
Naszym największym sukcesem było właśnie spotkanie z prezydentem miasta Słupska-  panem Robertem Biedroniem oraz  panią wiceprezydent Krystyną Danielecką-Wojewódzką.  Rozmowy  dotyczyły oczywiście parku znajdującego się przy ul. Banacha i Wazów, który był podmiotem naszych badań społecznych. Władze przychylnie spojrzały na nasz projekt i obiecały nam, że spróbują uwzględnić go w planowanych zmianach w infrastrukturze Słupska, jednocześnie zdobywając fundusze na jego realizację.
Co się NIE udało i dlaczego?

   
Zorganizowałyśmy spotkanie dla mieszkańców najbliższej okolicy, aby przybliżyć im cel naszego projektu. Rozdałyśmy ulotki i rozwiesiłyśmy plakaty w parku informujące o tym zebraniu. W świetlicy szkolnej przygotowałyśmy filmy z relacji oraz wykonaną przez nas makietę. Niestety, spotkanie nie spotkało się z zainteresowaniem mieszkańców i żadna dorosła osoba nie przyszła . Pojawiła się jednak młodzież i  to właśnie jej został przedstawiony projekt. Przekonałyśmy się, na własnej skórze, że zachęcenie ludzi do włączenia się w akcje społeczne nie jest łatwe. Przykry jest tylko fakt, iż z naszych wcześniejszych badań wynikało, że mieszkańcy widzą potrzebę zmian i chcą zmiany struktury przestrzennej parku. W takim razie pozostaje tylko pytanie: kto ma to zrobić jak nie Oni, wspólnymi siłami ?
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Ten aspekt pozostawiłyśmy głównie władzom, które aktualnie są w trakcie negocjcacji i pozyskiwania sponsorów.  My we własnym zakresie pozyskałyśmy architekta, który zgodził się nam sporządzić profesjonalny projekt parku według naszych pomysłów.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Niestety, mieszkańcy zawiedli nasze oczekiwania i mimo naszych starań, przygotowania i zaangażowania nie chcieli włączyć się w żadnego rodzaju prace na rzecz parku. Na szczęście znalazłyśmy wsparcie i pomoc u władz naszego miasta.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

W Słupsku aktualnie tworzona jest Strategia Rozwoju Miasta na lata 2015-2022 i zbierane są projekty dotyczące zagospodarowania miasta. Mamy plan, żeby nasz projekt; który przekracza możliwości uczennic, nie tylko pod względem finansowym, przekazać dalej do tejże strategii rozwoju. Oczywiście stale utrzymując kontakt z urzędem miasta i nadzorując prace związane z parkiem.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze