OCENA ZESPOŁU: 13PKT
Ocena cząstkowa: 3,25PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
W badaniu wzięli udział przedstawiciele społeczności lokalnej. Proces przebiegał sprawnie, przy czym warto przemyśleć sposób organizacji badania. Na podstawie załączonego materiału trudno stwierdzić, że w badaniu wzięła udział deklarowana liczba osób, a także w jaki sposób przeprowadzono zadanie rekrutacyjne. Pierwsze 2 minuty filmu to wywiad z radnym. Badanie zakończyło się sformułowaniem kilku wniosków, przy czym nie określają one wprost pomysłów na działanie. Warto wskazać, w jakim celu zostaną wysłane maile do wskazanych fundacji. Ponadto przedstawiony plan działania zawiera jedynie propozycje, które można podjąć w celu rozwiązania opisanego problemu. Nie określono ram czasowych wykonania poszczególnych zadań. Życzymy powodzenia w realizacji działań na rzecz społeczności!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

KURS NA ZMIANY
KURS NA ZMIANY

Biblioteka dla dzieci z Dziennego Ośrodka Młodzieży Stworzona przez braci dla dzieci objętych socjoterapią które chętnie spędzają tam czas jednak jest to nowe miejsce i jeszcze nie w pełni doposażone a ankieta z dziećmi pokazała że brakuje książek

Biblioteka dla dzieci z Dziennego Ośrodka Młodzieży Stworzona przez braci dla dzieci objętych socjoterapią które chętnie spędzają tam czas jednak jest to nowe miejsce i jeszcze nie w pełni doposażone a ankieta z dziećmi pokazała że brakuje książek

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Po zapoznaniu się z przewodnikiem ustaliliśmy plan działania! Wypisaliśmy pytania badawcze, porozmawialiśmy z opiekunami z Ośrodka Młodzieżowego, którzy zaproponowali zrobienie ankiety wśród wychowanków. Przeprowadziliśmy badanie i wyłoniło nam się nasze główne działanie czyli biblioteka. Po rozmowach z przechodniami byliśmy już tego pewni, Zielonogórzanie uznali to jako miejsce z największym potencjałem. Badanie odbyło się w ZG od poniedziałku 27.03, zaczęło się od  kupna materiałów do wykonania projektu, musieliśmy kupić tablice korkową szpilki i mapę naszego miasta. Chodząc po ulicach naszego miasta zastanawialiśmy się  Co można zmienić Co poprawić Czego brakuje? Odpowiedź na pytania była trudna więc postanowiliśmy zrobić ankietę. Po zebraniu informacji, przygotowaniu tablicy, zaczęliśmy nanosić miejsca na naszą tablice. Spotkaliśmy  się z radnym naszego miasta Robertem Górskim, z którym przeprowadziliśmy wywiad on wniósł dużo w nasz projekt dał nowe spojrzenie na problemy miasta.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Naszym pytaniem badawczym jest:  Które miejsca w Zielnej Górze wymagają naprawy bądź przeorganizowania i co zupełnie nowego przysłuży się naszym mieszkańcom? Zadawaliśmy mieszkańcom pytania proste, żeby nie zniechęcić ankietowanych. Nasze pytanie brzmiało: Co Panu/Pani nie podoba się w okolicy? Co Pan/Pani zmieniła by w okolicy ? Czego Panu/Pani brakuje w okolicy? Które miejsca są Państwa zdaniem chlubą Zielonej Góry? Czy znacie Państwo miejsca z potencjałem, a jeszcze nie wykorzystane? Większości otrzymaliśmy bardzo jasną odpowiedź, co bardzo na ułatwiło realizacje projektu.  
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu oczywiście brali udział mieszkańcy naszego miasta. Głównie zadawaliśmy pytania naszym rówieśnika ale też osobą starszym. Pytaliśmy gównie osoby wiekowo podobne  naszego, ponieważ to oni mają świeże umysły i są otwarci na różne ciekawe zmiany. W naszym projekcie  wziął udział  radny z Zielonej Góry p. Robert Górski, który dał nam świetne pomysły i udzielił świetnych wskazówek. Udział wzięło 15 osób, siostra zakonna z naszej szkoły, ksiądz, nasi dziadkowie, sąsiedzi naszej szkoły, pani dyrektor szkoły, wolontariusze ze świetlicy pod słoneczkiem.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Z badania wynika, że w naszym mieście jest wiele ciekawych miejsc do spędzania wolnego czasu, przestrzeń jest bardzo zadbana i funkcjonalna. Jednak jak wszędzie nie jest idealnie, zupełny zaskoczeniem było dla nas ile osób już prowadzi podobne działania. Jednym słowem pojęcie społeczeństwa obywatelskiego nie jest zielonogórzanom obce. Pan radny Robert Górski od najmłodszych lat współtworzył stowarzyszenie „Rowerem do przodu”. Wolontariusze z DOM –u podpowiedzieli na jak zrobić bibliotekę i do kogo napisać maile.
 
-stworzenie biblioteki dla DOM-u
- maile do fundacji BZwbk, PZU
- młodzi potrzebują literatury na czasie, a biblioteki publiczne niestety mają same stare pozycje
- dużo młodych osób jest zaangażowanych w działalność społeczną
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nakręciliśmy reportaż z Panem Robertem Górskim – naszym radnym, który umieściliśmy na YouTube i na stronie naszego gimnazjum. Wyniki naszego badania ogłosiliśmy również na facebooku udostępniając różne linki. Rozprzestrzeniliśmy również nasze działania naszym  znajomym. Radny obiecał nam że zajmie się już niektórymi drobniejszymi sprawami i że postara nagłośnić nasze działanie. Nasz projekt będziemy promować na stronie stowarzyszenia „Możesz inaczej”.
 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Kupieni książek do DOM-u. Nasza rolą będzie pisanie maili  do różnych organizacji (fundacja PZU, BZwbk, oraz KGHM) aby wsparły nasz projekt, będę też rozmawiał z naszymi radnymi. Do naszego  projekt będę chciał zaangażować moich znajomych,  tak jak wyżej wymieniłem organizacje charytatywne i radnych naszego miasta. Myślę że moja szkoła też będzie dobrą instytucją do włączenia w nasz projekt. Chcielibyśmy zaangażować również podopiecznych z DOM- u, to z nimi chcemy iść do księgarni i wybrać książki, jak również skręcić półki na te książki. Potem zrobimy wielkie otwarcie i zaprosimy osoby, które nam pomagały.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze