OCENA ZESPOŁU: 22PKT
Ocena cząstkowa: 5,5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Mocną stroną badania był udział osób z różnych grup społeczności lokalnej. Pytania badawcze były konkretne i odnosiły się do szczegółowo określonego miejsca. Wnioski z badania są konkretne, odnoszą się do pytań badawczych i zawierają pomysły na działania. Plan działania zawiera konkretne propozycje z uwzględnieniem czasu ich wykonania, angażujące zespół i sojuszników. Zespół otrzymuje dodatkowy punkt za prezentację i dodatkowe materiały (zdjęcia dworca sprzed lat).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Lokalny pociąg z przeszłości do przyszłości
Lokalny pociąg z przeszłości do przyszłości

Kiedyś dworzec w Oświęcimiu tętnił życiem. To właśnie z powodu krzyżujących się tu linii kolejowych  w naszym mieście rozwijał się przemysł. Powstawały nowe fabryki   i  firmy. Dlaczego to minęło? Jak to zmienić? Co nam się podoba, a co nie?

Kiedyś dworzec w Oświęcimiu tętnił życiem. To właśnie z powodu krzyżujących się tu linii kolejowych  w naszym mieście rozwijał się przemysł. Powstawały nowe fabryki   i  firmy. Dlaczego to minęło? Jak to zmienić? Co nam się podoba, a co nie?

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

27 marca 2015 Roku w holu Miejskiego Gimnazjum nr 4 odbyły się działania badawcze dot. osiedla Zasole i jego okolic, które były prowadzone przez uczniów. Głównym zagadnieniem, poruszanym w naszej ankiecie, było poznanie opinii mieszkańców Oświęcimia dotyczącej dalszych losów budynku dworca kolejowego, wizji jego stylistyki i przeznaczenia.
         Zanim rozpoczęliśmy akcję postaraliśmy się o wypromowanie wydarzenia. Zapoznaliśmy się z historią dworca i okolicy. Urządziliśmy stoisko, na którym znalazły się plakaty, książki  oraz skrzynka, w której uczestnicy ankiety umieszczali pocztówki z opiniami.
 
Akcja  rozpoczęła się o godzinie 17:00. Informowaliśmy uczestników o jej celu oraz zapoznawaliśmy ankietowanych z krótką historią miasta. Udało nam się przeprowadzić wiele wywiadów z mieszkańcami miasta. Zbieranie opinii skończyło się o   godzinie 18:30.   Ze skrzynki wyjęliśmy ankiety i przeprowadziliśmy szczegółowa analizę odpowiedzi udzielonych przez ankietowane osoby.
 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
1.W jaki sposób postrzegany jest dworzec i jego okolice?
2.Czy dworzec jest dobrą wizytówka miasta?
3.Czy mieszkańcy czują się w tym rejonie bezpiecznie?
4.Co sadzą oświęcimianie na temat obecnego wykorzystania budynku dworca PKP?
5.Jak według mieszkańców miasta powinien być w przyszłości wykorzystany budynek dworca?
Pytania zadane ankietowanym:
1.Jak ocenia pan / pani wygląd naszego dworca?
2.Czy według pana / pani dworzec zrób miejsce bezpieczne?
3.W Jaki sposób można by wykorzystać puste pomieszczenia dworca?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 18 osób. Uczestnicy odpowiadali   na pytania na przygotowanych kartkach pocztowych. Po wypełnieniu ich, wrzucali je do przygotowanej skrzynki pocztowej.
Uczestnikami badania były zarówno osoby starsze, jak i młode. Wśród ankietowanych przeważali mieszkańcy osiedla Zasole, ponieważ zorganizowaliśmy nasze badanie w trakcie dnia otwartego naszej szkoły. Wszyscy chętnie odpowiadali na pytania, gdyż dworzec znajduje w najbliższej okolicy się i każdemu z nas zależy na tym, aby było to miejsce ładne, bezpieczne i aby było ono dobrą wizytówką  miasta, do którego przyjeżdża wielu turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy ,

 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Oto wnioski wynikające z przeprowadzonego badania:
Dworzec i jego  okolice to miejsce niezagospodarowane, które   nie podoba się mieszkańcom  i nie zawsze mieszkańcom  czują się tam bezpiecznie. Budynek jest  zaniedbany, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Ogromna przestrzeń, jaką to miejsce dysponuje, nie jest należycie wykorzystana i nie nie służy dobrze ani podróżnym, ani mieszkańcom miasta. Ankietowani wyrazili pogląd, że dworzec nie jest dobrą wizytówką miasta. Nie można tam znaleźć informacji o Oświęcimiu i jego atrakcjach, wygląda nieestetycznie i nie zachęca do dłuższego pobytu w naszym mieście.

Według osób uczestniczących w badaniu na pewno przede wszystkim należy zadbać o wygląd dworca, wyremontować wnętrze i poprawić wizerunek zewnętrzny. Poza tym w pustych pomieszczeniach można by urządzić kawiarnię, sklepy lub siłownię. Powinna tam znajdować się informacja turystyczna z ciekawymi ulotkami lub folderami w skrócie prezentującymi walory miasta.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski z naszego badania postanowiliśmy zamieścić na  stronie internetowej szkoły na. Wydawało nam się, że jeśli tam zamieszczamy informację o akcji, będzie to dobre miejsce do poinformowania uczestników o efektach badania. Poza tym wyniki naszych analiz przedstawiliśmy nauczycielom oraz uczniom gimnazjum za pośrednictwem gazetki szkolnej, która znajduje się w głównym holu. Z wnioskami zapoznaliśmy także panią Dyrektor, która cały czas wspiera nasze działania.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Plan Działań wynikający z przeprowadzonego badania:
1.     Przeprowadzić rozmowę z radnym osiedla Zasole, panem Michałem Chrzanem w celu uzyskania wsparcia w dotarciu do radnych i zainteresowania ich  Sprawą wyglądu dworca PKP (do 20 IV).
2.     Zwrócić się do dyrekcji PKP z wnioskiem o zwiększenie ochrony w godzinach przyjazdu  i odjazdu młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (do 20 IV).
3.     Nawiązać współpracę z Młodzieżową Rada Miasta w celu zainteresowania młodych radnych problemem, który nas zainspirował do działania (do 25 IV).
4.     Opracować projekt ulotki promującej miasto (do 30 IV).

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Spotkanie z panem radnym. Udział w spotkaniu Rady Osiedla Zasole
Dnia 23 kwietnia 2015 roku w ramach akcji Lokalny pociąg z przeszłości do przyszłości udaliśmy się na Radę Osiedla Zasole, na której prowadzono dyskusję o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na osiedlu Zasole, w tym w okolicach dworca, oraz sposobie rozwiązania pojawiających się problemów wynikających z usytuowania tam szkół i przedszkoli.
Przed tym spotkaniem przygotowaliśmy się do rozmowy z radnym Michałem Chrzanem, któremu chcieliśmy naświetlić przedmiot naszych badań tj. aktualny stan dworca kolejowego oraz opinie uczestników ankiety nt. ich wizji tego miejsca. Na miejsce przybyliśmy około godziny 16:45. Przed rozpoczęciem obrad Rady, rozmawialiśmy z radnym Michałem Chrzanem i wspólnie zastanawialiśmy się nad obecną sytuacją dworca i możliwościami jego przyszłego zagospodarowania. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będą dalsze działania w celu zainteresowania odpowiednich służb zmianą wizerunku i zagospodarowania dworca np. przez jego odrestaurowanie, utworzenie nowego punktu informacyjnego o mieście i jego historii. Po krótkiej rozmowie zostaliśmy zaproszeni przez Przewodniczącego Rady na salę, gdzie przybyli już członkowie Rady Osiedla, przedstawiciele Komendy Policji, starostwa, urzędu miasta oraz mieszkańcy osiedla Zasole I i II. Posiedzenie rozpoczęło się około godziny 17:10. Na początku podjęto dwa tematy: zbyt szybkich kierowców oraz możliwości zamontowania progów zwalniających. Później rozmowa dotyczyła zbyt małej ilości przejść dla pieszych w okolicach dworca i naszej szkoły. Spotkanie zakończyło się około godziny 18:30.
W następnym etapie zaplanowaliśmy nawiązanie kontaktu z Młodzieżową Radą Miasta w celu zainteresowania młodych radnych problemem, który nas zainspirował do działania na rzecz miasta. Jesteśmy pełni optymizmu że nasze działania przyniosą spodziewany efekt i dworzec kolejowy odzyska dawną świetność i znaczenie dla miasta.

Wizja nowego dworca PKP w Oświęcimiu
Wiedząc już, iż dworzec zostanie wyburzony, zdecydowaliśmy, iż spróbujemy zaproponować jego nową wizję. Poprosiliśmy o pomoc panią z plastyki i 8 maja wraz z innymi uczniami zajęliśmy się projektowaniem naszej wizji dworca PKP w Oświęcimiu. Zachęciliśmy do udziału w zadaniu uczniów naszej klasy – 3a. Wyszliśmy przed budynek szkoły, która sąsiaduje z dworcem, i zaczęliśmy naszą pracę. Wiele osób w swoich rysunkach bazowało na inspiracjach płynących z architektury starożytnej. Niektórzy odwoływali się do stylu klasycznego. Na większości prac wejście na dworzec ozdabiały piękne kolumny jońskie lub okazałe portale. Wśród pomysłów pojawiły się też krużganki, witraże, a nawet strzeliste łuki, takie, które znamy ze stylu gotyckiego. Gdy porównywaliśmy pomysły, najbardziej zaskoczyło nas to, że wszyscy rysowali dworzec mniejszy od tego, który obecnie stoi niedaleko naszego gimnazjum. Jednak wiele projektów bardzo nam się podobało.

„Ulotka – Atrakcje Oświęcimia”
Zgodnie z planem przeprowadziliśmy akcję, której celem było zaprojektowanie ulotki ukazującej atrakcje naszego miasta. Ulotka taka mogłaby być wręczana turystom odwiedzającym Oświęcim, mogłaby też znajdować się na dworcu, aby służyć podpowiedzią podróżnym. Zadanie, za zgodą Pani Dyrektor, wykonywaliśmy w pracowni komputerowej. Poprosiliśmy o pomoc panią uczącą techniki. Do współpracy zachęciliśmy uczniów klasy trzeciej. Korzystając z udogodnień nowoczesnej techniki komputerowej, tworzyliśmy wizję „reklamówek” dla turystów. Wykonane prace koncentrowały się na kilku istotnych punktach: Muzeum Auschwitz, Zamek, Rynek oraz Planty. Najciekawsze prace prezentujemy na stronie internetowej naszej szkoły.

Sonda - czy zgadzasz się z decyzją o wyburzeniu dworca
Innym nowym pomysłem był pomysł, aby przeprowadzić sondę wśród mieszkańców miasta oraz uczniów naszej szkoły na temat wyburzenia dworca i planów wybudowania nowego.
Sondę przeprowadzaliśmy w dwóch etapach. We środę, 20 maja, wybraliśmy się wraz z opiekunem naszego projektu – panią uczącą języka polskiego na spacer, w trakcie którego zadaliśmy cztery pytania mieszkańcom spotkanym na ulicy w okolicach dworca, a także kilku innym osobom. A oto pytania, które zadaliśmy:
1. Czy wiedział Pan/Pani o planach wyburzenia dworca PKP.
2. Cz uważa Pan/Pani, że dworzec należy wyburzyć, a potem wybudować nowy?
3. Czy według Pana/Pani lepiej jest wyremontować stary dworzec?
4. Czy sądzi Pan/Pani, że na dworcu powinny znajdować się sklepy?
Druga część naszej sondy odbyła się w szkole. 21 maja wchodziliśmy do sal lekcyjnych i poprzez miniankiety zdawaliśmy pytania uczniom. Zdecydowaliśmy wraz z panią pedagog, drugim opiekunem naszego projektu, że sondę przeprowadzimy tylko wśród uczniów klas drugich i trzecich.
Po przeprowadzeniu sondy podsumowaliśmy wyniki i sformułowaliśmy wnioski.
A oto wyniki sondy:
Pragniemy zauważyć, że najbardziej zaskoczyło nas to, iż wiele osób deklarowało, iż wiedziało o planach wyburzenia dworca PKP. My takiej wiedzy nie mieliśmy. Co ciekawe, dorośli raczej byli zwolennikami remontowania starego budynku, a młodzież proponowała wyburzenie dotychczasowego dworca i wybudowanie nowego.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Do naszych największych osiągnięć zaliczamy sam fakt wzięcia udziału w projekcie. Poza tym cieszymy się, iż odważyliśmy się wyjść na ulicę i przeprowadzić sondę z wśród mieszkańców. Musieliśmy podchodzić do nieznanych nam osób. Czasami usłyszeliśmy odmowę odpowiedzi na zadane pytania. Jesteśmy więc dumni, że udało nam się zrealizować ten pomysł.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nasze działania w ramach projektu musiały ulec pewnej modyfikacji. Nie wszystkie zadania mogliśmy zrealizować według przyjętego planu. Zostało to spowodowane tym, że okazało się, iż budynek dworca, na którym się skupiliśmy w naszym projekcie, zostanie niebawem wyburzony.
Najpierw usłyszeliśmy tę informację od znajomych. Wtedy wydawało się jeszcze, że to plotka. Jednak po kilku dniach przeczytaliśmy w prasie informację, iż decyzja o wyburzeniu budynku dworca i wybudowaniu w tym miejscu nowego została już podjęta, a wszelkie protesty nie mają sensu. Plotka okazała się faktem.
Wcześniej o tych planach nie wiedzieliśmy, wiadomość dotarła do nas dopiero po zakończeniu pierwszego etapu działań i przedstawieniu naszej relacji na stronie SDiM.
Z tego powodu nie zwróciliśmy się do dyrekcji PKP z wnioskiem o zwiększenie ochrony w godzinach przyjazdu i odjazdu oraz nie nawiązaliśmy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta w celu zainteresowania młodych radnych problemem.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Naszymi sojusznikami byli uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz pani dyrektor. Do naszych sojuszników musimy także zaliczyć rodziców. Wsparcia w działaniach udzielił nam pan radny Chrzan.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W sondzie wzięli udział mieszkańcy Oświęcimia oraz uczniowie klas drugich i trzecich. Wizję nowego dworca oraz projekt ulotki pomagali przygotowywać uczniowie z klasy trzeciej. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Osiedla Zasole, na którym znajduje się dworzec.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Po 31 maja planujemy nadal interesować się sytuacją dworca i podejmować kolejne kroki, jeżeli będzie taka możliwość, ponieważ chcemy aby dworzec był miejscem przyjaznym dla turystów, mieszkańców i młodzieży. Może uda nam się zainteresować kogoś naszą ulotką.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze