OCENA ZESPOŁU: 13PKT
Ocena cząstkowa: 3,25PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Wasz spacer został bardzo dobrze zaplanowany i przygotowany - wypisanie kroków w punktach to dobry pomysł. Niestety zdjęcia i film nie pokazują co i w jaki sposób się wydarzyło dlatego musimy odjąć Wam kilka punktów za przeprowadzenie badania (na filmie zdajecie pytania a nie spacerujecie). Macie sporo dobrych pomysłów na działania w przestrzeni parku (np. zgłoszenie się z problemem do Techników Ochrony Środowiska). Wasz plan działań mógłby być bardziej konkretny. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

MAMY MOC BY WSPÓLNIE ZACZAROWAĆ PARK!
MAMY MOC BY WSPÓLNIE ZACZAROWAĆ PARK!

W mieście od dawna narzekano na brak miejsc rekreacyjnych. Postanowiłyśmy to zmienić! 6.04 poprzez ankiety i spacer zobaczyłyśmy czego oczekują mieszkańcy.Mając poparcie społeczności lokalnej razem zmienimy park na nowocześniejszy i bezpieczniejszy!

W mieście od dawna narzekano na brak miejsc rekreacyjnych. Postanowiłyśmy to zmienić! 6.04 poprzez ankiety i spacer zobaczyłyśmy czego oczekują mieszkańcy.Mając poparcie społeczności lokalnej razem zmienimy park na nowocześniejszy i bezpieczniejszy!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

1. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet dotyczących miejsc, w których można by spędzać czas wolny.
2. Wybranie Parku Moniuszki.
3. Planowanie spaceru.
4. Wyznaczenie dwóch tras różniących się walorami przyrodniczymi.
5. Nagłośnienie sprawy poprzez ulotki, szkołę i wydarzenie na portalu społecznościowym. 
6. Zorganizowanie spotkania 6 kwietnia.
7. Podzielenie przybyłych osób na dwie grupy – czarną i białą.
8. Spacer wyznaczonymi wcześniej trasami.
9. Dokładna obserwacja parku. 

10. Zadanie spacerowiczom pytań o park i ewentualne zmiany.
11. Sfotografowanie miejsc wskazanych przez uczestników.

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
1) W jakich miejscach ludzie najchętniej spędzają wolny czas?
2) Czy w Choszcznie są takie miejsca?
 
Pytania wynikające z odpowiedzi na pytania badawcze:
1) Czy park jest bezpieczny?
2) Chętnie przebywasz w tym miejscu?
3) Czy można tu odpocząć i zrelaksować się?
4) Czy dzieci mają możliwość aktywnie spędzać czas w parku?
5) Czy walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze odpowiadają Twoim oczekiwaniom?
6) Co chciałbyś/abyś zmienić w tym miejscu? 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 25 osób:
- 8 dzieci (0-18 lat)
- 8 dorosłych (18-50 lat)
- 9 osób starszych (50 +)
W tym 17 kobiet i 8 mężczyzn.
Zaprosiłyśmy ludzi z każdej grupy wiekowej, aby móc obiektywnie ocenić park. Każdy oczekuje czegoś innego stąd pomysł, żeby wszystkim dać możliwość zaproponowania sposobów na zmianę tego miejsca.  

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski: 
1) Park jest zaniedbany.
2) Brak zjazdów sprawia, że ludzie niepełnosprawni mają utrudniony dostęp do niego.
3) Ławki są zdewastowane i brudne. 
4) W ścieżkach jest mnóstwo dziur oraz wystających korzeni, co utrudnia spacerowanie.
5) Park nie jest przystosowany do jazdy na rolkach, wrotkach czy nawet rowerach.
6) Brak miejsc do odpoczynku i rozrywki.


Pomysły:
1) Zorganizujmy sprzątanie parku.
2) Wybudujmy zjazdy dla osób niepełnosprawnych.
3) Wymieńmy ławki.
4) Odnówmy ścieżki.
5) Wybudujmy plac zabaw dla dzieci, "kącik zieleni" dla dorosłych oraz siłownie pod chmurką dla młodzieży.
6) Przy koszach na śmieci zawiesimy woreczki na odchody zwierząt

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiłyśmy poprzez:
- wpisy na portalu społecznościowym,
- prezentację multimedialną,
- krótki filmik promujący,
- dodatkowo 8 kwietnia wyniki zostaną przekazane również gronu pedagogicznemu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1) Zamierzamy wystąpić z prośbą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, aby mogli częściej sprzątać park. 
2) Zwrócimy się do Straży Miejskiej o częstszą kontrolę bezpieczeństwa parku. 
3) Napiszemy petycję do Burmistrza, w której opiszemy sytuację parku i poprosimy, aby odnowić ścieżki, wybudować zjazdy dla niepełnosprawnych oraz wymienienie lub wyczyszczenie ławek.
4) Napiszemy list otwarty do radnych gminy, prosząc o zasianie trawy i kwiatów, które umożliwią organizowanie pikników oraz zabaw na świeżym powietrzu.
5) Zwrócimy się do Techników Ochrony Środowiska w naszej szkole z prośbą, o pomoc przy projektowaniu "kącika zieleni".
6) Porozmawiałyśmy ze wspierającymi nas radnymi o możliwości wybudowania placu zabaw dla dzieci oraz siłowni pod chmurką dla młodzieży, którzy poruszą ten temat na następnym zebraniu rady.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze